Automatyzacja sprzedaży na Allegro+ to usprawnienie procesu zamówień

Użytkownicy modułu Allegro+ w systemie wfirma.pl mają możliwość skorzystania z narzędzia usprawniającego ich prace w zakresie wystawiania dokumentów sprzedażowych. Automatyzacja sprzedaży na Allegro pozwala na znaczne skrócenie procesu fakturowania oraz czasu obsługi klienta.

Automatyzacja sprzedaży na Allegro - automatyczne fakturowanie

Aby skorzystać z automatycznego wystawiania faktur, paragonów fiskalnych lub paragonów niefiskalnych w module Allegro+ należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO. W oknie, które się pojawi należy przejść do podzakładki KONFIGURACJA ALLEGRO + » KONFIGURACJA USTAWIEŃ SPRZEDAŻY, a następnie w sekcji DOKUMENTY SPRZEDAŻY zaznaczyć pole AUTOMATYCZNIE WYSTAWIAJ DOKUMENTY SPRZEDAŻY DO ZAMÓWIEŃ

Automatyzacja sprzedaży na Allegro Plus

W kolejnym kroku przechodząc do pola RODZAJ AUTOMATYCZNIE WYSTAWIANEGO DOKUMENTU należy wybrać jeden z dostępnych typów dokumentu:

  • FAKTURA,

  • PARAGON FISKALNY z danymi kontrahenta,

  • PARAGON FISKALNY bez danych kontrahenta,

  • DOWÓD SPRZEDAŻY z danymi kontrahenta,

  • DOWÓD SPRZEDAŻY bez danych kontrahenta

  • DOMYŚLNIE- PARAGON FISKALNY Z DANYMI KONTRAHENTA, A GDZIE JEST TO WYMAGANE - FAKTURĘ

  • DOMYŚLNIE-WYSTAW PARAGON FISKALNY BEZ DANYCH KONTRAHENTA, A GDZIE JEST TO WYMAGANE- FAKTURĘ

  • DOMYŚLNIE-WYSTAW DOWÓD SPRZEDAŻY Z DANYMI KONTRAHENTA, A GDZIE JEST TO WYMAGANE- FAKTURĘ

  • DOMYŚLNIE-WYSTAW DOWÓD SPRZEDAŻY BEZ DANYCH KONTRAHENTA, A GDZIE JEST TO WYMAGANE- FAKTURĘ

i zatwierdzić klikając ZAPISZ.

Automatyzacja sprzedaży na Allegro Plus

Po włączeniu funkcji automatycznego wystawiania dokumentu sprzedaży do zamówień z Allegro system będzie wystawiał dokument do pobranych zamówień zarówno podczas ręcznego oraz automatycznego pobierania zamówień (pod warunkiem, że użytkownik ustawił taką funkcję na swoim koncie).

Dokument sprzedaży nie zostanie wystawiony automatycznie w przypadku, gdy sprzedawany produkt w danym zamówieniu ma zerowy stan magazynowy lub jeżeli dany produkt na magazynie jest zarezerwowany, a włączono funkcję blokady wydań magazynowych przez rezerwacje.

Automatyczna wysyłka faktur do klientów

Kolejną funkcją, która pozwoli zaoszczędzić czas związany z przekazaniem klientom wystawionych faktur, jest opcja automatycznej wysyłki faktur. Dzięki tej funkcji wszystkie faktury wystawione do zamówień Allegro będą automatycznie wysyłane do klientów od razu po ich wystawieniu w systemie wfirma. Faktury będą wysyłane automatycznie zarówno w przypadku automatycznego pobierania i wystawienia faktur, jak i po ręcznym wystawieniu faktur do poszczególnych zamówień.

Aby włączyć funkcję należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE » KONFIGURACJA ALLEGRO + » KONFIGURACJA USTAWIEŃ SPRZEDAŻY i zaznaczyć pole AUTOMATYCZNIE WYSYŁAJ DOKUMENTY SPRZEDAŻY WYSTAWIONE DO ZAMÓWIEŃ, w sekcji DOKUMENTY SPRZEDAŻY a następnie potwierdzić wybierając ZAPISZ.

Automatyzacja sprzedaży na Allegro Plus

Masowe ręczne wystawianie dokumentów sprzedaży

Użytkownicy modułu Allegro+ mają również możliwość masowego wystawiania dokumentów sprzedaży w systemie wfirma do zamówień pobranych z Allegro i mogą wykonać tą czynność w dowolnym momencie. Dotyczy to wystawienia faktur (VAT/ bez VAT), paragonów fiskalnych i dowodów sprzedaży.

Aby masowo wystawić wybrany dokument sprzedaży do zamówień pobranych z Allegro należy zaznaczyć kilka pozycji w zakładce PRZYCHODY » E-COMMERCE i wybrać opcję WYSTAW. Po kliknięciu na tę opcję należy określić typ dokumentu jaki ma zostać wygenerowany do zaznaczonych zamówień.

Automatyzacja sprzedaży na Allegro Plus

Ustawienia serii numeracji i schematu księgowego do wystawianych dokumentów sprzedaży

Użytkownicy korzystający z automatycznego oraz masowego wystawienia dokumentów sprzedaży do pobranych zamówień z Allegro mają możliwość określenia dedykowanej serii numeracji oraz schematu księgowego dla danego typu dokumentu sprzedaży.

Wybór serii numeracji dla dokumentów sprzedaży wystawianych z zamówień Allegro

Aby dokonać wyboru serii numeracji dla faktur, paragonów fiskalnych lub paragonów niefiskalnych należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE. W pojawiającym się oknie należy przejść do podzakładki KONFIGURACJA ALLEGRO +» KONFIGURACJA USTAWIEŃ SPRZEDAŻY i w polu SERIA NUMERACJI FAKTUR / SERIA NUMERACJI DLA PARAGONÓW FISKALNYCH / SERIA NUMERACJI DLA DOWODÓW SPRZEDAŻY wybrać jedną z dostępnych serii numeracji.

Automatyzacja sprzedaży na Allegro Plus

Z poziomu wyboru serii istnieje możliwość dodania nowej serii numeracji, po wybraniu opcji NOWA SERIA.

Więcej o dodawaniu nowej serii numeracji dokumentów wystawianych w systemie wyjaśnia artykuł: Wybór serii numeracji dokumentów

Wybór skutku księgowego dla dokumentów sprzedaży wystawianych z zamówień Allegro

Dla wystawianych dokumentów sprzedaży w systemie istnieje możliwość określenia jednego ze schematów księgowych: 

Aby wybrać schemat księgowy dedykowany dla dokumentów wystawianych na podstawie zamówień Allegro należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE » KONFIGURACJA ALLEGRO +» KONFIGURACJA USTAWIEŃ SPRZEDAŻY i w sekcji DOKUMENT SPRZEDAŻY, w polu SCHEMAT KSIĘGOWY określić schemat księgowy dostępny z listy. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Automatyzacja sprzedaży na Allegro Plus

Powiadomienia e-mail o pobranych zamówieniach

Użytkownicy modułu Allegro+, którzy korzystają z funkcjonalności automatycznego pobierania zamówień z Allegro do systemu wfirma mogą również skorzystać z funkcjonalności powiadomień o ilości pobranych transakcji. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE » KONFIGURACJA ALLEGRO +» KONFIGURACJA USTAWIEŃ SPRZEDAŻY i zaznaczyć pole WYŚLIJ POWIADOMIENIA E-MAIL O POBRANIU NOWYCH ZAMÓWIEŃ, dostępne w sekcji ZAMÓWIENIA i zatwierdzić wybierając ZAPISZ.

Automatyzacja sprzedaży na Allegro Plus

Powyższą funkcję można włączyć jedynie w przypadku korzystania z automatycznego pobierania zamówień z Allegro. E-mail o ilości pobranych zamówień jest generowany osobno dla każdego ze zintegrowanych sklepów.

Powiadomienia SMS o pobranych zamówieniach

W systemie wFirma użytkownicy korzystający z modułu Allegro+ mają możliwość ustawienia automatycznych powiadomień SMS z informacją o ilości pobranych zamówień w systemie. Opcja ta jest dostępna dla osób posiadających integrację z SMSAPI.

Aby włączyć funkcję powiadomień SMS należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE » KONFIGURACJA ALLEGRO + » KONFIGURACJA USTAWIEŃ SPRZEDAŻY, a następnie w sekcji ZAMÓWIENIA  zaznaczyć opcję WYŚLIJ POWIADOMIENIA SMS O POBRANIU NOWYCH ZAMÓWIEŃ. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić wybierając ZAPISZ.

Automatyzacja sprzedaży na allegro

Wiadomość SMS zostanie wysłana o godz 19. Liczba zamówień wskazana w treści powiadomienia jest sumowana od godz. 19 dnia wcześniejszego do momentu wysłania jej z systemu.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska