Integracje z przewoźnikami w Allegro+

Użytkownicy posiadający aktywny dodatek Allegro+ mają możliwość skorzystania z integracji z przewoźnikami takimi jak:

  • Poczta Polska (aplikacja Elektroniczny Nadawca);
  • Poczta Polska (aplikacja Elektroniczny Nadawca dla przesyłek “allegrowych”);
  • Paczka w Ruchu; 
  • In post.

Integracje kurierskie umożliwiają nadanie przesyłek w oparciu o listę pobranych zamówień, automatyczne przesłanie numerów nadawczych do serwisu Allegro oraz pobranie etykiet nadawczych dla wszystkich nadanych przesyłek.

Integracja z Pocztą Polską

Integracja z Pocztą Polską umożliwia zintegrowanie konta wfirma.pl z serwisem nadawczym Poczty Polskiej, czyli Elektronicznym Nadawcą. Aby dokonać integracji należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » PRZEWOŹNICY » POCZTA POLSKU lub POCZTA POLSKA ALLEGRO zależnie od tego jakiego typu konto użytkownik chce zintegrować. 

Integracje z przewoźnikami - przewoźnicy

Jeśli użytkownik posiada 2 konta - konto do obsługi przesyłek zwykłych i konto do obsługi przesyłek allegrowych, może posiadać integrację obu tych kont jednocześnie.

Integracja każdego z kont Poczty Polskiej wygląda podobnie - w odpowiedniej zakładce (POCZTA POLSKU lub POCZTA POLSKA ALLEGRO) należy zaznaczyć opcję WŁĄCZ INTEGRACJĘ Z KONTEM PRZESYŁEK ZWYKŁYCH lub analogicznie WŁĄCZ INTEGRACJĘ Z KONTEM PRZESYŁEK ALLEGROWYCH. W danych integracji pojawią się pola umożliwiające wprowadzenie informacji służących do zintegrowania z Elektronicznym Nadawcą (login oraz hasło), pola służące do wybrania domyślnych gabarytów, jakie będą używane przy nadawaniu określonych typów przesyłek oraz pole umożliwiające wybór numeru rachunku bankowego, który jest przekazywany do aplikacji Elektronicznego Nadawcy w przypadku, gdy przesyłka nadawana jest „za pobraniem”.

Nie ma możliwości nadawania przesyłek nierejestrowanych przy pomocy integracji z serwisem nadawczym Poczty Polskiej, ponieważ nie udostępnia on opcji tworzenia zleceń nadawczych dla tego typu przesyłek.

Integracja z Paczką w Ruchu

Aby dokonać integracji konta wfirma.pl z serwisem nadawczym Paczki w Ruchu, należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » PRZEWOŹNICY » PACZKA W RUCHU i zaznaczyć opcję WŁĄCZ INTEGRACJĘ Z PACZKĄ W RUCHU, a następnie wprowadzić dane logowania oraz domyślny gabaryt, jaki będzie używany podczas nadawania przesyłek.Serwis nadawczy Paczki w Ruchu nie umożliwia sprawdzenia poprawności danych służących do zintegrowania (PartnerID oraz PartnerKey). System wfirma.pl dokonuje weryfikacji ich poprawności w momencie nadawania przesyłki i w przypadku nieprawidłowych danych wyświetli komunikat o konieczności ich poprawienia.

Integracje z przewoźnikami - paczka w RUCHu

Integracja z InPost

W celu dokonania integracji konta wfirma.pl z serwisem nadawczym InPost, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » PRZEWOŹNICY » INPOST i zaznaczyć opcję WŁĄCZ INTEGRACJĘ Z INPOST, a następnie wprowadzić dane logowania(ID organizacji oraz token) oraz domyślny szablon przesyłki, jaki będzie używany podczas nadawania przesyłek.W przypadku wybrania opcji nadania w paczkomacie, należy również wybrać paczkomat z którego będzie dokonywane nadanie paczek.

Integracje z przewoźnikami - Inpost

Nadawanie przesyłek, przekazywanie numerów nadawczych i pobieranie etykiet

W celu nadania przesyłki do klientów, którzy dokonali zakupów na aukcjach użytkownika korzystającego z dodatku Allegro+, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » ALLEGRO, zaznaczyć zamówienie i skorzystać z opcji UTWÓRZ PRZESYŁKĘ.Dane niezbędne do nadania przesyłki (dane dotyczące dostawy podane przez kupującego) zostaną przekazane do serwisów nadawczych przewoźników zintegrowanych z kontem wfirma.pl i utworzą zlecenia nadawcze.

Integracje z przewoźnikami - dodawanie przesyłki

Po utworzeniu przesyłki system automatycznie doda do transakcji na Allegro numer nadawczy przesyłki, który umożliwia kupującym śledzenie nadanych do nich paczek. Utworzenie przesyłki dla danej transakcji sprawi, iż obok danych dostawy pojawi się ikona paczki. 

Przed ponownym utworzeniem przesyłki i nadaniem paczki dla danego zamówienia system wfrma.pl poprosi użytkownika i potwierdzenie. 

Integracje z przewoźnikami - ponowne nadanie

Po nadaniu paczki dla określonego zamówienia można pobrać etykiety nadawcze korzystając z opcji POBIERZ ETYKIETY - można je pobrać przez czas w jakim udostępniane są one przez określonego przewoźnika. Opcji tworzenia przesyłek i pobierania etykiet można używać jako funkcji masowej dla wielu zamówień jednocześnie.

Integracje z przewoźnikami - etykiety