Powiadomienia o zmianie statusu zamówienia w Allegro Plus

Użytkownicy wfirma.pl korzystający z modułu Allegro Plus mają możliwość zdefiniowania własnych szablonów powiadomień do klientów o zmianie statusu zamówienia dla każdego z posiadanych sklepów.

Jak dodać szablon powiadomienia o zmianie statusu zamówienia?

Aby dodać szablon należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » SZABLONY POWIADOMIEŃ i wybrać opcję DODAJ.

Powiadomienia o zmianie statusu zamówienia na wfirma

W oknie które się pojawi należy uzupełnić pola:

  • temat powiadomienia,
  • sklep,
  • rodzaj powiadomienia,
  • nazwa szablonu,
  • treść powiadomienia.

Powiadomienia o zmianie statusu zamówienia - uzupełnione pola

Jakie rodzaje powiadomień można dodać?

Użytkownik może zdefiniować powiadomienia dla czterech akcji:

  1. Potwierdzenie otrzymania zamówienia - ten rodzaj powiadomienia jest wysyłany do kupującego po pobraniu zamówienia do systemu,
  2. Potwierdzenie otrzymania płatności - wysyłka powiadomienia następuje po oznaczeniu zamówienia jako opłacone,
  3. Przygotowanie przesyłki do nadania - informacja wysyłana jest do kupującego po pierwszorazowym wygenerowaniu przesyłki dla danego zamówienia,
  4. Nadanie przesyłki - po pierwszorazowym pobraniu etykiety przez sprzedającego do zamówienia, kupujący otrzyma informację o nadaniu przesyłki.

Po dodaniu szablonu powiadomienia należy pamiętać o jego włączeniu dla danego sklepu w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO, przez zaznaczenie szablonu na liście i wybranie opcji WŁĄCZ.

Powiadomienia o zmianie statusu zamówienia - jak włączyć?

Jakie informację można zawrzeć w treści powiadomienia?

W szablonach istnieje możliwość dodawania znaczników, które w trakcie wysyłki zostaną zamienione na odpowiedni tekst:

[dane_dostawy] - zostaną pobrane dane dostawy w zamówieniach allegro;
[dane_do_faktury] - zmienna pobierze dane z kolumny danych do faktury w zamówieniach allegro;
[kwota_zakupow] - zmienna pobierze dane z kolumny kwota zakupów w zamówieniach allegro;
[metoda_platnosci] - zmienna pobierze dane z kolumny metoda płatności;
[status_platnosci] - zmienna pobierze dane z kolumny status w zamówieniach allegro;
[sposob_dostawy]- zmienna pobierze dane z kolumny sposób dostawy w zamówieniach allegro;
[data_zamowienia]- zmienna pobierze dane z kolumny data zamówienia w zamówieniach allegro;
[zakupione_produkty] - zmienna pobierze dane z kolumny zakupione produkty w zamówieniach allegro.

Użytkownik ma również możliwość dołączenia własnego logo sklepu do treści wysyłanego powiadomienia. Jeśli użytkownik nie posiada przypisanego logo do dodanego sklepu, to aby je dodać należy w pierwszej kolejności podczas dodawania szablonu powiadomienia wybrać SKLEP, następnie kliknąć na opcję WYBIERZ LOGO SKLEPU.

Powiadomienia o zmianie statusu zamówienia - logo sklepu
W oknie które się pojawi należy załączyć plik z logo o maksymalnym wymiarze 1200px * 500px. Obraz przy wysyłce zostanie przeskalowany do rozmiaru 120 px (szerokość) z zachowaniem odpowiedniej proporcji długości obrazka.

Powiadomienia o zmianie statusu zamówienia - dodawanie pliku z logo

Użytkownicy posiadający logo sklepu dodane w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE ALLEGRO » TWOJE SKLEPY będą posiadali widoczną miniaturę obrazu podczas dodawania szablonu powiadomień.

Aby logo mogło zostać dołączone do treści powiadomienia należy zaznaczyć opcję ZAŁĄCZ LOGO SKLEPU DO POWIADOMIENIA w szablonie.

Powiadomienia o zmianie statusu zamówienia - załączenie logo

Z jakiego adresu będą wysyłane powiadomienia?

W przypadku posiadania przez użytkownika integracji z SMTP powiadomienia zostaną wysłane z adresu skonfigurowanej poczty.

<alert-info>W wysyłce powiadomień z własnego adresu należy zwrócić uwagę na limity wysyłki wiadomości nałożone przez dostawcę. Jeśli limit wysyłki zostanie przekroczony powiadomienia nie zostaną wysłane do klientów.</alert-info>

Dla kont nie posiadających integracji z SMTP powiadomienia zostaną wysłane z adresu: no-reply@wfirma.pl.