Synchronizacja stanu produktów na aukcjach Allegro

Funkcja synchronizacji stanu produktów umożliwia synchronizację stanu ilościowego produktu na aukcji Allegro ze stanem produktu znajdującym się na magazynie prowadzonym w systemie wfirma.pl

Jak działa synchronizacja stanu produktów?

Po włączeniu synchronizacji stanu produktów dla danej aukcji z Allegro zaktualizowany zostanie stan ilościowy produktu na aukcji, który będzie równy ze stanem magazynowym produktu znajdującym się w systemie wFirma.

Po każdym wydaniu lub przyjęciu towaru w magazynie, ilość produktu na aukcji odpowiednio zostanie zwiększona lub zmniejszona, aby była zgodna z ilością towaru na magazynie. Jeśli stan magazynowy produktu posiadającego aukcje z synchronizacją stanów spadnie do zera, aukcja na Allegro zostanie zakończona. Natomiast gdy nastąpi przyjęcie magazynowe danego produktu, dana aukcja zostanie wznowiona z ilością produktu na aukcji zgodną z ilością w magazynie.

Synchronizacja stanu produktów bierze pod uwagę stan produktu znajdujący się we wszystkich magazynach, zatem jeśli stan łączny danego produktu na magazynach wynosi np. 73 sztuki, to w tej ilości będzie prezentowany na aukcji z włączoną synchronizacją stanu produktów.
Synchronizację stanu produktów można włączyć dla jednej lub wielu aukcji powiązanej z produktem na magazynie. Po włączeniu tej funkcji przy danej aukcji zostaną wyłączone funkcje automatycznego zamykania i wznawiania aukcji, ponieważ synchronizacja stanów zawiera już funkcjonalność zarządzania automatycznym zamykaniem i wznawianiem aukcji. Automatyczne wznawianie i automatyczne zamykanie aukcji zostanie wyłączone również dla aukcji powiązanych z produktem, który ma powiązanie z aukcją z włączoną synchronizacją stanów produktu (takie aukcje można wznawiać i zamykać ręcznie).
Jeśli dany produkt nie posiada żadnej aukcji z włączoną synchronizacją stanu produktów, można dla niego nadal używać automatycznego wznawiania i automatycznego zamykania przy aukcjach z nim powiązanych.

Jak włączyć synchronizację stanu produktów?

Aby włączyć funkcję synchronizacji stanu produktów dla wystawionych aukcji należy przejść do zakładki MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO, po czym zaznaczyć na liście aukcje, które chcemy aby były zsynchronizowane ze stanem magazynowym i skorzystać z opcji SYNCHRONIZACJA STANU PRODUKTU » WŁĄCZ SYNCHRONIZACJĘ STANU PRODUKTU.

Synchronizacja stanu produktów - jak włączyć?

Automatycznej synchronizacji stanu produktów nie można włączyć dla aukcji, które są przeprowadzane w formie sprzedaży “licytacja” oraz dla aukcji archiwalnych.

Korzystanie z funkcji synchronizacji stanów produktu jest możliwe po włączeniu funkcji AUTOMATYCZNIE POBIERAJ ZAMÓWIENIA Z ALLEGRO i AUTOMATYCZNIE WYSTAWIAJ FAKTURY DO ZAMÓWIEŃ, które znajdują się w USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE » KONFIGURACJA ALLEGRO +.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn