Zestawienie korekt kosztów w związku z nieopłaconymi wydatkami

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez tzw. trzecią ustawę deregulacyjną w zakresie korekty kosztów, w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » KOREKTY KOSZTÓW można znaleźć następujące informacje:

  • wartości, o jakie zwiększają się koszty - dodatnia kwota w kolumnie Koszty,
  • wartości, o jakie o zmniejszają się koszty - kwota poprzedzona znakiem minus w kolumnie Koszty,
  • wartości, o jakie zwiększają się przychody - kwota dodatnia w kolumnie Przychód.

Zestawienie korekt kosztów widok

Klikając na wybrany wiersz i tym samym wchodząc w szczegóły danego okresu, można zobaczyć, które dokumenty zakupu zostały uwzględnione w korekcie, zgodnie z nowo dodanym art. 24d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Każdy użytkownik ma możliwość wydrukować zestawienie korekt kosztów, wchodząc w szczegóły danego okresu i wybierając opcję DRUKUJ ZESTAWIENIE.

Zestawienie korekt kosztów - drukuj zestawienie

Istnieje również możliwość wydrukowania ogólnego podsumowania korekt kosztów za pomocą funkcji znajdującej się w prawym górnym rogu zakładki Korekta kosztów zestawienieDRUKOWANIE TABELI.

Zestawienie korekt kosztów drukowanie widocznej części tabeli