Integracje z przewoźnikami w Allegro +

Użytkownicy posiadający aktywny dodatek Allegro+ mają możliwość skorzystania z integracji z przewoźnikami takimi jak Poczta Polska (aplikacja Elektroniczny Nadawca) oraz Paczka w Ruchu, co umożliwia nadanie przesyłek w oparciu o listę pobranych zamówień, automatyczne przesłanie numerów nadawczych do serwisu Allegro oraz pobranie etykiet nadawczych dla wszystkich nadanych przesyłek.

Integracja z Pocztą Polską

Integracja z Pocztą Polską umożliwia zintegrowanie konta wFirma z serwisem nadawczym Poczty Polskiej, czyli Elektronicznym Nadawcą. Aby dokonać integracji należy przejść do zakładki Ustawienia » Integracje » Allegro » Przewoźnicy » Poczta Polska, a następnie zaznaczyć opcję „Włącz integrację z Elektronicznym Nadawcą”. W danych integracji pojawią się pola umożliwiające wprowadzenie informacji służących do zintegrowania z Elektronicznym Nadawcą (login oraz hasło), pola służące do wybrania domyślnych gabarytów, jakie będą używane przy nadawaniu określonych typów przesyłek oraz pole umożliwiające wybór numeru rachunku bankowego, który jest przekazywany do aplikacji Elektronicznego Nadawcy w przypadku, gdy przesyłka nadawana jest „za pobraniem”. 

Integracja z Pocztą Polską

Integracja z Paczką w Ruchu

Aby dokonać integracji konta wFirma z serwisem nadawczym Paczki w Ruchu, należy postępować analogicznie jak w przypadku integracji z Pocztą Polską. Przechodząc do zakładki Ustawienia » Integracje » Allegro » Przewoźnicy » Paczka w Ruchu, należy zaznaczyć opcję „Włącz integrację z Paczką w Ruchu”, a następnie wprowadzić dane logowania oraz domyślny gabaryt, jaki będzie używany podczas nadawania przesyłek. 

Serwis nadawczy Paczki w Ruchu nie umożliwia sprawdzenia poprawności danych służących do zintegrowania (PartnerID oraz PartnerKey). System wFirma dokonuje weryfikacji ich poprawności w momencie nadawania przesyłki i w przypadku nieprawidłowych danych wyświetli komunikat o konieczności ich poprawienia.

 

Integracja z Paczką w Ruchu

Nadawanie przesyłek, przekazywanie numerów nadawczych i pobieranie etykiet

W celu nadania przesyłki do klientów, którzy dokonali zakupów na aukcjach użytkownika korzystającego z dodatku Allegro+, należy przejść do zakładki Przychody » Allegro, zaznaczyć zamówienie i skorzystać z opcji „Utwórz przesyłkę”. Dzięki temu dane niezbędne do nadania przesyłki (dane dotyczące dostawy podane przez kupującego) zostaną przekazane do serwisów nadawczych przewoźników zintegrowanych z kontem wFirma i utworzą zlecenia nadawcze. Po utworzeniu przesyłki system automatycznie doda do transakcji na Allegro numer nadawczy przesyłki, który umożliwia kupującym śledzenie nadanych do nich paczek. Utworzenie przesyłki dla danej transakcji sprawi, iż obok danych dostawy pojawi się ikona paczki. 

Przed ponownym utworzeniem przesyłki i nadaniem paczki dla danego zamówienia system wFirma poprosi użytkownika i potwierdzenie. 

Po nadaniu paczki dla określonego zamówienia można pobrać etykiety nadawcze korzystając z opcji „Pobierz etykiety”  - można je pobrać przez czas w jakim udostępniane są one przez określonego przewoźnika. Opcji tworzenia przesyłek i pobierania etykiet można używać jako funkcji masowej dla wielu zamówień jednocześnie.

Nadawanie przesyłek dla transakcji Allegro

Nie ma możliwości nadawania przesyłek nierejestrowanych przy pomocy integracji z serwisem nadawczym Poczty Polskiej, ponieważ nie udostępnia on opcji tworzenia zleceń nadawczych dla tego typu przesyłek.