Czy w systemie można wprowadzić dodatki i potrącenia do wynagrodzenia?

Zatrudniam kilku pracowników i chciałbym wypłacać im premię uznaniowe (ich kwoty różniłyby się w każdym miesiącu). Dodatkowo jeden z pracowników ma zajęcie komornicze. nie wiem czy mogę prowadzić takie rozliczenia z pracownikami na wfimie.pl? Czy w systemie można wprowadzić dodatki i potrącenia do wynagrodzenia?

W systemie istnieje możliwość naliczenia lub potrącenia składnika z wynagrodzenia pracownika. Dzięki funkcji Dodatki i potrącenia możliwe jest dodawanie, usuwanie i modyfikowanie składników wynagrodzenia: premii, nagród, ekwiwalentów, potrąceń komorniczych, pobranych zaliczek.

Jak wprowadzić dodatki i potrącenia do wynagrodzenia?

W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » wybrać pracownika » w oknie “Szczegóły pracownika” przejść do zakładki » DODATKI i POTRĄCENIA. Następnie po kliknięciu DODAJ, należy wybrać jeden z określonych dodatków z listy, dodać inny składnik lub potrącenie.

Dodatki i potrącenia do wynagrodzenia - wFirma.pl

Dodatki i potrącenia do wynagrodzenia - szczegóły

Przy dodatkach z listy nie ma możliwości modyfikowania większości ustawień. Własne parametry można nadać składnikowi dodanemu jako "inne dodatki". W podstawowych informacjach należy wyłącznie nazwać składnik, ustawić okres jego obowiązywania oraz podać kwotę jaka ma zostać naniesiona na listę płac. kolejnych zakładkach otwartego okna dodawania dodatku należy ustawić, czy składnik wchodzi w podstawę opodatkowania i/lub oskładkowania (zakładka Zaawansowane) i czy składnik ma być proporcjonalnie pomniejszany w odniesieniu do różnych typów nieobecności (zakładka Zasady pomniejszania składnika przy nieobecnościach).

Dodatki i potrącenia do wynagrodzenia - szczegóły

Tak dodany składnik zostanie naliczony na liście płac.

Szczegółowa instrukcja w artykule: Dodatki i potrącenia w systemie wfirma.pl