Dodawanie i modyfikacja produktu IdoSell

System wfirma.pl umożliwia użytkownikom korzystającym z modułu MENEDŻER E-COMMERCE dodawanie produktów w sklepie oraz ich modyfikację, grupowanie i wystawianie z poziomu systemu. Dzięki temu w prosty sposób można zarządzać sprzedawanymi produktami.

UWAGA!
Integracja po stronie IdoSell zostanie uruchomiona w dniu 15.10.2020 r.

Dodawanie produktu IdoSell

Aby możliwe było wystawienie produktu w sklepie IdoSell należy uprzednio zintegrować sklep IdoSell z kontem wFirma. Produkt dodany w systemie wFirma jako produkt sprzedawany w sklepie, po jego zapisie od razu jest wystawiany do sprzedaży. Dzięki temu, że wykorzystywany jest wspólny magazyn można wystawiać produkty, które były stworzone wcześniej wraz z opisem i zdjęciami. Pozwala to zaoszczędzić czas dzięki pominięciu procesu ponownego tworzenia produktu.

 Produkt można dodać w dwóch miejscach w systemie:

  • poprzez zakładkę MAGAZYN » PRODUKTY

Aby dodać produkt z poziomu magazynu produktów należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY » PRODUKT » DODAJ PRODUKT a następnie w podzakładce IDOSELL zaznaczyć opcję WŁĄCZ PRODUKT DO SPRZEDAŻY W SKLEPIE IDOSELL. Zaznaczenie tej opcji odblokuje możliwość uzupełnienia parametrów związanych z IdoSell oraz sprawi, że po kliknięciu ZAPISZ dany produkt zostanie wystawiony w sklepie IdoSell.

IdoSell - dodawanie produktu

  • poprzez zakładkę MAGAZYN » PRODUKTY IDOSELL

W celu dodania produktu z tego poziomu należy przejść do MAGAZYN » PRODUKTY IDOSELL » DODAJ

Tworzenie produktu bezpośrednio poprzez zakładkę PRODUKTY IDOSELL pozwala na dodanie produktu posiadającego różne warianty.

Każdy wariant produktu powinien być powiązany z osobnym produktem magazynowym z zakładki MAGAZYN » PRODUKTY. Aby dodać więcej wariantów do produktu należy kliknąć przycisk DODAJ ROZMIAR, wówczas pojawi się możliwość umieszczenia w danej pozycji produkt z magazynu i zdefiniowania w nim jego rozmiaru. Funkcja ta pozwala użytkownikowi na stworzenie produktów z różnymi wariantami rozmiarów.

IdoSell - dodaj rozmiar

Modyfikacja produktu IdoSell

Produkty wystawione w sklepie mogą zostać zmodyfikowane w systemie wFirma niezależnie od tego, czy dany produkt został utworzony bezpośrednio w sklepie IdoSell i importowany do systemu wFirma, czy został utworzony i wystawiony z poziomu serwisu wFirma. Modyfikacji podlegają parametry produktów tj. kategorie czy sekcja opisu. 

W celu modyfikacji produktu, należy zaznaczyć produkt, który ma być modyfikowany w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY IDOSELL, a następnie kliknąć MODYFIKUJ.

IdoSell - modyfikuj

Grupowanie produktów

W zakładce MAGAZYN » PRODUKTY IDOSELL można również grupować produkty. Grupowanie produktów umożliwia ustawienie parametru lub parametrów grupujących oraz wprowadzenie wartości tych parametrów. Grupowania można dokonać poprzez zaznaczenie kilku produktów i skorzystanie z opcji GRUPUJ PRODUKTY.

IdoSell - grupowanie produktów