Ukrywanie kolumn przy wystawaniu faktur

Podczas wystawiania faktury użytkownik może wybrać szczegółowy widoku kolumn z elementami takimi jak:

  • PKWiU,

  • jednostką miary,

  • rabat,

  • wartość netto,

lub widok uproszczony, korzystając z opcji ukryj kolumny: