Pobieranie zamówień z Allegro w systemie wfirma.pl

Jeśli użytkownik posiada integrację z Allegro w ramach korzystania z dodatku Allegro+ może pobierać zamówienia z Allegro do systemu wfirma.pl. Pobieranie zamówień umożliwia łatwą obsługę dokumentowania sprzedaży, nadawania przesyłek oraz wysyłki powiadomień do kupujących o statusie ich zamówienia.

Pobieranie zamówień z Allegro do systemu

Zamówienia pobrane z Allegro znajdować się będą w zakładce PRZYCHODY » ALLEGRO. Użytkownik może skorzystać z opcji:

  • ręcznego pobierania zamówień korzystając z funkcji POBIERZ NOWE ZAMÓWIENIA znajdującej się w zakładce ALLEGRO i wybierając sklep dla którego zamówienia mają być pobrane lub

Pobieranie zamówień z Allegro - jak jest możliwe?

  • automatycznego pobierania zamówień

Jeśli użytkownik włączył funkcje AUTOMATYCZNIE POBIERAJ ZAMÓWIENIA Z ALLEGRO w konfiguracji sprzedaży powinien dokonać ręcznego pobrania zamówień tylko pierwszy raz i wyznaczyć datę początku pobierania, kolejne pobrania następować będą już automatycznie z częstotliwością co 10 minut.

Jeśli użytkownik nie pobrał zamówień do systemu przez ostatnie 14 dni (np. na skutek nieprzedłużenia dodatku Allegro+ lub zawieszenia działalności), automatyczne pobieranie zostanie wstrzymane i konieczne będzie (podczas kolejnego ręcznego pobierania) ponowne wyznaczenie daty początku automatycznego pobierania zamówień dla danego sklepu, w którym nastąpiła przerwa w pobieraniu. 

Aukcje wystawione z systemu wfirma.pl są powiązane z produktami na magazynie. Dzięki temu, pomimo wystawienia aukcji o innej nazwie niż produkt na magazynie, system odpowiednio identyfikuje produkty znajdujące się w pobranych zamówieniach i podczas wystawiania faktury reguluje ich stan magazynowy w wfirmie. Podobnie system rozpozna produkt z zamówienia, jeśli aukcja została zaimportowana do systemu i powiązana z produktem. Jeżeli produkt w zamówieniu został sprzedany na aukcji niepowiązanej z produktem na magazynie, ale aukcja posiadała taką samą nazwę jak produkt znajdujący się na magazynie, produkt ten również zostanie rozpoznany, a stan magazynowy produktu odpowiednio uregulowany.

Jest również możliwość eksportu zamówień do Excela, aby to zrobić należy w zakładce PRZYCHODY » ALLEGRO kliknąć ikonę trybików, a następnie EKSPORT DO EXCELA.

Usuwanie zamówień

Zamówienie można usunąć poprzez zaznaczenie go na liście zamówień w zakładce PRZYCHODY » ALLEGRO i skorzystanie z opcji USUŃ.

Pobieranie zamówień z allegro - fltry

Usunięte zamówienia można przywrócić do listy nieusuniętych wybierając dane zamówienie w zakładce PRZYCHODY » ALLEGRO i wybierając opcję PRZYWRÓĆ.

Usuwanie oraz przywracanie zamówień można sobie ułatwić ustawiając filtr “Usunięte zamówienia”, który pozwoli nam wyselekcjonować zamówienia do usunięcia lub przywrócenia.

 

Ikony informacyjne przy zamówieniach

Nadpłaty i niedopłaty

W sytuacji gdy klient dokonał zakupu na aukcji w danym sklepie, ale w wyniku dokonanej przez niego płatności powstała nadpłata lub niedopłata dla złożonego zamówienia, to przy danym zamówieniu pojawi się ostrzeżenie o zaistnieniu takiej sytuacji. Ostrzeżenie będzie prezentowane w formie ikony wykrzyknika:

  • Pobieranie zamówień z allegro - niedopłata jeśli powstanie nadpłata, 

  • Pobieranie zamówień z allegro - nadpłata jeśli powstanie niedopłata.

Pobieranie zamówień z Allegro - ikony nadpłaty i niedopłaty

Wiadomość od kupującego

Jeśli kupujący podczas składania zamówienia dołączy do zamówienia dodatkową wiadomość dla sprzedawcy, w kolumnie “Nick kupującego” pojawi się ikona Pobieranie zamówień z Allegro - wiadomość dymka. Po kliknięciu na ikonę otworzy się okno szczegółów zamówienia gdzie znajdować się będzie napisana przez kupującego wiadomość. 

 Pobieranie zamówień z Allegro - wiadomości od kupującego

Faktury i maile do kupującego

W kolumnie “Nr zamówienia” pojawiają się następujące ikony informacyjne:

  • Pobieranie zamówień z Allegro - faktura - podczas składania zamówienia klient zażądał wystawienia faktury. W takiej sytuacji w kolumnie pojawi się ikona “FV” . 

  • Pobieranie zamówień z Allegro - dokument sprzedaży - został wystawiony dokument sprzedaży, 

  • Pobieranie zamówień z Allegro - powiadomienie o statusie - zostało wysłane powiadomienie o zmianie statusu zamówienia.

Artykuł szczegółowo omawiający mechanizm wysyłki powiadomień do klientów: Powiadomienia o zmianie statusu zamówienia w Allegro Plus.

Pobieranie zamówień z Allegro - faktury i maile

W każdym momencie jest możliwość sprawdzenia adresu mailowego kupującego w zakładce PRZYCHODY » ALLEGRO » SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA » DANE DOSTAWY.

Pobieranie zamówień z allegro - szczegóły zamówienia

Wysłane zamówienia

Jeśli zamówienie zostało nadane do przewoźnika z poziomu systemu wfirma.pl, obok danych dostawy pojawi się ikona paczki Pobieranie zamówień z Allegro - paczka. Oznacza ona że do danego zamówienia została nadana przynajmniej jedna paczka. Więcej informacji na temat nadawania przesyłek z systemu znajduje się w artykule pomocy: Integracje z przewoźnikami w Allegro +

Pobieranie zamówień z Allegro - wysłane zamówienia

Od 1 listopada 2019 r. kupujący przy zamówieniu powyżej 15 000 zł brutto może wybrać rodzaj płatności PODZIELONA PŁATNOŚĆ. W takiej sytuacji zamówienie pobrane do systemu podczas wystawiania faktury sprzedaży będzie posiadało domyślny schemat księgowy PODZIELONA PŁATNOŚĆ. Schemat ten można zmienić, gdy podzielona płatność nie jest obowiązkowa w danej sprzedaży.
Wystawianie faktur, których dotyczy podzielona płatność szczegółowo wyjaśnia artykuł: Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić?