Zarządzanie aukcjami w module Allegro+

System wFirma umożliwia użytkownikom korzystającym z modułu Allegro+ zarządzanie aukcjami z poziomu systemu. Funkcje dotyczące wystawiania aukcji, automatycznego wznawiania i zakańczania aukcji pomagają w lepszej organizacji sprzedaży za pośrednictwem serwisu Allegro.

Jak dodać dane produktu potrzebne do wystawienia aukcji Allegro?

Aby móc wystawiać aukcję bezpośrednio z wfirma.pl, należy w pierwszej kolejności uzupełnić dane produktu. W tym celu w module MAGAZYN należy zaznaczyć produkt, który ma zostać wystawiony w serwisie Allegro i skorzystać z opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. Dzięki modułowi Allegro+ w oknie modyfikacji produktu, będą widniały dodatkowe zakładki GALERIA oraz ALLEGRO.

Zarządzanie aukcjami - wystawione aukcje

Zakładka GALERIA służy do dodawania zbioru zdjęć dla danego produktu, które potem można użyć w zakładce ALLEGRO, gdzie definiuje się parametry aukcji. Przy uzupełnianiu parametrów aukcji danego produktu w zakładce ALLEGRO, istnieje możliwość wykorzystania zdjęć przypisanych w galerii produktu. 

Zakładka ALLEGRO służy do uzupełniania parametrów aukcji, zgodnie z wymaganiami serwisu Allegro. Jeżeli wszystkie dane wymagane w tej zakładce zostaną uzupełnione, to na liście produktów w magazynie, przy danym produkcie, pojawi się ikona „Allegro” oznaczająca, iż produkt jest gotowy do wystawienia aukcji. Dodatkowo produkty powiązane z wystawionymi aukcjami będą posiadały ikonę koszyka sklepowego .

Zarządzanie aukcjami - ikony przy produktach

Kod EAN dla nowych i obecnych produktów pobiera wartość z zakładki “Podstawowe informacje” do zakładki “Allegro”, natomiast jeśli dany produkt ma uzupełnione pole “EAN” w zakładce Allegro to ta wartość nie zostanie nadpisana przez wartość z zakładki podstawowych informacji.

Produktyzacja

Jeżeli produkt należy do kategorii, w której serwis Allegro wprowadził produktyzację, w sekcji cech produktu pojawi się dodatkowe opcjonalnie wypełniane pole PRODUKT POWIĄZANY Z OFERTĄ. W polu tym możliwy jest wybór produktu z listy, który reprezentuje produkty wystawione przez użytkownika na aukcji.

Zarządzanie aukcjami - Produktyzacja

Wystawianie aukcji

Gotowe produkty można wystawić poprzez zaznaczenie produktu na liście i wybranie opcji ALLEGRO » WYSTAW AUKCJE. Aukcje można wystawiać pojedynczo bądź masowo - dla kilku produktów naraz. Przy każdej wystawionej aukcji pojawi się informacja o przewidywanej opłacie (prowizji), która pobierana jest przez serwis Allegro.Zarządzanie aukcjami - wystawianie aukcji

W analogiczny sposób można wystawiać: 

  • aukcje z szablonu oraz aukcje z opóźnieniem czasowym 

  • aukcje z wykorzystaniem szablonu i ustawionym opóźnieniem czasowym. 

Podczas wystawiania aukcji z opóźnieniem czasowym (bez względu na fakt wykorzystania szablonu) należy zaznaczyć dany produkt, bądź produkty, i skorzystać z opcji ALLEGRO » WYSTAW AUKCJE Z OPÓŹNIENIEM lub WYSTAW AUKCJE Z SZABLONU Z OPÓŹNIENIEM, a następnie, w oknie wystawiania aukcji, uzupełnić dodatkowe pola, tj. “Data publikacji aukcji” i “Godzina publikacji aukcji”. 

Zarządzanie aukcjami - wystaw aukcję z opóźnieniem

Więcej na temat wystawiania aukcji z szablonu, można przeczytać w artykule: Szablony aukcji Allegro

Gdzie znajduje się informacja o opłacie za  wystawienie aukcji?

Informacja o opłacie za wystawienie aukcji z wykorzystaniem opcji LICYTUJ nie jest dostępna.

Dane dotyczące przewidywanego kosztu wystawienia aukcji w serwisie Allegro, są dostępne jedynie dla aukcji wystawionych z użyciem opcji KUP TERAZ.
Aukcje wystawiane z zaznaczeniem opcji LICYTUJ lub LICYTUJ + KUP TERAZ, będą oznaczane na liście aukcji jako wystawione w formacie sprzedaży LICYTUJ.

Zarządzanie aukcjami - opłata

Informacje o przewidywanej opłacie za wystawienie aukcji danego produktu, dostępne są w sekcji „Ostatnia aktywność” przy danym produkcie oraz w historii aktywności znajdującej się w zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » HISTORIA AKTYWNOŚCI.

Zarządzanie aukcjami - historia

Gdzie znajduje się lista wszystkich wystawionych aukcji?

Lista wystawionych aukcji znajduje się w oknie widoku szczegółów produktu w zakładce AUKCJE - w tym miejscu znajdują się wszystkie aukcje wystawione do danego produktu. Listę aukcji użytkownik znajdzie również w menu bocznym MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO, gdzie znajdują się wszystkie wystawione aukcje.

Zarządzanie aukcjami - wystawione aukcje

Na liście aukcji użytkownik może zdecydować o zakończeniu danej aukcji, korzystając z funkcji ZAKOŃCZ oraz jej wznowieniu przy użyciu opcji WZNÓW. Dostępna jest również funkcja synchronizacji, która pozwala użytkownikowi na aktualizację statusów aukcji na podstawie danych z serwisu Allegro, który może automatycznie zakończyć daną aukcję, ze względu na:

  •  koniec okresu trwania aukcji lub

  •  wyprzedanie wszystkich wystawionych przedmiotów na danej aukcji. 

Opcje wznawiania i zakańczania aukcji mogą być używane zarówno dla pojedynczych, jak i dla wielu aukcji jednocześnie. Nad listą aukcji znajdują się też funkcje automatycznego zamykania aukcji oraz automatycznego wznawiania aukcji, które można włączyć lub wyłączyć dla jednej, bądź wielu, aukcji - funkcje te można stosować jedynie wobec aukcji o formacie sprzedaży "Kup teraz". 

Odwiązywanie aukcji od produktów magazynowych

Aby odwiązać aukcję od produktu magazynowego, należy przejść do zakładki MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO, następnie zaznaczyć odpowiednią aukcję i wybrać opcję AKCJE » ODWIĄŻ

Zarządzanie aukcjami - odwiązywanie aukcji od produktów magazynowych

Odwiązania aukcja będzie oznaczona ikoną Zarządzanie aukcjami - ikona, symbolizującą utratę powiązania.

Dla odwiązanych aukcji nie jest możliwe włączenie mechanizmów wznawiania, zamykania, synchronizacji stanu oraz synchronizacji cen. Użytkownik ma możliwość jedynie ręcznie wznowić i zakończyć daną aukcje.

Ponowne powiązywanie aukcji

Aby powiązać wcześniej odwiązaną aukcję, należy w zakładce MAGAZYN » AUKCJE zaznaczyć daną aukcję i wybrać opcje AKCJE » POWIĄŻ AUKCJE

W wyświetlonym oknie należy wyszukać i wybrać z listy odpowiedni produkt, który powinien zostać powiązany z aukcją.Zarządzanie aukcjami - ponowne powiązywanie aukcji

Ponowne powiązanie aukcji z produktem pozwala na uruchomienie mechanizmów automatyzujących, działających w ramach danej aukcji.

Jak dodać zdjęcia do galerii produktu z dysku w chmurze?

Aby dodawać zdjęcia do produktów w magazynie, należy mieć zintegrowane konto z dyskiem zewnętrznym - można go dodać poprzez zakładkę USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE » KONFIGURACJA ALLEGRO+ » KONFIGURACJA USTAWIEŃ AUKCJI » USTAWIENIA ZDJĘĆ » DYSK W CHMURZE » NOWY DYSK W CHMURZE.Zarządzanie aukcjami - zdjęcia

Więcej na temat integracji z dyskami można przeczytać w artykule: Dyski w chmurze - integracja z dyskami Google Drive i Dropbox

Jeżeli integracja z dyskiem w chmurze była wykonana już wcześniej, to należy od razu przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE » KONFIGURACJA ALLEGRO+ » KONFIGURACJA USTAWIEŃ AUKCJI, gdzie użytkownik ma możliwość wyboru dysku, z którego chce korzystać, dodając zdjęcia do produktów w magazynie.

W tym miejscu istnieje również możliwość zaznaczenia opcji UKRYWAJ ZDJĘCIA UŻYTE W INNYCH PRODUKTACH, dzięki której zdjęcia dodane w galerii przy jednym produkcie, nie będą podpowiadały się do wyboru przy pozostałych produktach - pozostawienie tej opcji odznaczonej (wyłączonej), pozwoli korzystać z wszystkich zdjęć znajdujących się na dysku w chmurze, przy każdym produkcie znajdującym się w module MAGAZYN.

Zarządzanie aukcjami - ukryj zdjęcia

Aby mieć możliwość dodania zdjęcia z dysku w chmurze do galerii produktów, należy umieścić grafikę na swoim dysku w chmurze, w automatycznie utworzonym folderze wfirma.pl » MAGAZYN.