Integracja z IdoSell w systemie wfirma.pl - pierwsze kroki

W systemie wFirma istnieje możliwość zintegrowania się z platformą IdoSell. Integracja dostępna jest dla użytkowników posiadających pakiety „Menedżer sprzedaży” (fakturowanie + magazyn) oraz „Księgowość online + magazyn” oraz aktywny dodatek “Menedżer Allegro+”.

UWAGA!
Integracja po stronie IdoSell zostanie uruchomiona w dniu 15.10.2020 r.

Jak włączyć integracje z IdoSell?

W celu skorzystania z integracji należy przejść do MARKETPLACE, kolejno dodać do koszyka dodatek MENEDŻER ALLEGRO+, po czym należy przejść do podsumowania i zaznaczyć odpowiedni pakiet: Mini, Standard, Big lub Extra, a następnie dokonać płatności.

W przypadku jeśli użytkownik chce jedynie korzystać z opcji integracji IdoSell już najniższy pakiet daje możliwość pełnego korzystania z jej funkcji.

Jak dodać sklep IdoSell do systemu? 

Aby dodać swój sklep IdoSell do systemu wfirma.pl należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE, a następnie w sekcji TWOJE SKLEPY należy skorzystać z opcji DODAJ » SKLEP IDOSELL .

Integracja z IdoSell - dodawanie sklepu

W systemie istnieje możliwość dodania tylko jednego panelu IdoSell z wieloma sklepami.

W oknie dodawania lub modyfikacji sklepu użytkownik będzie zobligowany do zdefiniowania następujących parametrów: 

  • NAZWA SKLEPU - tutaj należy wpisać nazwę sklepu, która będzie widoczna w systemie wfirma.pl na liście sklepów;

  • DOMENA SKLEPU - w tym polu należy podać domenę sklepu w IdoSell. Dla przykładu : https://demo1-pl.yourtechnicaldomain.com;

  • KATEGORIE- w tej zakładce użytkownik ma możliwość zarządzania kategoriami sklepu (dodawania, usuwania, edycji nazwy). Kategorie będą widoczne po zapisaniu danych sklepu;

  • WYBÓR ŹRÓDŁA POBIERANIA DANYCH DO DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY (jeśli kupujący nie podał danych do faktury) - użytkownik ma możliwość wybrania czy dane kontrahenta na dokumencie sprzedaży mają zapisywać się według danych podanych dla dostawy czy też na podstawie danych użytkownika konta.

Integracja z IdoSell - okno dodawania sklepu

Konfiguracja ustawień sklepu IdoSell

W celu skonfigurowania ustawień należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE » KONFIGURACJA SKLEPU IDOSELL » USTAWIENIA PODSTAWOWE. W tej zakładce można zdefiniować domyślne ustawienia integracji, które będą stosowane wobec zamówień i wystawianych do nich dokumentów sprzedaży. 

W sekcji ZAMÓWIENIA użytkownik ma możliwość zaznaczenia:

  • "Wyślij powiadomienia E-mail o pobraniu nowych zamówień" - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że system będzie wysyłał powiadomienia na adres e-mail użytkownika o ilości pobranych nowych zamówień. 

  • "Wyślij powiadomienia SMS o pobraniu nowych zamówień" - oznaczenie tej funkcji zezwala systemowi na wysyłkę powiadomienia SMS na numer użytkownika o pobraniu nowych zamówień. Aby móc korzystać z powiadomień SMS należy posiadać integracje z SMS API lub aktywny dodatek SMSinCloud.

W sekcji DOKUMENTY SPRZEDAŻY użytkownik ma możliwość zdefiniowania ustawień automatycznego wystawiania oraz wysyłki wystawionych dokumentów. 

Po oznaczeniu którejś z wymienionych funkcji konieczne jest zdefiniowanie:

  • rodzaj dokumentu sprzedaży wystawianego automatycznie do zamówienia - do wyboru dostępne są opcje automatycznego wystawiania faktur, paragonów fiskalnych z danymi kontrahenta, paragonów fiskalnych bez danych kontrahenta, paragonów niefiskalnych z danymi kontrahenta i paragonów niefiskalnych bez danych kontrahenta;

  • seria numeracji (można ustawić domyślną osobną serię sprzedaży - dla każdego z dokumentów).

  • schemat księgowy - schemat będzie zastosowany w wystawianych dokumentach. Dostępne opcje: Zwykły, Usługi budowlane - przypadek szczególny, VAT w dacie wystawienia faktury, Podzielona płatność lub Faktura za opinię biegłego sądowego. 

  • źródło nazwy produktu- opcja określa czy na dokumencie sprzedaży w pozycji powinna być pobierana nazwa produktu bezpośrednio ze sklepu czy też nazwa produktu w magazynie wFirma.

Integracja z IdoSell - ustawienia

W systemie wfirma.pl nie ma możliwości elektronicznej wysyłki paragonów fiskalnych, dlatego też automat wysyłający dokumenty nie podejmie próby ich wysyłki. Do automatycznej wysyłki będą zlecane dokumenty sprzedaży tj. faktura i paragon niefiskalnych.

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć ZAPISZ

W zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE » KONFIGURACJA SKLEPU IDOSELL » DOMENY I MAGAZYNY użytkownik ma możliwość dopasowania magazynów ze sklepu IdoSell do magazynów w wFirma, tak aby zapewnić odpowiednie zarządzanie stanami magazynowymi produktów sprzedawanych w sklepie IdoSell.

Aby to zrobić należy obok nazwy magazynu z IdoSell wybrać magazyn dostępny w wFirma.

Integracja z IdoSell - magazyny

Dodatkowo użytkownik może dopasować odpowiednią grupę cenową do danej domeny sklepu. Narzut z grupy cenowej będzie stosowany podczas wystawiania produktów w sklepie oraz przy synchronizacji cen produktów.

Integracja z IdoSell - grupy cenowe