Automatyzacja sprzedaży na Allegro Plus - automatyczne akcje dla zamówień

Użytkownicy modułu Allegro Plus w systemie wfirma.pl mają możliwość skorzystania z narzędzia automatyzującego ich prace w zakresie wystawiania faktur sprzedażowych dzięki, któremu możliwe jest znaczne skrócenie procesu fakturowania sprzedaży na Allegro. Automatyzacja sprzedaży na Allegro pozwala skrócić czas obsługi klienta.

Automatyzacja sprzedaży na Allegro - automatyczne fakturowanie

Aby skorzystać z automatycznego fakturowania przez moduł Allegro Plus należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » KONFIGURACJA ALLEGRO +, a następnie w sekcji DOMYŚLNE USTAWIENIA INTEGRACJI zaznaczyć pole AUTOMATYCZNIE WYSTAWIAJ FAKTURY DO ZAMÓWIEŃ i zatwierdzić klikając ZAPISZ.

Automatyzacja sprzedaży na Allegro Plus - jak włączyć?

Po włączeniu funkcji automatycznego fakturowania zamówień z Allegro system będzie wystawiał faktury do pobranych zamówień zarówno podczas ręcznego pobierania zamówień, jak i podczas automatycznego pobierania zamówień, jeśli użytkownik ustawił taką funkcję na swoim koncie.

Faktura nie zostanie wystawiona automatycznie również w przypadku, gdy produkt sprzedawany w danym zamówieniu ma zerowy stan magazynowy oraz jeżeli dany produkt na magazynie jest zarezerwowany, a włączono funkcję blokady wydań magazynowych przez rezerwacje.

Automatyczna wysyłka faktur do klientów

Kolejną funkcją pozwalającą na oszczędzenie czasu związanego z wysyłką wystawionych faktur sprzedażowych do klientów jest opcja automatycznej wysyłki faktur. Aby ją włączyć należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » KONFIGURACJA ALLEGRO + i zaznaczyć pole AUTOMATYCZNIE WYSYŁAJ WYSTAWIONE FAKTURY DO ZAMÓWIEŃ w sekcji DOMYŚLNE USTAWIENIA INTEGRACJI a następnie potwierdzić wybierając ZAPISZ.

Automatyzacja sprzedaży na Allegro Plus - Automatyczna wysyłka faktur do klientów

Dzięki włączeniu tej opcji wszystkie faktury wystawiane do zamówień Allegro będą automatycznie wysyłane do klientów od razu po ich wystawieniu w systemie. Faktury będą wysyłane automatycznie zarówno w przypadku automatycznego pobrania i wystawienia faktur, jak i po ręcznym wystawieniu faktur do poszczególnych zamówień.

Powiadomienia e-mail o pobranych zamówieniach

Użytkownicy modułu Allegro Plus, którzy korzystają z funkcjonalności automatycznego pobierania zamówień z Allegro do systemu wfirma mogą również skorzystać z funkcjonalności powiadomień o ilości pobranych transakcji. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » KONFIGURACJA ALLEGRO + i zaznaczyć pole WYŚLIJ POWIADOMIENIA E-MAIL O POBRANIU NOWYCH ZAMÓWIEŃ w sekcji DOMYŚLNE USTAWIENIA INTEGRACJI i zatwierdzić wyboerając ZAPISZ.

Automatyzacja sprzedaży na Allegro Plus - powiadomienia e-mail

Opcja otrzymywania powiadomień e-mail o ilości pobranych zamówień jest możliwa do włączenia jedynie w przypadku korzystania z automatycznego pobierania zamówień. E-mail o ilości pobranych zamówień jest generowany osobno dla każdego ze zintegrowanych sklepów.

Synchronizacja stanu produktów na aukcjach Allegro

Funkcja synchronizacji stanu produktów umożliwia synchronizację stanu ilościowego produktu na aukcji Allegro ze stanem produktu znajdującym się na magazynie w systemie wFirma.

Jak włączyć synchronizację stanu produktów?

Aby włączyć funkcję synchronizacji stanu produktów dla wystawionych aukcji należy przejść do zakładki MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO, po czym zaznaczyć na liście aukcje, które chcemy aby były synchronizowane ze stanem magazynowym i skorzystać z opcji SYNCHRONIZACJA STANU PRODUKTU » WŁĄCZ SYNCHRONIZACJĘ STANU PRODUKTU.

Automatyzacja sprzedaży na Allegro Plus - synchronizacja stanu produktów

Automatycznej synchronizacji PRODUKTÓW nie można włączyć dla aukcji w formacie sprzedaży “licytacja” oraz dla aukcji archiwalnych.

Korzystanie z funkcji synchronizacji stanów produktu jest możliwe po włączeniu funkcji AUTOMATYCZNIE POBIERAJ ZAMÓWIENIA Z ALLEGRO i AUTOMATYCZNIE WYSTAWIAJ FAKTUR DO ZAMÓWIEŃ, które znajdują się w USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » KONFIGURACJA ALLEGRO +.

Jak działa synchronizacja stanu produktów?

Po włączeniu synchronizacji stanu produktów dla danej aukcji zaktualizuje się stan ilościowy produktu na aukcji tak, aby był równy ze stanem magazynowym produktu znajdującym się w systemie wFirma. Po każdym wydaniu magazynowym lub przyjęciu towaru na magazyn ilość produktu na aukcji odpowiednio zostanie zwiększona lub zmniejszona, aby była zgodna z ilością towaru na magazynie. Jeśli stan magazynowy produktu posiadającego aukcje z synchronizacją stanów spadnie do zera, aukcja zostanie zakończona, a w sytuacji gdy nastąpi przyjęcie magazynowe danego produktu, dana aukcja zostanie wznowiona z ilością produktu na aukcji zgodną z ilością znajdującą się na magazynie.

Synchronizację stanu produktów można włączyć dla jednej aukcji powiązanej z produktem na magazynie. Po włączeniu tej funkcji przy danej aukcji zostaną wyłączone funkcje automatycznego zamykania i automatycznego wznawiania aukcji, ponieważ synchronizacja stanów zawiera już funkcjonalność zarządzania automatycznym zamykaniem i wznawianiem aukcji. Automatyczne wznawianie i automatyczne zamykanie aukcji zostanie wyłączone również dla aukcji powiązanych z produktem, który ma powiązanie z aukcją z włączoną synchronizacją stanów produktu, takie aukcje można wznawiać i zamykać ręcznie.

Jeśli dany produktu nie posiada żadnej aukcji z włączoną synchronizacją stanu produktów, można dla niego nadal używać automatycznego wznawiania i automatyczne zamykania przy aukcjach z nim powiązanych.

Synchronizacja stanu produktów bierze pod uwagę stan produktu znajdujący się we wszystkich magazynach, zatem jeśli stan na magazynach wynosi łącznie np. 73 sztuki, to taki stan produktów do sprzedaży będzie prezentowany na aukcji z włączoną synchronizacją stanu produktów.