Przypinanie opiekuna do klientów biura

Przypinanie opiekuna do poszczególnych klientów dostępne jest z poziomu biura rachunkowego. W pierwszej kolejności należy dodać na koncie firmowym biura rachunkowego nowego użytkownika, w zakładce USTAWIENIA FIRMA » INNE » UŻYTKOWNICY.Uprawnienia użytkownika przypisanego jako OPIEKUN pozwalają na generowanie wyliczeń podatków oraz deklaracji.

Przypinanie opiekuna do klientów biura

Następnie w wyświetlonym oknie należy uzupełnić dane pracownika. Po zapisaniu pracownik zostanie automatycznie dodany do listy użytkowników. Kolejnym krokiem jest przelogowanie się do firmy, do której chcemy przypiąć opiekuna klienta biura.

W celu przydzielenia danego opiekuna do klienta należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » INNE » UŻYTKOWNICY oraz wybrać opcję PRZYPNIJ - Opiekunów.

Przypinanie opiekuna do klientów biura

W wyświetlonym oknie należy wybrać wcześniej dodanego pracownika.

Przypinanie opiekuna do klientów biuraDo jednej firmy można przypisać więcej niż jednego OpiekunaPierwszy przypisany do firmy opiekun ustawia się jako Główny opiekun i tylko on będzie widoczny dla klienta. Głównego opiekuna można zmienić poprzez zaznaczenia danego użytkownika i wybranie akcji Główny opiekun. Do danej firmy może być przypisany tylko jeden Główny opiekun.

Przypinanie opiekuna do klientów biura

Możliwe jest również masowe przydzielenie opiekunów do firm prowadzonych przez biuro. W tym celu należy przejść do listy firm, która znajduje się w kokpicie zaraz po zalogowaniu, zaznaczyć firmy, do których chcemy przypisać danego opiekuna i wybrać opcję Użytkownicy » Przypnij opiekunów.

Przypinanie opiekuna do klientów biura