0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import aukcji Allegro i automatyczne zarządzanie aukcjami w Allegro +

Wielkość tekstu:

W ramach dodatku Integrator e-commerce możliwy jest import aukcji wystawionych poza systemem wFirma, do systemu księgowego oraz funkcje automatycznego zarządzania wznawianiem i zamykaniem aukcji.

Import aukcji

Importu aukcji wystawionych poza systemem wFirma można dokonać poprzez zakładkę MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO » AKCJE i skorzystanie z opcji IMPORTUJ, która po wybraniu sklepu dokona importu aukcji widocznych na liście. Po imporcie aukcji, aby przenieść je na właściwą listę aukcji należy dokonać ich powiązania z produktami obecnie znajdującymi się na magazynie lub poprzez utworzenie produktu w oparciu o aukcje.

Import aukcji

Powiązanie aukcji importowanej 

W celu powiązania aukcji importowanej do systemu z produktem na magazynie, należy wybrać ją z listy aukcji importowanych i skorzystać z opcji POWIĄŻ Z PRODUKTEM, która wyświetli listę produktów na magazynie, z którymi można ją powiązać. Po wybraniu odpowiedniego produktu i zapisaniu, tworzone jest powiązanie, a dana aukcja pojawia się na głównej liście aukcji w zakładce MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO oraz zakładce AUKCJE - która znajduje się w oknie szczegółów danego produktu. Przy wszystkich importowanych aukcjach pojawia się ikona informująca o tym, że nie zostały one wystawione w systemie wfirma.

Wówczas, gdy dojdzie do sprzedaży produktu powiązanego z zaimportowaną aukcją i użytkownik pobierze zamówienie, będzie mógł wystawić na jego podstawie dokument sprzedaży, do którego zostanie utworzony dokument WZ aktualizujący stan danego produktu w magazynie.

Uwaga! Jeśli nastąpiło błędne powiązanie aukcji z produktem, można dokonać jego zmiany poprzez wybór danej aukcji w oknie aukcji importowanych i ponowne skorzystanie z opcji POWIĄŻ Z PRODUKTEM, która dokona zmiany powiązania.

Funkcja powiązywania aukcji z produktem może być zastosowana zarówno przy powiązywaniu pojedynczej aukcji z produktem jak i podczas powiązywania wielu aukcji z jednym produktem.

Import aukcji

Powiązywanie aukcji z sugerowanymi produktami

Użytkownicy, którzy w ofertach uzupełnili kod EAN oraz na magazynie w wfirma (w poszczególnych produktach w zakładce Podstawowe informacje produktu) również posiadają uzupełniane kody EAN, mogą skorzystać z mechanizmu akceptacji sugerowanego powiązania podczas importu aukcji. Aby skorzystać z danego mechanizmu wystarczy przejść do zakładki MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO » AKCJE  i skorzystać z opcji IMPORTUJ. Jeśli na liście aukcji importowanych znajdować się będą oferty o takim samym kodzie EAN jak produkty z magazynu, system wyświetli w kolumnie “Sugerowany produkt z magazynu” nazwę produktu, z którym w oparciu o kod EAN proponuje powiązać daną ofertę. Jeśli użytkownik zechce dokonać powiązania zgodnie z sugestią systemu, wystarczy, że zaznaczy daną ofertę lub wiele ofert na liście i skorzysta z opcji Powiąż z sugerowanym produktem, dzięki czemu aukcje zostaną powiązane z tymi produktami magazynowymi, jakie w oparciu o kod EAN system zaproponował do powiązania.

Import aukcji

Tworzenie produktu na podstawie aukcji importowanej

Na podstawie aukcji importowanej można również utworzyć nowy produkt, który zostanie dodany na magazyn i będzie powiązany z aukcją, w oparciu o którą został stworzony. Aby utworzyć produkt na podstawie aukcji, należy - w oknie z importowanymi aukcjami - wybrać daną aukcję i skorzystać z opcji UTWÓRZ PRODUKT. Otworzy ona okno dodawania produktu, gdzie będą znajdowały się podstawowe informacje uzupełnione w oparciu o dane aukcji, tj. cena oraz nazwa produktu. Zaimportowana zostanie również odpowiednia stawka VAT, którą użytkownik zdefiniował podczas wystawiania aukcji(w zakładce “Podstawowe informacje” produktu). Natomiast w zakładce “Allegro” zostaną zaimportowane dane aukcji, takie jak tytuł, kategoria, cechy, opis, zdjęcia, format sprzedaży, parametry dostawy i płatności oraz opcje promowania. W zakładce “Galeria” produktu zostaną również umieszczone zdjęcia pobrane wraz z aukcją i dodane na dysku w chmurze powiązanym z magazynem.

Import aukcji

Po zakończeniu dodawania produktu i jego zapisaniu aukcja, na podstawie której był tworzony, zostanie dodana na główną listę aukcji w zakładce MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO oraz w zakładce AUKCJE znajdującej się w oknie szczegółów danego produktu, który automatycznie został dodany na magazyn.

Analogicznie do funkcji powiązywania z produktem na magazynie, utworzony produkt powiązany z aukcją będzie rozpoznawany przez system wFirma przy wystawianiu faktur do zamówień pobranych z Allegro i umożliwi to odpowiednią regulację stanów magazynowych.

Automatyczne zamykanie i wznawianie aukcji

Akcje dotyczące automatycznego zamykania i wznawiania aukcji można ustawić w systemie zarówno dla aukcji wystawianych z poziomu wFirma, jak i aukcji importowanych - funkcje te pozwalają na zarządzanie aukcją zależnie od stanu magazynowego produktu, z którym aukcja jest powiązana, dzięki czemu ograniczane jest ryzyko sprzedaży produktu ponad ilość, jaka znajduje się na magazynie.

Automatyczne zamykanie aukcji

Aby ustawić automatyczne zamykanie aukcji wystawianej z systemu wFirma, gdy stan magazynowy produktu spadnie do 0, należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY, kliknąć na dany produkt, a następnie skorzystać z opcji MODYFIKUJ. W oknie modyfikacji należy przejść do zakładki ALLEGRO, w sekcji ZARZĄDZANIE AUKCJAMI należy zaznaczyć opcję Zamykaj aukcje, gdy nie ma produktu na stanie magazynowym i kliknąć ZAPISZ. Po zaznaczeniu tej opcji, aukcje wystawiane dla danego produktu z zaznaczoną tą opcją, będą zamykane za każdym razem, gdy system odnotuje, iż stan magazynowy produktu spadł do 0. 

Import aukcji

UWAGA: Automatycznego zamykania aukcji nie można ustawić dla aukcji wystawianych w formacie sprzedaży “Licytuj”, ponieważ aukcji w tym formacie sprzedaży nie można wznawiać. Wystawienia aukcji z opcją zamykania gdy produktu nie ma na magazynie będzie również zablokowane w przypadku gdy w momencie wystawiania stan produktu na magazynie będzie równy 0.

Opcję dotyczącą automatycznego zamykania aukcji można również ustawić przy wystawianiu aukcji z użyciem szablonu - wtedy, analogicznie, wszystkie aukcje wystawione z użyciem szablonu, gdzie była zaznaczona opcja automatycznego zamykania, będą zamykane, gdy stan magazynowy produktów, do których były wystawione, spadnie do 0.

Automatyczne zamykanie jest opcją, którą można zmieniać dla każdej aukcji zależnie od potrzeb. W przypadku gdy istnieje potrzeba włączenia/wyłączenia tej opcji dla poszczególnych aukcji, można to zrobić przechodząc do zakładki MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO lub w zakładce AUKCJE znajdującej się w oknie szczegółów produktu, gdzie po zaznaczeniu jednej bądź wielu aukcji należy wybrać opcję AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE AUKCJI » WŁĄCZ AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE AUKCJI lub WYŁĄCZ AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE AUKCJI.

Import aukcji

Automatyczne wznawianie aukcji

Automatyczne wznawianie aukcji, gdy produkt znajdzie się na magazynie, wznawia wszystkie aukcje, w których dany parametr jest ustawiony, kiedy system zidentyfikuje, iż stan produktów, z którymi aukcje są powiązane jest większy od zera.

Aby ustawić automatyczne wznawianie aukcji wystawianej z systemu wFirma, gdy stan magazynowy produktu będzie większy od 0, należy w zakładce ALLEGRO produktu w sekcji ZARZĄDZANIE AUKCJAMI zaznaczyć opcję “Wznów aukcje, gdy produkt zostanie przyjęty na magazyn”. Po zaznaczeniu tej opcji aukcje wystawione dla danego produktu, z zaznaczoną tą opcją, zostaną wznowione gdy ich stan zostanie zwiększony powyżej 0. 

Import aukcji

Automatyczne wznawianie, podobnie jak automatyczne zamykanie, można ustawić dla aukcji wystawianych z użyciem szablonu, dzięki czemu opcja ta będzie zastosowana dla wszystkich aukcji wystawionych przy użyciu szablonu, który miał ustawiony parametr automatycznego wznawiania.

UWAGA: Automatycznego wznawiania aukcji nie można ustawić dla aukcji wystawianych w formacie sprzedaży “Licytuj”, ponieważ aukcji w tym formacie sprzedaży nie można wznawiać.

Automatyczne wznawianie jest opcją, którą można zmieniać dla każdej aukcji zależnie od potrzeb. W przypadku gdy istnieje potrzeba włączenia/wyłączenia tej opcji dla poszczególnych aukcji można to zrobić przechodząc do zakładki MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO lub w zakładce AUKCJE  przy danym produkcie, gdzie po zaznaczeniu jednej bądź wielu aukcji można dokonać wyłączenia lub włączenie opcji automatycznego wznawiania.

Import aukcji

Automatyczne wznawianie jak i zamykanie aukcji można ustawić zarówno dla aukcji wystawianych z systemu wFirma jak i dla aukcji importowanych, dla których włączenia dokonuje się poprzez skorzystanie z opcji Włącz automatyczne zamykanie lub wznawianie aukcji.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów