Synchronizacja cen produktów powiązanych z aukcją Allegro

Użytkownicy korzystający z modułu Allegro Plus mają możliwość uruchomienia synchronizacji cen produktów powiązanych z aukcją na platformie Allegro. Zmiana cen odbywa się automatycznie, po dokonaniu modyfikacji po stronie wfirma.pl, jak i po stronie Allegro. Sprawdź, na czym polega synchronizacja cen produktów!

Synchronizacja cen produktów - jak włączyć?

Aby móc korzystać z opcji synchronizacji cen, należy przejść do zakładki MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO i zaznaczyć w tabeli aukcję, dla której chcemy włączyć opcję synchronizacji. W kolejnym kroku należy z górnego menu wybrać opcję SYNCHRONIZACJA CENY PRODUKTU » WŁĄCZ SYNCHRONIZACJĘ CENY PRODUKTU.

 Synchronizacja cen produktów

Jak działa synchronizacja cen produktów?

Ceny produktów są aktualizowane zarówno po zmianach wprowadzonych po stronie Allegro, jak i po stronie wfirma. Ceny aukcji są aktualizowane:

  • gdy zostanie zaktualizowana cena produktu przez funkcję AKTUALIZUJ CENĘ ZAKUPU,
  • na podstawie ustawionej grupy cenowej (również po jej zmianie) w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » KONFIGURACJA ALLEGRO+ » KONFIGURACJA USTAWIEŃ AUKCJI » FORMAT SPRZEDAŻY,
  • gdy nastąpi zmiana powiązania aukcji z produktem,
  • przy zastosowaniu indywidualnych cen zakupu produktu.