Statusy zamówień w Allegro - jak nimi zarządzać w wfirma.pl?

Użytkownicy korzystający z dodatku INTEGRATOR E-COMMERCE mają możliwość pobierania zarówno zamówień z Allegro, jak ich statusów, które są zgodne z tymi zawartymi na koncie Allegro. W związku z tym, w celu zachowania spójności statusów zamówień z Allegro, zostały wprowadzone w systemie statusy takie jak:

 • nowe

 • w realizacji

 • do wysłania

 • wysłane

 • anulowane

Automatyczne nadawanie statusów zamówień Allegro

Statusy są nadawane automatycznie podczas pobierania zamówień za pomocą opcji:

 1. Ręcznego pobierania zamówień poprzez opcję POBIERZ NOWE ZAMÓWIENIA, która znajduje się w zakładce: PRZYCHODY » E-COMMERCE.

Statusy zamówień w Allegro - nowe zamówienie

 1. Automatycznego pobierania zamówień, które można włączyć po przejściu do zakładki: USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE » KONFIGURACJA ALLEGRO +, zaznaczając opcję AUTOMATYCZNIE POBIERAJ ZAMÓWIENIA Z ALLEGRO. 

Statusy zamówień w Allegro - konfiguracja

Jeżeli nie pobierano wcześniej zamówień należy za pierwszym razem dokonać ręcznego pobrania zamówień (opcja z punktu 1). Po pierwszym pobraniu zamówień i ustawieniu daty początku pobierania, system będzie pobierał dalsze zamówienia automatycznie.

Więcej w temacie funkcjonalności Allegro+ znajduje się w artykule pomocy: Integracja Allegro + jak zarządzać sprzedażą na Allegro.

Jeśli po stronie Allegro status zostanie zmieniony to po pobraniu zamówień w systemie wfirma.pl zostanie on automatycznie zaktualizowany. Istotne jest, że po wysłaniu zamówienia (za pomocą opcji UTWÓRZ PRZESYŁKĘ) status automatycznie zostanie zmieniony na “wysłane”. 

Masowa zmiana statusów zamówień Allegro

Użytkownik ma możliwość pojedynczego lub masowego zmieniania statusów zamówień z poziomu systemu. W tym celu należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » E-COMMERCE, gdzie należy oznaczyć zamówienia dla których chcemy zmienić status i korzystamy z opcji ZMIEŃ STATUS i wybrać odpowiedni status z listy.

Statusy zamówień w Allegro

Zmieniony status w systemie zostanie zaktualizowany również na koncie Allegro.

Dodatkowo oprócz pobierania jednakowych statusów, pobierane są również statusy płatności - które odpowiadają tym zawartym na Allegro. Statusy płatności przedstawiają się następująco:

 • opłacone

 • płatność przy odbiorze

 • nieopłacone

 • do weryfikacji

Statusy płatności analogicznie do statusów zamówień są aktualizowane po stronie wfirma.pl po pobraniu zamówienia.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn