Import produktów ze sklepu IdoSell i powiązanie ich z produktami magazynowymi

W ramach integracji systemu wFirma.pl z platforma sklepową IdoSell możliwe jest dokonanie importu produktów ze sklepu IdoSell do systemu wFirma.pl oraz ich powiązanie z produktami magazynowymi.

UWAGA!
Integracja po stronie IdoSell zostanie uruchomiona w dniu 15.10.2020 r.

Import produktów ze sklepu IdoSell

Jeżeli w sklepie IdoSell zintegrowanym z kontem wFirma znajdują się już dodane produkty, najlepiej dokonać ich importu do systemu wFirma, aby możliwe było skorzystanie z wszystkich zalet integracji. W celu importowania produktów należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY IDOSELL, po czym skorzystać z opcji IMPORTUJ

Import produktów ze sklepu IdoSell - zakładka magazyn

Dzięki temu wszystkie produkty ze sklepu IdoSell utworzą listę w zakładce PRODUKTY IDOSELL w systemie wFirma. 

Jak powiązać produkt ze sklepu IdoSell z produktem w magazynie?

W celu jak najlepszego wykorzystania mechanizmów oferowanych przez integrację, powinno się dokonać powiązania produktu ze sklepu IdoSell z produktami magazynowymi.

Aby powiązać produkt ze sklepu z produktami magazynowymi należy zaznaczyć wybrany produkt na liście i skorzystać z opcji MODYFIKUJ

W oknie modyfikacji produktu, w zakładce ROZMIARY widoczna będzie lista pozycji (jeśli produkt posiada wiele rozmiarów, liczba pozycji odpowiadać będzie liczbie rozmiarów), gdzie do każdej z nich należy ustawić produkt magazynowy jaki będzie powiązany z reprezentowanym przez sklep rozmiarem danego produktu. 

Import produktów ze sklepu IdoSell - powiązanie z magazynem

Produkty w pozycjach można dodawać podobnie jak w pozostałych miejscach systemu: 

  • poprzez wybranie produktu z katalogu, 

  • dodanie nowego produktu na magazyn (opcja “Dodaj produkt”),

  • wpisanie początkowych liter z nazwy produktu magazynowego i wybranie produktu spośród podpowiadanych przez system. 

Po dodaniu pozycji należy zapisać wprowadzone zmiany klikając ZAPISZ.

Synchronizacja stanów magazynowych i cen produktów

Kiedy produkt ze sklepu IdoSell zostanie powiązany z produktem (produktami) magazynowymi jego stan będzie automatycznie synchronizowany, tak aby ograniczyć możliwość nadsprzedaży.

Dodatkowo następować będzie automatyczna synchronizacja cen pomiędzy cenami ustawionymi w grupach cenowych produktów z magazynu wFirma, a cenami występującymi w domenach sklepu IdoSell.

Import produktów ze sklepu IdoSell - synchronizacja stanów magazynowych

Aby odpowiednie ilości produktu mogły zostać udostępnione przez mechanizmy synchronizujące, użytkownik powinien w oknie dodawania produktu wybrać domeny na których dany produkt ma zostać udostępniony do sprzedaży. Po wybraniu domen, uzupełnieniu pozostałych informacji o produkcie i zapisaniu go, mechanizmy synchronizujące będą zarządzać cenami i stanami ilościowymi.