Integracja z Allegro

W systemie wfirma.pl możliwa jest integracja z Allegro, która umożliwia zarządzanie własną sprzedażą. Poprawne ustawienia oraz umiejętne posługiwanie się systemem pozwala m.in. na:

 • wystawianie wszystkich dokumentów sprzedaży,
 • automatyczne dodawanie kontrahentów,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • szybki wgląd do aukcji i kontrola nad sprzedażą,
 • księgowanie dokumentów sprzedażowych.

UWAGA - WAŻNE! W związku z oficjalną informacją Allegro o wygaszaniu WebAPI, które wykorzystujemy przy tej integracji informujemy, że najprawdopodobniej Allegro na dzień 30.04.2019 r. całkowicie wygasi swoje protokoły łączenia przez co dotychczasowa integracja przestanie działać. Przygotowujemy całkiem nową, rozbudowaną integrację Allegro Plus, jaka będzie stanowić odpłatny dodatek do systemu wfirma, o czym więcej w artykule: Integracja z Allegro Plus.

Jak rozpocząć konfigurację?

Moduł integracji z allegro dostępny jest w pakietach Zarządzanie sprzedażą + magazynKsięgowość online i Księgowość online + magazyn. Domyślnie jest on włączony w zakładce PRZYCHODY » ALLEGRO.

Integracja allegro - umiejscowienie allegro

Jeżeli zakładka ta nie jest widoczna, należy ją włączyć przechodząc kolejno do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » WŁĄCZ MODUŁ ALLEGRO.

Integracja allegro - uruchamianie allegro

Dodatkowo w tym widoku można włączyć opcję: Zmień status transakcji na zamknięty po wystawieniu dokumentu sprzedaży.

Jak powiązać sklep allegro z kontem wfirma.pl?

Aby dodać swój sklep allegro do systemu wfirma.pl należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO, a następnie w sekcji Twoje sklepy należy skorzystać z opcji Dodaj sklep. W oknie dialogowym trzeba wpisać Nazwę sklepu, która będzie widoczna tylko w systemie wFirma.pl oraz Login i Hasło do konta z allegro.
W przypadku posiadania włączonego w Allegro dwuetapowego logowania, jako hasło należy wpisać wygenerowane w Allegro hasło dla aplikacji. Więcej informacji można znaleźć po zalogowaniu się do konta Allegro w zakładce: Moje konto » Bezpieczeństwo » Hasła do aplikacji.

Integracja allegro - dodawanie sklepu

Po poprawnym wypełnieniu danych sklep zostanie dodany do systemu. Dodatkowo można wskazać źródło pobierania danych kontrahenta do dokumentu sprzedaży w przypadku, gdy kontrahent zaznaczył, że nie chce otrzymać faktury: Dane dostawy lub Dane właściciela konta. Teraz będzie można zaimportować wszystkie aukcje z allegro do konta wfirma.pl.

Jak zaimportować wszystkie transakcje do systemu?

Importu transakcji dokonuje się w zakładce PRZYCHODY » ALLEGRO wybierając z tabeli przycisk POBIERZ NOWE TRANSAKCJE.Nowe transakcje można pobierać tylko w co najmniej 10 minutowych odstępach czasu.

Integracja allegro - pobieranie transakcji

Po pomyślnym pobraniu wszystkich transakcji w zakładce tej znajdą się m.in. dane kupującego, nazwa i numer aukcji wraz z bezpośrednim linkiem do niej oraz kwota sprzedaży, a także informacja o tym czy klient chce otrzymać fakturę.

Integracja allegro - lista transakcji

Pobrane transakcje można wyszukać przy pomocy filtra zlokalizowanego pod tabelą. Transakcje są wyszukiwane po kolumnie Data utworzenia (czyli pobrania transakcji). Kolumna jest widoczna przy domyślnym ustawieniu kolumn.

Sprawdzanie pobranych transakcji 

Przed wystawieniem faktur sprzedaży sprawdzić należy czy:

 • wszystkie transakcje wykonane na allegro zostały pobrane do systemu wfirma.pl
 • wartości pobranych transakcji zgadzają się z faktycznymi.

Z uwagi na to że Allegro nie rozwija już i wygasza obecne mechanizmy na jakich zbudowana jest integracja nie obsługują one nowości w Allegro np. nowych typów dostaw przez co mogą wystąpić różnicę kwotowe, które należy uzupełnić ręcznie podczas wystawiania faktur sprzedaży. 

Jak wystawiać dokumenty sprzedażowe?

Do listy wszystkich aukcji w systemie bardzo łatwo można wystawić dokumenty sprzedaży zaznaczając aukcję i wybierając odpowiednią opcję z menu WYSTAW.

Integracja allegro - jak wystawić fv

Płatnik VAT z tego poziomu może wystawić Fakturę, Pro formę, Ofertę, Paragony oraz Inny przychód - sprzedaż, a nie-vatowiec Fakturę (bez VAT), Pro formę (bez VAT), Ofertę, Paragony oraz Inny przychód - sprzedaż. Sprzedane przedmioty automatycznie pojawiają się jako pozycje wystawianego dokumentu z dodatkową pozycją uwzględniającą koszt dostawy. Dodatkowo kupujący zostanie dodany do bazy kontrahentów. W sytuacji gdy przedsiębiorca chce wystawić dokument do transakcji do której klient nie podał danych do faktury oraz nie zaznaczył opcji, że jej potrzebuje to na wystawianym dokumencie sprzedaży pojawią się Dane dostawy lub Dane właściciela konta w zależności od wybranej opcji podczas dodawania sklepu w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » DODAJ SKLEP.

Integracja allegro - okno faktury

Jak powiązać transakcję z dokumentami już wystawionymi w systemie?

Po kliknięciu w numer transakcji, która nie jest jeszcze powiązana z dokumentami w systemie, istnieje możliwość powiązania jej z dokumentami już wystawionymi w systemie poprzez akcję "Powiąż z istniejącym dokumentem".

Integracja allegro - powiązanie z dokumentem

Jak zmienić stany magazynowe?

Aby produkty zmieniały stany magazynowe należy:

 • w pakiecie z magazynem wprowadzić produkt w zakładce MAGAZYN » PRODUKT » DODAJ PRODUKT.

 • w pakiecie bez magazynu wprowadzić produkt w zakładce PRZYCHODY» PRODUKTY » DODAJ PRODUKT.

 • Wystawić aukcje na Allegro z dokładnie taką samą nazwą produktu

 • Pobrać transakcje z Allegro ze sprzedanym produktem

 • Wystawić dokument sprzedaży do transakcji

Opisane powyżej kroki umożliwiają przejrzyste podejście do obustronnej integracji na linii wfirma - allegro, allegro - wfirma. Zaoszczędza to pracy związanej z pamiętaniem o ręcznej zmianie stanów magazynowych po wystawieniu dokumentu sprzedaży do danej transakcji.

Jak zmienić status transakcji?

W równie łatwy sposób można zmieniać statusy dla naszych aukcji. Aby utrzymać przejrzystość listy, pobrane aukcję możemy Opłacić, Zamknąć lub Anulować (akcje te nie mają wpływu na aukcje w portalu allegro tylko w systemie wfirma). Dodatkowo w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO można zaznaczyć opcję automatycznej zmiany statusów transakcji na zamknięty po wystawieniu dokumentu sprzedaży.

Integracja allegro - zmiana statusu

Gdzie znajdę szczegóły moich transakcji?

Pierwsza kolumna w tabeli z aukcjami pokazuje numery transakcji. Po kliknięciu na odpowiedni numer można zobaczyć takie informacje jak:

 • Kwota sprzedaży wraz z wyszczególnionym kosztem dostawy oraz dokładny czas kiedy przedmiot został zakupiony
 • Szczegóły płatności czyli sposób jaki wybrał klient, aby dokonać płatności za przedmiot
 • Zakupione produkty na twoich aukcjach, jeżeli kupujący skorzystał z opcji "dodaj do koszyka" tych produktów może być wiele
 • Wiadomość od kupującego
 • Dane oraz sposób dostawy
 • Dane do faktury
 • Powiązane dokumenty

Integracja allegro - szczegóły transakcji