Style aplikacji

Użytkownicy sami mogą zarządzać stylami aplikacji. W lewym górnym rogu systemu dostępna jest funkcja Style aplikacji, gdzie użytkownik może wybrać jeden spośród 6 gotowych styli:

  • Domyślny,

  • Daracula,

  • Moonwalk,

  • Icy Dark,

  • Retro,

  • Orange Snow.

Obok tych automatycznie przygotowanych w systemie, użytkownicy mają możliwość dodania własnych kompozycji. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » INNE » STYLE APLIKACJI. Po wyborze opcji DODAJ można dopasować kolorystykę aplikacji.

Następnie po zapisaniu własnej kompozycji należy ją wybrać w menu znajdującym się w lewym górnym rogu ekranu.