Integracja z Yanosikiem dla firm

Serwis wfirma.pl zintegrowany z aplikacją Yanosik dla firm umożliwią import tras pracowników do kilometrówki. Opcja dostępna jest w pakietach Księgowość online i Księgowość online + magazyn.

Konfiguracja połączenia

W celu dokonania integracji należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » YANOSIK DLA FIRM i wprowadzić login i hasło do aplikacji Yanosik dla firm.

firm

firm

Przypisanie pracownika

Po poprawnie przeprowadzonej integracji należy przypisać pracownika z aplikacji Yanosik dla firm do konkretnego pojazdu niefirmowego w zakładce KSIĘGOWANIE » KILOMETRÓWKA » POJAZDY

integracja z yanosikiem dla firm

Import tras

Po przypisaniu pracownika do pojazdu można pobrać jego trasy w zakładce KSIĘGOWANIE » KILOMETRÓWKA, poprzez akcję: Importuj >> Importuj z Yanosika.

firm

Następnie należy wybrać konkretnego pracownika. 

integracja z yanosikiem dla firm

Po dokonaniu poprawnego importu zostaną pobrane trasy i dotyczące ich informacje - data, pojazd, trasę, cel wyjazdu (domyślnie: dojazd do klienta), przejechane kilometry, koszt 1 km oraz koszt przejazdu. 


integracja z yanosikiem dla firm

Ponowny import nie dubluje już pobranych tras.