Szablony aukcji Allegro +

W ramach dodatku Integrator e-commerce dostępna jest funkcja pozwalająca na tworzenie i wykorzystanie szablonów aukcji dla wielu produktów. Szablony pozwolą na użycie zarówno zwykłego tekstu wprowadzonego w poszczególnych sekcjach, który będzie stały, jak i „zmiennych”, po użyciu których system będzie podstawiał odpowiednie dane właściwe dla określonego produktu.

Dodawanie szablonów

Szablony aukcji można dodawać i modyfikować przechodząc do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE » KONFIGURACJA ALLEGRO + » SZABLONY AUKCJI.

Szablony, w których wprowadzono wszelkie wymagane przez serwis Allegro parametry oraz wybrano sklep i cennik dostawy, są oznaczone zieloną ikoną potwierdzającą ich gotowość do użycia, dzięki czemu przy wystawianiu aukcji z użyciem danego szablonu, nie będzie już wymagany wybór sklepu. 

Pozostałe szablony nie posiadające zielonej ikony potwierdzającej kompletność, w czasie wystawiania aukcji, będą wymagały wyboru sklepu i cennika dostawy.

Szablony aukcji Allegro

Aukcje z użyciem dodanych szablonów, będzie można wystawiać z poziomu modułu MAGAZYN poprzez wybranie produktów przeznaczonych do wystawienia i skorzystanie z opcji ALLEGRO » WYSTAW AUKCJE Z SZABLONU.

Zmienne dane w szablonach aukcji

Lista zmiennych danych znajduje się w oknie pomocy, które otwieramy klikając w ikonę znaku zapytania, umieszczonego po prawej stronie.

Allegroplus

Zmiennych danych można używać we wszystkich polach, które pozwalają na ręczne wprowadzanie tekstu. Są to pola: tytuł aukcji, cechy produktu, opis oraz dodatkowe informacje o dostawie.

Zmienne odpowiadające za używanie zdjęć przypisanych do produktu, należy wprowadzić jedynie w sekcji OPIS, w polu przeznaczonym do umieszczania grafiki.

Wystawienie produktu z użyciem danego szablonu jest możliwe, kiedy posiada on uzupełnione pola używane przez zmienne. Należy zatem odpowiednio wypełnić zakładki PODSTAWOWE INFORMACJE, JEDNOSTKI oraz zakładkę GALERIA, z której system pobiera pliki graficzne dla danego produktu.

Szablony aukcji Allegro - Podstawowe informacje o produkcie

Allegroplus

 W sekcji TYTUŁ, KATEGORIA i CECHY wszystkie zmienne są dozwolone, za wyjątkiem zmiennej odpowiadającej za użycie zdjęć. Należy mieć na uwadze, że zmienne dane wprowadzone w cechach produktu, powinny przekazywać odpowiednią wartość dla danego pola – jeżeli dana cecha może być określona liczbowo, to zmienna wprowadzona w tym polu również powinna przekazywać wartość z pola o typie numerycznym.

Allegroplus

Zmienne odpowiadające za korzystanie z plików graficznych dla danego produktu, można wprowadzić jedynie w sekcji ZDJĘCIA I OPIS, gdzie należy uzupełnić je w polu ZDJĘCIA(oddzielając je przecinkami) oraz w polu OPIS, w miejscu przeznaczonym na umieszczanie grafiki w opisie.

Użycie zmiennej dotyczącej zdjęcia w polu OPIS przeznaczonym na tekst, nie pozwoli na jej odpowiednie zinterpretowanie, a system uzna ją za zwykły tekst.

Allegroplus

Wybór sklepu i parametrów aukcji dotyczących dostawy (jedynie wybór sklepu i cennika dostawy jest wymagany dla oznaczenia szablonu jako kompletny) jakie system ma zastosować przy wystawianiu aukcji z szablonu, sprawi, iż szablon zostanie oznaczony jako kompletny i przy wystawianiu nie będzie wymagane każdorazowe wybranie tych parametrów. 

Allegroplus

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska