Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji należy dokonać w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

 Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

W oknie dodawania nowego przychodu w polu Nabywca należy wpisać nazwę kontrahenta lub wybrać opcję Brak kontrahenta i uzupełnić pozostałe dane.

 Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

Zaksięgowany przychód zostanie ujęty w Księdze Przychodów i Rozchodów w kolumnie 7 lub Ewidencji przychodów oraz Rejestrze sprzedaży VAT w przypadku czynnych podatników VAT.