Zestawienie korekt kosztów w związku z nieopłaconymi wydatkami

Korekta kosztów z tytułu niezapłaconych faktur, na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązywała do 31 grudnia 2015 roku. Od 1 stycznia 2016 r. uchylono przepis dotyczący korekty kosztów z tytułu niezapłaconych faktur kosztowych.Od stycznia 2020 roku podatnicy będą mogli po spełnieniu określonych warunków skorzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule: Ulga na złe długi PIT w zaliczce na podatek dochodowyW przypadku nieuregulowanych wydatków do końca 2015 roku, system wyksięgowuje je automatycznie z KPiR po upływie 30 dni od terminu płatności za fakturę. Jeśli termin płatności przekracza 60 dni, wówczas wydatek jest wyksięgowany po 90 dniach od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Pomniejszenia kosztów dokonywano w miesiącu, w którym upływał termin płatności określony w umowie lub na fakturze.

Zestawienie korekt kosztów - ujęcie w KPiR

Zestawienie korekt kosztów wyświetla się po kliknięciu na wpis w KPiR, w zakładce EWIDENCJE » KPiR. W celu wydrukowania zestawienia korekt kosztów należy wybrać opcję DRUKUJ ZESTAWIENIE. W wyświetlonym oknie można również rozliczyć fakturę oraz wydrukować dowód wewnętrzny dokumentujący wyksięgowanie kosztu. 

 Zestawienie korekt kosztów - drukowanie