Automatyczna wysyłka SMS w dodatku SMSinCloud

Użytkownicy posiadający dodatek SMSinCloud mają możliwość korzystania z funkcji która ułatwia prowadzenie biznesu jaką jest automatyczna wysyłka SMS z systemu po wystawieniu dokumentów tj:

Automatyczna wysyłka SMS - jak włączyć?

Aby móc korzystać z funkcji automatycznej wysyłki SMS należy podczas wystawiania poszczególnego dokumentu zaznaczyć opcję AUTOMATYCZNA WYSYŁKA SMS np. (dla faktury sprzedaży) w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ w podzakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję AUTOMATYCZNA WYSYŁKA SMS.

Automatyczna wysyłka SMS - uruchomienie

Automatyczne przypomnienia o niezapłaconej fakturze

W systemie istnieje możliwość ustawienia automatycznej wysyłki powiadomień SMS o niezapłaconej fakturze. Aby skorzystać z funkcji należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FAKTURY » POWIADOMIENIA » SMS  i w sekcji AUTOMATYCZNE PRZYPOMNIENIA O BRAKU PŁATNOŚCI wybrać opcję DODAJ PRZYPOMNIENIE.

Automatyczna wysyłka SMS - przypomnienie

W oknie które się pojawi należy określić czas po jakim zostanie wysłane przypomnienie (ilość dni przed lub po terminie płatności).

Automatyczna wysyłka SMS - niezapłacone faktury

Po upływie terminu do zapłacenia faktury i braku rozliczenia płatności przez użytkownika, system automatycznie wyśle SMS do kontrahenta z powiadomieniem o upływie terminu do zapłacenia faktury.  

Automatyczne podziękowanie za płatność

Użytkownicy korzystający z integracji z BlueMedia lub DotPay mają możliwość ustawienia automatycznego podziękowania za płatność dokonaną za ich pośrednictwem.  

W tym celu należy w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » BANKI I PŁATNOŚCI  wybrać opcję WYSYŁKA PODZIĘKOWANIA SMS PO OTRZYMANIU PŁATNOŚCI w zakładce:

  • BlueMedia

Automatyczna wysyłka SMS - podziękowanie

  • DotPay

Automatyczna wysyłka SMS - podziękowania