Zarządzanie aukcjami w module Allegro+

System wfirma.pl umożliwia użytkownikom korzystającym z modułu Allegro+ zarządzanie aukcjami z poziomu systemu. Funkcje dotyczące wystawiania aukcji, automatycznego wznawiania i zakańczania aukcji pomagają w lepszej organizacji sprzedaży za pośrednictwem serwisu Allegro.

Jak dodać dane produktu potrzebne do wystawienia aukcji Allegro?

Aby móc wystawiać aukcję bezpośrednio z wfirma.pl, należy w pierwszej kolejności uzupełnić dane produktu. W tym celu w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY należy zaznaczyć produkt, który ma zostać wystawiony w serwisie Allegro i skorzystać z opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. Dzięki modułowi Allegro+ w oknie modyfikacji produktu, będą widniały dodatkowe zakładki GALERIA oraz ALLEGRO.

Zarządzanie aukcjami - produkt

Zakładka GALERIA służy do dodawania zbioru zdjęć dla danego produktu, które potem można użyć w zakładce ALLEGRO, gdzie definiuje się parametry aukcji. Przy uzupełnianiu parametrów aukcji danego produktu w zakładce ALLEGRO, istnieje możliwość wykorzystania zdjęć przypisanych w galerii produktu.

Zakładka ALLEGRO służy do uzupełniania parametrów aukcji, zgodnie z wymaganiami serwisu Allegro. Jeżeli wszystkie wymagane dane w tej zakładce zostaną uzupełnione, to na liście produktów w magazynie przy danym produkcie pojawi się ikona „Allegro” Zarządzanie aukcjami - ikony oznaczająca, iż produkt jest gotowy do wystawienia aukcji. Dodatkowo produkty powiązane z wystawionymi aukcjami będą posiadały ikonę koszyka sklepowego Zarządzanie aukcjami - ikona.

Zarządzanie aukcjami - ikony przy produktach

Kod EAN dla nowych i obecnych produktów kopiowany jest z zakładki Podstawowe informacje do zakładki Allegro, natomiast jeśli dany produkt ma uzupełnione pole EAN w zakładce Allegro to ta wartość nie zostanie nadpisana przez wartość z zakładki podstawowych informacji. Ponadto w parametrach aukcji są obsługiwane parametry zależne i niejednoznaczne.

Produktyzacja

Jeżeli produkt należy do kategorii, w której serwis Allegro wprowadził produktyzację, w sekcji cech produktu pojawi się dodatkowe opcjonalnie wypełniane pole PRODUKT POWIĄZANY Z OFERTĄ. W polu tym możliwy jest wybór produktu z listy, który reprezentuje produkty wystawiane przez użytkownika na aukcji. Po wybraniu produktu z listy, system powiąże z nim obecny produkt oraz uzupełni cechy w oparciu o dane produktu produktyzującego. Produkt można powiązać z ofertą zarówno podczas tworzenia nowego produktu jak i podczas modyfikacji istniejącego. Istnieje również sugerowanie powiązania z produktem, które sugeruje produkt do powiązania na podstawie kodu EAN wpisanego do produktu.

Zarządzanie aukcjami - produktyzacja

Wystawianie aukcji

Gotowe produkty można wystawić na aukcji poprzez zaznaczenie produktu na liście i wybranie opcji ALLEGRO » WYSTAW AUKCJE. Aukcje można wystawiać pojedynczo bądź masowo - dla kilku produktów naraz. Przy każdej wystawionej aukcji pojawi się informacja o przewidywanej opłacie (prowizji), która pobierana jest przez serwis Allegro. 

Zarządzanie aukcjami - wystawianie aukcji

W analogiczny sposób można wystawiać: 

  • aukcje z szablonu oraz aukcje z opóźnieniem czasowym 

  • aukcje z wykorzystaniem szablonu i ustawionym opóźnieniem czasowym. 

Podczas wystawiania aukcji z opóźnieniem czasowym (bez względu na fakt wykorzystania szablonu) należy zaznaczyć dany produkt bądź produkty i skorzystać z opcji ALLEGRO » WYSTAW AUKCJE Z OPÓŹNIENIEM lub WYSTAW AUKCJE Z SZABLONU Z OPÓŹNIENIEM, a następnie w oknie wystawiania aukcji uzupełnić dodatkowe pola tj. “Data publikacji aukcji” i “Godzina publikacji aukcji”. 

Zarządzanie aukcjami - wystaw aukcję z opóźnieniem

Więcej na temat wystawiania aukcji z szablonu, można przeczytać w artykule: Szablony aukcji Allegro.

Gdzie znajduje się informacja o opłacie za wystawienie aukcji?

Informacja o opłacie za wystawienie aukcji z wykorzystaniem opcji LICYTUJ nie jest dostępna.

Dane dotyczące przewidywanego kosztu wystawienia aukcji w serwisie Allegro, są dostępne jedynie dla aukcji wystawionych z użyciem opcji KUP TERAZ.

Aukcje wystawiane z zaznaczeniem opcji LICYTUJ lub LICYTUJ + KUP TERAZ, będą oznaczone na liście aukcji jako wystawione w formacie sprzedaży LICYTUJ.

Zarządzanie aukcjami - opłata

Informacje o przewidywanej opłacie za wystawienie aukcji danego produktu, dostępne są w sekcji „Ostatnia aktywność” przy danym produkcie oraz w historii aktywności znajdującej się w zakładce: USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » HISTORIA AKTYWNOŚCI.

Zarządzanie aukcjami - historia

Gdzie znajduje się lista wszystkich wystawionych aukcji?

Lista wystawionych aukcji znajduje się w oknie widoku szczegółów produktu w zakładce AUKCJE - w tym miejscu znajdują się wszystkie aukcje, wystawione do danego produktu. Listę aukcji użytkownik znajdzie również w menu bocznym MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO, gdzie znajdują się wszystkie wystawione aukcje.

Zarządzanie aukcjami - wystawione aukcje

Na liście aukcji użytkownik może zdecydować o zakończeniu danej aukcji, korzystając z funkcji ZAKOŃCZ oraz jej wznowieniu przy użyciu opcji WZNÓW. Dostępna jest również funkcja synchronizacji, która pozwala użytkownikowi na aktualizację statusów aukcji na podstawie danych z serwisu Allegro, który może automatycznie zakończyć daną aukcję, ze względu na:

  • koniec okresu trwania aukcji;

  • wyprzedanie wszystkich wystawionych przedmiotów na danej aukcji.

Opcje wznawiania i zakańczania aukcji mogą być używane zarówno dla pojedynczych jak dla wielu aukcji jednocześnie. Nad listą aukcji znajdują się też funkcje automatycznego zamykania aukcji oraz automatycznego wznawiania aukcji, które można włączyć lub wyłączyć dla jednej bądź wielu aukcji - funkcje te można stosować jedynie wobec aukcji o formacie sprzedaży "Kup teraz". 

Jak dodać zdjęcia do galerii produktu z dysku w chmurze?

Aby dodawać zdjęcia do produktów w magazynie należy mieć zintegrowane konto z dyskiem zewnętrznym - można go dodać poprzez zakładkę: USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE » KONFIGURACJA ALLEGRO+ » KONFIGURACJA USTAWIEŃ AUKCJI » DYSK W CHMURZE » DODAJ FOLDER W CHMURZE.

Zarządzanie aukcjami - zdjęcia

Więcej na temat integracji z dyskami, można przeczytać w artykule: Dyski w chmurze - integracja z dyskami Google Drive i Dropbox

Jeżeli integracja z dyskiem w chmurze była wykonana już wcześniej, to należy od razu przejść do zakładki: USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE » KONFIGURACJA ALLEGRO+ » KONFIGURACJA USTAWIEŃ AUKCJI, gdzie użytkownik ma możliwość wyboru dysku, z którego chce korzystać, dodając zdjęcia do produktów w magazynie.

W tym miejscu istnieje również możliwość zaznaczenia opcji UKRYWAJ ZDJĘCIA UŻYTE W INNYCH PRODUKTACH, dzięki której zdjęcia dodane w galerii przy jednym produkcie, nie będą podpowiadały się do wyboru przy pozostałych produktach - pozostawienie tej opcji odznaczonej (wyłączonej), pozwoli korzystać z wszystkich zdjęć znajdujących się na dysku w chmurze, przy każdym produkcie znajdującym się w module MAGAZYN.

Zarządzanie aukcjami - ukryj zdjęcia

Aby mieć możliwość dodania zdjęcia z dysku w chmurze do galerii produktów, należy umieścić grafikę na swoim dysku w chmurze, w automatycznie utworzonym folderze wfirma.pl » MAGAZYN.