Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji należy dokonać w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji - jak wprowadzić

W oknie dodawania nowego przychodu w polu NABYWCA należy wpisać nazwę kontrahenta (jeżeli przychód dotyczy np. faktury sprzedaży wystawionej poza systemem) lub wybrać opcję BRAK KONTRAHENTA (jeżeli przychód dotyczy zbiorczych dowodów sprzedaży np. ewidencji sprzedaży bezrachunkowej) a następnie uzupełnić pozostałe dane.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji - brak kontrahenta

Zaksięgowany przychód zostanie ujęty w  Księdze Przychodów i Rozchodów w kolumnie 7 lub Ewidencji przychodów oraz Rejestrze sprzedaży VAT w przypadku czynnych podatników VAT.