System wFirma umożliwia przeliczanie listy płac wg Rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2022 roku!

Nowe rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2022 r. zmienia zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od rozliczenia za styczeń. Wiąże się to z przeliczeniem styczniowych list płac oraz wypłaceniem różnic pracownikom. System wFirma został dostosowany do nowego aktu prawnego i umożliwia dokonanie odpowiednich przeliczeń!

Z czym powinien liczyć się pracodawca względem nowego rozporządzenia?

Zgodnie z rozporządzeniem, wysokość zaliczki na podatek za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.

Pobranie zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości, skutkować będzie po stronie płatnika obowiązkiem niezwłocznego zwrotu podatnikowi (pracownikowi i zleceniobiorcy)  zaistniałej różnicy.

Brak konieczności samodzielnych wyliczeń

Dostosowany do nowego rozporządzenia, system wFirma umożliwia szybkie wyliczenie listy płac z uwzględnieniem kwoty zaliczki na podatek według zasad z roku 2021 i 2022. Użytkownik nie musi samodzielnie dokonywać porównania wysokości zaliczki, program sam automatycznie wykaże ile podatek wynosił zgodnie z wyliczeniem z 2021 roku a ile wynosi w 2022. System przyjmie wersję korzystniejszą dla pracownika. 

Przeliczenie zaliczki w systemie wFirma

Co ważne, rozporządzenie przewiduje możliwość zrezygnowania z przeliczania zaliczki na podatek. Jeśli pracownik zdecyduje się na to rozwiązanie, ma obowiązek złożyć pracodawcy wniosek o nieprzedłużenie terminu. Wzór wniosku można pobrać tutaj.

Wniosek o nieprzedłużanie terminu może złożyć tylko pracownik, który wcześniej nie złożył pracodawcy oświadczenia PIT-2 o stosowanie ulgi podatkowej.

W celu dokonania w systemie przeliczenia listy płac, należy w pierwszej kolejności wprowadzić informacje w umowie pracownika. Informacje o złożeniu/niezłożeniu wniosku o nieprzedłużanie terminu należy wprowadzić w zakładce:  KADRY » UMOWY» kliknięcie w umowę w otwartym oknie przejście w Historię umowy, tam po zaznaczeniu umowy lub aneksu (jeżeli został dodany) należy kliknąć » MODYFIKUJ» w zakładce PODATEK DOCHODOWY w rubryce WNIOSEK O NIEPRZEDŁUŻANIE TERMINÓW należy określić czy pracownik złożył wniosek czy nie. Jeśli pracownik chce mieć przeliczenie zaliczki należy zostawić opcję wniosek o nieprzedłużanie terminów NIEZŁOŻONY. Jeśli zaś złożył wniosek, że nie chce mieć przeliczanej zaliczki na podatek należy wybrać opcję ZŁOŻONY. Zmiany należy zapisać. 

 

Przeliczenie listy płac i rachunków - wniosek

Przeliczenie listy płac

Po zmianie i weryfikacji ustawień w umowie pracownika, należy przejść do listy płac wypłaconej w styczniu: KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » należy zaznaczyć listę płac i z górnego paska wybrać opcję MODYFIKUJ. System automatycznie ustali wysokość zaliczki na podatek z 2021 roku oraz zestawi ją z zaliczką z roku bieżącego. Na liście będzie widoczny podgląd ile podatku należy dopłacić pracownikom. 

Przykład 1.

Pani Anna wypłaciła wynagrodzenie 5 stycznia 2022 r. Pracownik ten miał zastosowane standardowe koszty uzyskania przychodów, PIT-2 oraz miał naliczoną ulgę dla klasy średniej. Pracownik zarabia 9500 brutto. Podatek za 2022 wyniósł 805 zł. Po wypłaceniu pensji 10 stycznia 2022 Pani Anna przeliczyła wypłatę zgodnie z nowym Rozporządzeniem. Zgodnie z wyliczeniem podatek za 2021 rok wyniósł 672 zł, a więc jest mniejszy i korzystniejszy dla pracownika. W tym przypadku różnicę 133 zł Pani Anna powinna oddać pracownikowi, a więc wykonać przelew na tę kwotę lub też wypłacić gotówkę jeśli wynagrodzenie wypłacane jest z kasy. 

Przeliczenie listy płac - nowe zasady w 2022 roku

Przykład 2.

Pan Jan wypłacił wynagrodzenie 10 stycznia 2022 roku czyli uwzględniając już nowe rozporządzenie. Kwota wynagrodzenia to 10.000 tys, brutto. Po przeliczeniu listy płac okazało się, że podatek z 2021 roku będzie korzystniejszy dla pracownika tak więc pracodawca powinien uwzględnić kwotę podatku z 2021 roku. 

Przeliczenie listy płac i rachunków - porównanie zaliczek

Na liście będą widoczne następujące pozycje:

  • podatek 2022 - wyliczenie podatku zgodnie z Nowym Ładem,
  • podatek 2021 - wyliczenie podatku zgodnie z zasadami z roku 2021,
  • różnica podatku - porównanie podatku 2021 a 2022,
  • podatek - kwota zaliczki na podatek, którą przekazuje się do urzędu.

Przeliczenie rachunków 

Analogicznie jak przy listach płac tak również przy rachunkach możliwe jest przeliczenie pod kątem nowego rozporządzenia. Wystarczy przejść do zakładki KADRY » RACHUNKI » zaznaczyć wybrany rachunek » MODYFIKUJ. 

 

Przeliczenie listy płac i rachunków - podgląd rachunku

Na podglądzie wyliczeń rachunku będą widoczne następujące pozycje:

  • podatek 2022 - wyliczenie podatku zgodnie z Nowym Ładem,
  • podatek 2021 - wyliczenie podatku zgodnie z zasadami z roku 2021,
  • różnica podatku - porównanie podatku 2021 a 2022,
  • podatek - kwota zaliczki na podatek, którą przekazuje się do urzędu. 

Zaliczki na podatek dochodowy pobrane po 8 stycznia 2022r. powinny być przeliczone według nowych zasad. System wFirma umożliwia szybkie przeliczenie listy płac i weryfikacje wyliczeń. Nie ma konieczności samodzielnych wyliczeń, system sam automatycznie wykaże ile podatek wynosił zgodnie z wyliczeniem z 2021 roku a ile wynosi w 2022. System przyjmie ten korzystniejszy dla pracownika podatek. 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn