Integracja z Yanosikiem dla firm

Serwis wfirma.pl zintegrowany z aplikacją Yanosik dla firm umożliwią import tras pracowników do kilometrówki. Opcja dostępna jest w pakietach Księgowość online i Księgowość online + magazyn.

Konfiguracja połączenia

W celu dokonania integracji należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » YANOSIK DLA FIRM i wprowadzić login i hasło do aplikacji Yanosik dla firm.

Integracja z Yanosikiem dla firm

Przypisanie pracownika

Po poprawnie przeprowadzonej integracji należy przypisać pracownika z aplikacji Yanosik dla firm do konkretnego pojazdu niefirmowego w zakładce KSIĘGOWANIE » KILOMETRÓWKA » POJAZDY

Integracja z Yanosikiem dla firm dodawanie pojazdu

Import tras

Po przypisaniu pracownika do pojazdu można pobrać jego trasy w zakładce KSIĘGOWANIE » KILOMETRÓWKA, poprzez akcję: Importuj » Importuj z Yanosika.

Integracja z Yanosikiem dla firm dodawanie kilometrówki

Następnie należy wybrać konkretnego pracownika. 

Integracja z Yanosikiem dla firm dodawanie kilometrówki 2

Po dokonaniu poprawnego importu zostaną pobrane trasy i dotyczące ich informacje - data, pojazd, trasę, cel wyjazdu (domyślnie: dojazd do klienta), przejechane kilometry, koszt 1 km oraz koszt przejazdu. 

Integracja z Yanosikiem dla firm podgląd kilometrówki

Ponowny import nie dubluje już pobranych tras.