Księgowanie faktur z zewnętrznego systemu

Przychody udokumentowane fakturami wystawionymi poza systemem można zaewidencjonować w systemie, przechodząc do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

faktury z zewnętrznego systemu

W przypadku płatników VAT sumę przychodu należy wpisać pod odpowiednią stawką VAT. Jeśli przedsiębiorca jest tzw. nievatowcem, sumę przychodu wpisuje w polu Razem.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących Ewidencję Przychodów (ryczałtowców) w zakładce Podstawowe Informacje istnieje możliwość wyboru stawki ryczałtu odpowiedniej dla danego rodzaju działalności.

faktury z zewnętrznego systemu

W zakładce Zaawansowane dostępna jest opcja wyboru waluty, jak również oznaczenia czy wprowadzone wartości stanowią korektę.

faktury z zewnętrznego systemu

Podatnicy VAT mogą wybrać również odpowiedni schemat księgowy:

faktury z zewnętrznego systemu

Wprowadzony przychód zostanie automatycznie zaksięgowany do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów oraz - w przypadku czynnych podatników VAT - do Rejestru sprzedaży VAT.