Jak zaksięgować sprzedaż firmowego samochodu ciężarowego?

Rozważam sprzedaż firmowego samochodu ciężarowego. Znajduje się on w kartotece środków trwałych, ale nie został jeszcze zamortyzowany. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jak zaksięgować sprzedaż samochodu ciężarowego w systemie?

 

Sprzedaż firmowego samochodu ciężarowego przez czynnego podatnika VAT powinna zostać udokumentowana fakturą VAT.

W celu wystawienia faktury sprzedaży samochodu ciężarowego będącego środkiem trwałym proszę przejść do ewidencji środków trwałych: EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, zaznaczyć samochód i w górnym menu wybrać opcję SPRZEDAŻ. Wówczas pojawi się okno wystawiania faktury VAT, w którym należy uzupełnić dane nabywcy oraz inne podstawowe informacje, jak np. datę sprzedaży, datę wystawienia, metodę płatności oraz termin płatności.

 

sprzedaż firmowego samochodu ciężarowego

 

Kolejnym istotnym krokiem związanym ze sprzedażą firmowego samochodu ciężarowego jest ustalenie odpowiedniej stawki podatku VAT. W większości przypadków będzie to stawka 23% VAT.

Stawkę zw. (zwolniona) można zastosować w sytuacji, gdy spełnione łącznie zostaną poniższe warunki:

  • samochód był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku,

  • podatnik przy nabyciu samochodu nie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Po zapisaniu faktura zostanie zaksięgowana następująco:

  • wartość netto z faktury- kolumna 8 KPiR- pozostałe przychody,

  • podatek VAT zostanie ujęty w rejestrze sprzedaży VAT.

Jeżeli samochód nie został do końca zamortyzowany, jego niezamortyzowana część będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu i zostanie ujęta w kosztach firmy w kol. 13 KPiR- Pozostałe wydatki w dacie dokonania sprzedaży.

System dodatkowo generuje dokument LT, który można znaleźć w zakładce EWIDENCJE » MAJĄTEK » DOKUMENTY, gdzie należy zaznaczyć dany dokument i wybrać opcję DRUKUJ. Wydrukowany dokument powinien być przechowywany w dokumentacji firmowej.


Możesz ocenić ten artykuł