Automatyzacja sprzedaży na Allegro +, automatyczne akcje dla zamówień z Allegro

Użytkownicy dodatku Allegro+ w systemie wfirma.pl mają możliwość skorzystania z narzędzia automatyzującego ich prace w zakresie wystawiania faktur sprzedażowych dzięki, któremu możliwe jest znaczne skrócenie procesu fakturowania sprzedaży na Allegro. Automatyzacja sprzedaży na Allegro pozwala skrócić czas obsługi klienta.

Automatyzacja sprzedaży - automatyczne fakturowanie na Allegro

Aby skorzystać z automatycznego fakturowania przez dodatek Allegro + należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » KONFIGURACJA ALLEGRO +, a następnie w sekcji DOMYŚLNE USTAWIENIA AUKCJI zaznaczyć pole AUTOMATYCZNIE WYSTAWIAJ FAKTURY DO ZAMÓWIEŃ i zatwierdzić klikając ZAPISZ. Po włączeniu funkcji automatycznego fakturowania zamówień z Allegro system będzie wystawiał faktury do pobranych zamówień zarówno podczas ręcznego pobierania zamówień jak i podczas automatycznego pobierania zamówień, jeśli użytkownik ustawił taką funkcję na swoim koncie. 

Faktury nie zostaną wystawione automatycznie dla zamówień jeśli system zidentyfikuje, że produkt sprzedawany w danym zamówieniu ma zerowy stan magazynowy - w takim wypadku dla zamówienia z danym produktem fakturę należy wystawić ręcznie po uprzednim uzupełnieniu jego stanu magazynowego.

Automatyczna wysyłka faktur do klientów

Kolejną funkcją pozwalającą na oszczędzenie czasu związanego z wysyłką wystawionych faktur sprzedażowych do klientów jest opcja automatycznej wysyłki faktur. Aby ją włączyć należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » KONFIGURACJA ALLEGRO + i zaznaczyć pole AUTOMATYCZNIE WYSYŁAJ WYSTAWIONE FAKTURY DO ZAMÓWIEŃ w sekcji DOMYŚLNE USTAWIENIA AUKCJI a następnie potwierdzić wybierając ZAPISZ. Dzięki włączeniu tej opcji wszystkie faktury wystawiane do zamówień Allegro będą automatycznie wysyłane do klientów od razu po ich wystawieniu w systemie. Faktury będą wysyłane automatycznie zarówno w przypadku automatycznego pobrania i wystawienia faktur jak i po ręcznym wystawieniu faktur do poszczególnych zamówień.

Powiadomienia e-mail o pobranych zamówieniach

Użytkownicy dodatku Allegro+, którzy korzystają z funkcjonalności automatycznego pobierania zamówień z Allegro do systemu wfirma mogą również skorzystać z funkcjonalności powiadomień o ilości pobranych transakcji. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » KONFIGURACJA ALLEGRO + i zaznaczyć pole WYŚLIJ POWIADOMIENIE E-MAIL O POBRANIU NOWYCH ZAMÓWIEŃ w sekcji DOMYŚLNE USTAWIENIA AUKCJI » ZAPISZ

Opcja otrzymywania powiadomień e-mail o ilości pobranych transakcji jest możliwa do włączenia jedynie w przypadku korzystania z automatycznego pobierania zamówień. E-mail o ilości pobranych zamówień jest generowany osobno dla każdego ze zintegrowanych sklepów.