Synchronizacja cen produktów powiązanych z aukcją Allegro

Użytkownicy korzystający z modułu Allegro+ mają możliwość uruchomienia synchronizacji cen produktów powiązanych z aukcją na platformie Allegro. Zmiana cen odbywa się automatycznie, po dokonaniu modyfikacji po stronie wfirma, jak i po stronie Allegro.

Jak włączyć synchronizowanie cen produktów?

Aby móc korzystać z opcji synchronizacji cen, należy przejść do zakładki MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO i zaznaczyć w tabeli aukcję, dla której chcemy włączyć opcję synchronizacji. W kolejnym kroku należy z górnego menu wybrać opcję SYNCHRONIZACJA CENY » WŁĄCZ SYNCHRONIZACJĘ CENY PRODUKTU.


Synchronizacja cen produktów - jak włączyć?

Jak działa synchronizacja ceny?

Ceny produktów są aktualizowane zarówno po zmianach wprowadzonych po stronie Allegro, jak i po stronie wfirma.

Ceny aukcji są aktualizowane:

  • gdy zostanie zaktualizowana cena produktu przez funkcję AKTUALIZUJ CENĘ ZAKUPU,
  • na podstawie ustawionej grupy cenowej (również po jej zmianie) w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE » KONFIGURACJA ALLEGRO+ » KONFIGURACJA USTAWIEŃ AUKCJI » FORMAT SPRZEDAŻY,
  • gdy nastąpi zmiana powiązania aukcji z produktem,
  • przy zastosowaniu indywidualnych cen zakupu produktu.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz