Jak zaksięgować sprzedaż firmowego samochodu ciężarowego?

Rozważam sprzedaż firmowego samochodu ciężarowego. Znajduje się on w kartotece środków trwałych, ale nie został jeszcze zamortyzowany. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jak zaksięgować sprzedaż samochodu ciężarowego w systemie?

 

Sprzedaż firmowego samochodu ciężarowego przez czynnego podatnika VAT powinna zostać udokumentowana fakturą VAT. Ponadto, od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT mają obowiązek stosowania przy fakturach sprzedaży samochodów kodu GTU 07. Sposób jego nadawania opisano w artykule: Kody grup towarów i usług - GTU w JPK V7

W celu wystawienia faktury sprzedaży samochodu ciężarowego będącego środkiem trwałym należy przejść do ewidencji środków trwałych: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, zaznaczyć samochód i w górnym menu wybrać opcję SPRZEDAŻ

Sprzedaż firmowego samochodu ciężarowego - jak zaksięgować?

Wówczas pojawi się okno wystawiania faktury VAT, w którym należy uzupełnić dane nabywcy oraz inne podstawowe informacje, jak np. datę sprzedaży, datę wystawienia, metodę płatności oraz termin płatności, a także nadanie kodu GTU 07.

Sprzedaż firmowego samochodu ciężarowego - jak udokumentować?

Kolejnym istotnym krokiem związanym ze sprzedażą firmowego samochodu ciężarowego jest ustalenie odpowiedniej stawki podatku VAT. W większości przypadków będzie to stawka 23% VAT.

Stawkę zw. (zwolniona) można zastosować w sytuacji, gdy spełnione łącznie zostaną poniższe warunki:

  • samochód był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku,

  • podatnik przy nabyciu samochodu nie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Po zapisaniu faktura zostanie zaksięgowana następująco:

  • wartość netto z faktury- kolumna 8 KPiR - pozostałe przychody,

  • podatek VAT zostanie ujęty w rejestrze sprzedaży VAT.

Jeżeli samochód nie został do końca zamortyzowany, jego niezamortyzowana część będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu i zostanie ujęta w kosztach firmy w kol. 13 KPiR- Pozostałe wydatki w dacie dokonania sprzedaży.

System dodatkowo generuje dokument LT, który można znaleźć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć na dany środek trwały i w oknie, które się pojawi przejść do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE. Po czym należy zaznaczyć dokument LT i z paska menu wybrać opcję DRUKUJ. Wydrukowany dokument powinien być przechowywany w dokumentacji firmowej.

Sprzedaż firmowego samochodu ciężarowego - dokument LT

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz