Import aukcji Allegro i automatyczne zarządzanie aukcjami w Allegro +

W ramach dodatku Allegro + możliwy jest import aukcji wystawionych poza systemem wFirma do systemu księgowego oraz funkcje automatycznego zarządzania wznawianiem i zamykaniem aukcji.

Import aukcji 

Importu aukcji wystawionych poza systemem wFirma można dokonać poprzez zakładkę MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO i skorzystanie z opcji IMPORTUJ, która po wybraniu sklepu dokona importu aukcji widocznych na liście. Po imporcie aukcji, aby przenieść je na właściwą listę aukcji należy dokonać ich powiązania z produktami obecnie znajdującymi się na magazynie lub poprzez utworzenie produktu w oparciu o aukcje.

Powiązanie aukcji importowanej 

W celu powiązania aukcji importowanej do systemu z produktem na magazynie, należy wybrać ją z listy aukcji importowanych i skorzystać z opcji POWIĄŻ Z PRODUKTEM, która wyświetli listę produktów na magazynie z którymi można ją powiązać. Po wybraniu odpowiedniego produktu i zapisaniu, tworzone jest powiązanie, a dana aukcja pojawia się na głównej liście aukcji w zakładce AUKCJE ALLEGRO oraz zakładce AUKCJE, która znajduje się przy danym produkcie.

Przy wszystkich importowanych aukcjach pojawia się ikona informująca o tym, że została ona pobrana spośród aukcji nie wystawionych z systemu wFirma. Po utworzeniu powiązania wszystkie sprzedane produkty na danej aukcji po pobraniu zamówienia w ramach którego zostały zakupione produkty z aukcji, podczas wystawiania faktury zostaną zidentyfikowane przez system jako produkty powiązane z produktami występującymi na magazynie i uregulują ich stan magazynowy odpowiednio do ilości znajdującej się na fakturze.Uwaga! Jeśli nastąpiło błędne powiązanie aukcji z produktem, można dokonać jego zmiany poprzez wybór danej aukcji w oknie aukcji importowanych i ponowne skorzystanie z opcji POWIĄŻ Z PRODUKTEM, która dokona zmiany powiązania.Funkcja powiązywania aukcji z produktem może być zastosowana zarówno przy powiązywaniu pojedynczej aukcji z produktem jak i podczas powiązywania wielu aukcji z jednym produktem. 

import aukcji allegro

Tworzenie produktu na podstawie aukcji importowanej

Na podstawie aukcji importowanej można również utworzyć nowy produkt, który zostanie dodany na magazyn i będzie powiązany z aukcją w oparciu o którą został stworzony. Aby utworzyć produkt na podstawie aukcji należy w oknie z importowanymi aukcjami wybrać daną aukcję i skorzystać z opcji UTWÓRZ PRODUKT, która otworzy okno dodawania produktu gdzie będą znajdowały się podstawowe informacje uzupełnione w oparciu o dane aukcji tj. cena czy nazwa produktu - użytkownik może te dane zmodyfikować lub pozostawić w takiej formie w jakiej system je uzupełnił. Podczas tworzenia produktu można również uzupełnić pozostałe zakładki danymi produktu - po zakończeniu dodawania produktu i jego zapisaniu aukcja na podstawie której był tworzony zostanie dodana na główną listę aukcji w zakładce AUKCJE ALLEGRO oraz w zakładce AUKCJE przy danym produkcie, który automatycznie został dodany na magazyn. 

Analogicznie do funkcji powiązywania z produktem na magazynie, utworzony produkt powiązany z aukcją będzie rozpoznawany przez system wFirma przy wystawianiu faktur do zamówień pobranych z Allegro i umożliwi to odpowiednią regulację stanów magazynowych.

Automatyczne zamykanie i wznawianie aukcji

Akcje dotyczące automatycznego zamykania i wznawiania aukcji można ustawić w systemie zarówno dla aukcji wystawianych z poziomu wFirma jak i aukcji importowanych - funkcje te pozwalają na zarządzanie aukcją zależnie od stanu magazynowego produktu z którym aukcja jest powiązana, dzięki czemu ograniczane jest ryzyko sprzedaży produktu ponad ilość jaka znajduje się na magazynie.

Automatyczne zamykanie aukcji

Aby ustawić automatyczne zamykanie aukcji wystawianej z systemu wFirma gdy stan magazynowy produktu spadnie do 0 należy w zakładce ALLEGRO produktu w sekcji Zarządzanie aukcjami zaznaczyć opcję Zamykaj aukcje gdy nie ma produktu na stanie magazynowym. Po zaznaczeniu tej opcji aukcje wystawiane dla danego produktu z zaznaczoną tą opcją będą zamykana za każdym razem gdy system odnotuje, iż stan magazynowy produktu spadł do 0. 

import aukcji allegro

UWAGA: Automatycznego zamykania aukcji nie można ustawić dla aukcji wystawianych w formacie sprzedaży “Licytuj”, ponieważ aukcji w tym formacie sprzedaży nie można wznawiać. Wystawienia aukcji z opcją zamykania gdy produktu nie ma na magazynie będzie również zablokowane w przypadku gdy w momencie wystawiania stan produktu na magazynie będzie równy 0.Opcje dotyczącą automatycznego zamykania aukcji można również ustawić przy wystawianiu aukcji z użyciem szablonu - wtedy analogicznie wszystkie aukcje wystawione z użyciem szablonu gdzie była zaznaczona opcja automatycznego zamykania będą zamykane gdy stan magazynowy produktów do których były wystawione spadnie do 0.

Automatyczne zamykanie jest opcją, którą można zmieniać dla każdej aukcji zależnie od potrzeb. W przypadku gdy istnieje potrzeba włączenia/wyłączenia tej opcji dla poszczególnych aukcji można to zrobić przechodząc do zakładki MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO lub w zakładce AUKCJE przy danym produkcie, gdzie po zaznaczeniu jednej bądź wielu aukcji można dokonać wyłączenia lub włączenie opcji automatycznego zamykania.

import aukcji allegro

Automatyczne wznawianie aukcji

Automatyczne wznawianie aukcji gdy produkt znajdzie się na magazynie wznawia wszystkie aukcje w których dany parametr jest ustawiony kiedy system zidentyfikuje, iż stan produktów z którymi aukcje są powiązane jest większy od zera. 

Aby ustawić automatyczne wznawianie aukcji wystawianej z systemu wFirma gdy stan magazynowy produktu będzie większy od 0 należy w zakładce ALLEGRO produktu w sekcji ZARZĄDZANIE AUKCJAMI zaznaczyć opcję Wznów aukcje gdy produkt zostanie przyjęty na magazyn. Po zaznaczeniu tej opcji aukcje wystawiane dla danego produktu z zaznaczoną tą opcją został zwiększony powyżej 0. 

Automatyczne wznawianie podobnie jak automatyczne zamykanie można ustawić dla aukcji wystawianych z użyciem szablonu, dzięki czemu opcja ta będzie zastosowana dla wszystkich aukcji wystawionych przy użyciu szablonu, który miał ustawiony parametr automatycznego wznawiania.

import aukcji allegro

UWAGA: Automatycznego wznawiania aukcji nie można ustawić dla aukcji wystawianych w formacie sprzedaży “Licytuj”, ponieważ aukcji w tym formacie sprzedaży nie można wznawiać. Automatyczne wznawianie jest opcją, którą można zmieniać dla każdej aukcji zależnie od potrzeb. W przypadku gdy istnieje potrzeba włączenia/wyłączenia tej opcji dla poszczególnych aukcji można to zrobić przechodząc do zakładki MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO lub w zakładce AUKCJE  przy danym produkcie, gdzie po zaznaczeniu jednej bądź wielu aukcji można dokonać wyłączenia lub włączenie opcji automatycznego wznawiania.

import aukcji allegro

Automatyczne wznawianie jak i zamykanie aukcji można ustawić zarówno dla aukcji wystawianych z systemu wFirma jak i dla aukcji importowanych, dla których włączenia dokonuje się poprzez skorzystanie z opcji “Włącz automatyczne zamykanie/wznawianie aukcji”