Przypinanie opiekuna do kont klientów biura

Przypinanie opiekuna do poszczególnych klientów dostępne jest z poziomu biura rachunkowego. Uprawnienia użytkownika przypisanego jako OPIEKUN pozwalają na generowanie wyliczeń podatków oraz deklaracji.W pierwszej kolejności należy dodać na koncie firmowym biura rachunkowego nowego użytkownika w zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » DODAJ.

Przypinanie opiekuna do kont klientów biura - ustawienia

Następnie w wyświetlonym oknie należy uzupełnić dane pracownika.

Przypinanie opiekuna do kont klientów biura - wypełnienie danych

Po zapisaniu pracownik zostanie automatycznie dodany do listy użytkowników. Kolejnym krokiem jest przelogowanie się na konto firmy, do której chcemy przypiąć opiekuna klienta biura.

 Przypinanie opiekuna do kont klientów biura - przelogowanie

W celu przydzielenia danego opiekuna do klienta należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » INNE » UŻYTKOWNICY oraz wybrać opcję PRZYPNIJ » OPIEKUNÓW.

 Przypinanie opiekuna do kont klientów biura - w jaki sposób

W wyświetlonym oknie należy wybrać wcześniej dodanego pracownika.

Przypinanie opiekuna do kont klientów biura - dodanie opiekuna

Do jednej firmy można przypisać więcej niż jednego OpiekunaPierwszy przypisany do firmy opiekun automatycznie jest oznaczony jako GŁÓWNY OPIEKUN i tylko on będzie widoczny wśród pracowników biura dla klienta. Głównego opiekuna można zmienić poprzez zaznaczenia danego użytkownika i wybranie akcji GŁÓWNY OPIEKUN.

Przypinanie opiekuna do kont klientów biura - główny opiekun

Do danej firmy może być przypisany tylko jeden opiekun główny.

Możliwe jest również masowe przydzielenie opiekunów do firm prowadzonych przez biuro. W tym celu należy przejść do listy firm, która znajduje się w kokpicie zaraz po zalogowaniu, zaznaczyć firmy, do których chcemy przypisać danego opiekuna i wybrać opcję UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ OPIEKUNÓW.

Przypinanie opiekuna do kont klientów biura - masowe przypinanie