Style aplikacji

Użytkownicy sami mogą zarządzać stylami aplikacji. W lewym górnym rogu systemu dostępna jest funkcja Style aplikacji, gdzie użytkownik może wybrać jeden spośród 6 gotowych styli:

  • Domyślny,

  • Darcula,

  • Moonwalk,

  • Icy Dark,

  • Retro,

  • Orange Snow.

personalizacja wfirma.pl

Obok tych automatycznie przygotowanych w systemie, użytkownicy mają możliwość dodania własnych kompozycji. W tym celu należy skorzystać z górnej belki systemu (na powyższym obrazku) lub przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » ZARZĄDZANIE INTERFEJSEM.

personalizacja wfirma.pl

Po wyborze opcji DODAJ można dopasować kolorystykę aplikacji.

personalizacja wfirma.pl

personalizacja wfirma.pl

Następnie po zapisaniu własnej kompozycji należy ją wybrać w menu znajdującym się w lewym górnym rogu ekranu.