Pobieranie zamówień z Allegro w systemie wfirma.pl

Jeśli użytkownik posiada integrację z Allegro, w ramach korzystania z dodatku Integrator e-commerce, może pobierać zamówienia z Allegro do systemu wfirma.pl. Pobieranie zamówień umożliwia łatwą obsługę dokumentowania sprzedaży, nadawania przesyłek oraz wysyłki powiadomień do kupujących o statusie ich zamówienia.

Pobieranie zamówień z Allegro

Zamówienia pobrane z Allegro znajdują się w zakładce PRZYCHODY » E-COMMERCE. Użytkownik może skorzystać z opcji:

  • ręcznego pobierania zamówień korzystając z funkcji POBIERZ NOWE ZAMÓWIENIA i wybierając sklep, dla którego zamówienia mają być pobrane lub 
  • automatycznego pobierania zamówień.

Pobieranie zamówień z Allegro

Jeśli użytkownik włączył funkcję AUTOMATYCZNIE POBIERAJ ZAMÓWIENIA Z ALLEGRO, w konfiguracji sprzedaży powinien dokonać ręcznego pobrania zamówień tylko pierwszy raz i wyznaczyć datę początku pobierania - kolejne pobrania następować będą już automatycznie z częstotliwością co 10 minut.

Jeśli użytkownik nie pobrał zamówień do systemu przez ostatnie 14 dni (np. na skutek nieprzedłużenia dodatku Integrator e-commerce lub zawieszenia działalności), automatyczne pobieranie zostanie wstrzymane i konieczne będzie (podczas kolejnego ręcznego pobierania) ponowne wyznaczenie daty początku automatycznego pobierania zamówień dla danego sklepu, w którym nastąpiła przerwa w pobieraniu.
Aukcje wystawione z systemu wfirma.pl są powiązane z produktami na magazynie. Dzięki temu, pomimo wystawienia aukcji o innej nazwie niż produkt na magazynie, system odpowiednio identyfikuje produkty znajdujące się w pobranych zamówieniach i podczas wystawiania faktury zmniejszy ich stan magazynowy w wFirma. Podobnie system rozpozna produkt z zamówienia, jeśli aukcja została zaimportowana do systemu i powiązana z produktem. Jeżeli produkt w zamówieniu został sprzedany na aukcji niepowiązanej z produktem na magazynie, ale aukcja posiadała taką samą nazwę jak produkt znajdujący się na magazynie, produkt ten również zostanie rozpoznany, a stan magazynowy produktu odpowiednio zmniejszony.

Jest również możliwość eksportu zamówień do Excela, aby to zrobić należy w zakładce PRZYCHODY » E-COMMERCE kliknąć ikonę trybikówpobieranie zamówień z allegro - ikona, a następnie EKSPORT DO EXCELA.

Usuwanie zamówień

Zamówienie można usunąć poprzez zaznaczenie go na liście zamówień w zakładce PRZYCHODY » E-COMMERCE i skorzystanie z opcji USUŃ.

Pobieranie zamówień z Allegro

Usunięte zamówienia można przywrócić do listy nieusuniętych, wybierając dane zamówienie w zakładce PRZYCHODY » E-COMMERCE i wybierając opcję PRZYWRÓĆ.

Usuwanie oraz przywracanie zamówień można uprościć ustawiając filtr “Usunięte zamówienia”, który pozwoli na wyselekcjonowanie zamówień do usunięcia lub przywrócenia.

Ikony informacyjne przy zamówieniach

Nadpłaty i niedopłaty

W sytuacji, gdy klient dokonał zakupu na aukcji w danym sklepie, ale w wyniku dokonanej przez niego płatności powstała nadpłata lub niedopłata dla złożonego zamówienia, to przy danym zamówieniu pojawi się ostrzeżenie o zaistnieniu takiej sytuacji. Ostrzeżenie będzie prezentowane w formie ikony wykrzyknika:

  • Pobieranie zamówień z Allegro - niedopłata jeśli powstanie nadpłata, 

  • Pobieranie zamówień z Allegro - nadpłata jeśli powstanie niedopłata.

Pobieranie zamówień z Allegro

Wiadomość od kupującego

Jeśli kupujący podczas składania zamówienia dołączy do zamówienia dodatkową wiadomość dla sprzedawcy, w kolumnie "Nick kupującego" pojawi się ikona Pobieranie zamówień z Allegro - wiadomośćdymka. Po kliknięciu na ikonę otworzy się okno szczegółów zamówienia, gdzie znajdować się będzie napisana przez kupującego wiadomość.

Ikony informacyjne przy zamówieniach

Faktury i maile do kupującego

W kolumnie “Nr zamówienia” pojawiają się następujące ikony informacyjne:

  • Pobieranie zamówień z Allegro - faktura podczas składania zamówienia klient zażądał wystawienia faktury. W takiej sytuacji w kolumnie pojawi się ikona “FV”,
  • Ikony informacyjne przy zamówieniach - żółta ikona podczas składania zamówienia, klient będący osobą fizyczną zażądał wystawienia faktury. W takiej sytuacji zostanie wystawiony paragon fiskalny, natomiast ikona informuje, że należy również wystawić fakturę do paragonu,
  • Pobieranie zamówień z Allegro - dokument sprzedaży został wystawiony dokument sprzedaży,
  • Pobieranie zamówień z Allegro - powiadomienie o statusie zostało wysłane powiadomienie o zmianie statusu zamówienia.

Artykuł szczegółowo omawiający mechanizm wysyłki powiadomień do klientów: Powiadomienia o zmianie statusu zamówienia w Allegro Plus.

Ikony informacyjne przy zamówieniachW każdym momencie jest możliwość sprawdzenia adresu mailowego kupującego w zakładce PRZYCHODY » E-COMMERCE » SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA » DANE DOSTAWY.

Ikony informacyjne przy zamówieniach

Wysłane zamówienia

Jeśli zamówienie zostało nadane do przewoźnika z poziomu systemu wfirma.pl, obok danych dostawy pojawi się ikona paczki Pobieranie zamówień z Allegro - paczka, oznacza ona że do danego zamówienia została nadana przynajmniej jedna paczka. Więcej informacji na temat nadawania przesyłek z systemu znajduje się w artykule pomocy: Integracje z przewoźnikami w Allegro+.

Ikony informacyjne przy zamówieniach

Od 1 listopada 2019 r. kupujący przy zamówieniu powyżej 15 000 zł brutto może wybrać rodzaj płatności PODZIELONA PŁATNOŚĆ. W takiej sytuacji zamówienie pobrane do systemu podczas wystawiania faktury sprzedaży będzie posiadało domyślny schemat księgowy PODZIELONA PŁATNOŚĆ. Schemat ten można zmienić, gdy podzielona płatność nie jest obowiązkowa w danej sprzedaży.

Wystawianie faktur, których dotyczy podzielona płatność, szczegółowo wyjaśnia artykuł: Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić?

Zmiana danych dostawy przez kupującego

Platforma Allegro udostępnia możliwość zmiany danych dostawy przesyłki przez kupującego posiadającego konto firmowe (zmiana danych jest możliwa jedynie z poziomu konta w Allegro). Zamówienia dla których została wprowadzona zmiana danych dostawy w systemie wFirma są oznaczone symbolem pobieranie zamówień z allegro - ikona a w szczegółach zamówienia jest widoczny aktualny adres dostawy. 

Ikony informacyjne przy zamówieniach

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka