Migrator PASEJO

Dla użytkowników systemu wFirma, posiadających konto w serwisie Pasejo, został udostępniony Migrator, przy pomocy którego w prosty sposób można przenieść całą bazę produktów do serwisu IdoSell Shop. 

Jak skorzystać z Migratora?

Aby móc przenieść bazę produktów z serwisu Pasejo do serwisu IdoSell, należy posiadać aktywny moduł Magazyn oraz dodatek Integrator e-commerce.

Dla użytkowników Pasejo został udostępniony bezpłatnie dodatek Integrator e-commerce do końca 2022 roku. Więcej na temat wykupu dodatków znajduje się w artykule pomocy: Dodatki w systemie wfirma.pl - jak je uruchomić?

Dodatkowo należy mieć aktywny oraz w pełni skonfigurowany sklep IdoSell Shop. W jaki sposób dokonać integracji sklepu IdoSell z kontem w systemie wFirma zostało opisane w artykule pomocy: Integracja z IdoSell - pierwsze kroki

Dla użytkowników systemu Pasejo, została stworzona oferta, dotycząca pakietu Smart Cloud w specjalnej cenie. Informacje szczegółowe dotyczące oferty znajdują się na stronie: https://www.idosell.com/pl/oferta-wfirma/?pin=8708f40413

Konfiguracja Migratora

Aby dokonać przeniesienia bazy produktów z serwisu Pasejo do sklepu IdoSell, należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY IDOSELL i skorzystać z opcji MIGRUJ Z PASEJO DO IDOSELL, która otworzy okno konfiguracji migracji.

Migrator PASEJOW zakładce SKLEPY / DOMENY należy przypisać do sklepu Pasejo odpowiednią domenę sklepu IdoSell. W oparciu o dane ustawienia, przeniesione produkty będą widoczne do sprzedaży jedynie w zdefiniowanej domenie. 

Migrator PASEJO

Widoczność produktów w konkretnych domenach można zmienić w każdej chwili w panelu IdoSell oraz w systemie wFirma w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY IDOSELL, gdzie należy zaznaczyć dany produkt na liście i skorzystać z opcji MODYFIKUJ. W otwartym oknie należy przejść do zakładki DOMENY, zaznaczyć odpowiednie domeny i zapisać zmiany.
Przykładowa zmiana udostępniania produktu w domenach:

Migrator PASEJOPo uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk DALEJ, aby przejść do zakładki JEDNOSTKI MIARY. Zakładka ta umożliwia zdefiniowanie, jakie odpowiedniki mają mieć jednostki z serwisu Pasejo, w panelu IdoSell. W oparciu o dane ustawienia, zostaną utworzone produkty z odpowiednimi jednostkami miar - uzupełnienie w tym zakresie jest konieczne z uwagi na różnice pomiędzy dostępnymi jednostkami miary w obu systemach. 

Aby zakończyć konfigurację Migratora oraz rozpocząć proces przenoszenia produktów, należy kliknąć przycisk DALEJ.

Migrator PASEJO

Zależnie od ilości produktów znajdujących się w sklepie Pasejo, proces migracji może potrwać od kilku do kilkudziesięciu minut - nie ma możliwości przerwania procesu migracji.

Ponowne uruchomienie migracji

W przypadku ponownego uruchomienia Migratora, po zdefiniowaniu odpowiednich domen zostanie wyświetlone okno, w którym należy zdecydować, czy mechanizm ma kontynuować przenoszenie produktów od ostatnio dodanego, czy ma rozpocząć migrację od nowa. 

Jeżeli użytkownik wybierze opcję:

 • KONTYNUUJ to zostaną przeniesione jedynie nowo dodane produkty w serwisie Pasejo;

 • MIGRUJ OD NOWA to wszystkie produkty oraz kategorie zostaną na nowo utworzone - związku z tym przed przystąpieniem do ponownej migracji, produkty i kategorie uprzednio zmigrowane, należy usunąć ręcznie w panelu sklepu IdoSell.

Migrator PASEJOJakie dane zostaną przeniesione?

Każdy produkt oraz jego wariant zostanie utworzony w sklepie IdoSell, jako osobny i niepowiązany między sobą towar.

Migrator przeniesie także wszystkie kategorie oraz przypisze do nich odpowiednie produkty. W sklepie IdoSell nie mogą istnieć dwie kategorie o tych samych nazwach, na takim samym poziomie, w związku z tym Migrator nie przeniesienie kategorii spełniających ten warunek.

Dodatkowo w serwisie IdoSell, towar może posiadać jedną kategorie oraz nie może być przypisany do kategorii nadrzędnej, posiadającej podkategorie. 

Przykład 1

Przykładowa lista kategorii:

 • Kultura i rozrywka

  • Książki

   • Książki naukowe i popularnonaukowe

   • Podręczniki szkolne

  • Instrumenty

 • Motoryzacja

Na podanym przykładzie, produkt może zostać przypisany do jednej z podkreślonych kategorii:

 • Kultura i rozrywka » Książki » Książki naukowe i popularnonaukowe

 • Kultura i rozrywka » Książki » Podręczniki szkolne

 • Kultura i rozrywka » Instrumenty

 • Motoryzacja

Przed ponownym uruchomieniem procesu migracji, należy usunąć wszystkie wcześniej dodane kategorie z panelu IdoSell. Jeżeli użytkownik nie wykona tej operacji to nowo dodane produkty nie zostaną przypisane do żadnej kategorii.

Dodatkowo Migrator przeniesie razem z produktami, takie dane jak:

 • statusy widoczności - dla produktów zostaną ustawione odpowiednie statusy widoczności, adekwatne do ustawionych w serwisie Pasejo;

 • zdjęcia;

 • opisy krótkie oraz pełne - z opisów zostaną usunięte wszystkie zdjęcia i będą one przeniesione do galerii danego produktu;

 • kody produktu;

 • kody EAN;

 • wagę - serwis IdoSell przechowuje wagę w gramach, dlatego podczas migracji zostanie ona odpowiednio przeliczona;

 • stawki VAT - jeżeli produkt w Pasejo posiada stawkę VAT, której nie ma po stronie sklepu IdoSell to zostanie mu przypisana domyślna stawka 23%;

 • atrybuty - w IdoSell odpowiednikiem atrybutów są parametry;

 • producenci - aby Migrator przypisał producentów do odpowiednich produktów, należy przed rozpoczęciem procesu migracji utworzyć nazwy producentów w panelu IdoSell;

 • ceny - jeżeli produkt magazynowy jest powiązany z produktem w Pasejo to:

  • produkt magazynowy zostanie powiązany z utworzonym produktem w serwisie IdoSell;

  • w produkcie magazynowym zostaną ustawione ceny indywidualne;

  • do odpowiedniej grupy cenowej zostanie przypisana cena produktu ze sklepu Pasejo.

 Migrator PASEJO

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn