Otrzymałeś fakturę od firmy Amazon z naliczonym polskim podatkiem VAT i nie wiesz jak ją ująć w ewidencji księgowej? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinna zostać prawidłowo zaksięgowana faktura z Amazon.

Czytaj dalej...

Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak wystawić w systemie wfirma.pl fakturę dokumentującą sprzedaż środka trwałego!

Czytaj dalej...

W obrocie gospodarczym często można spotkać się z fakturą, która zawiera zwykłą stawkę VAT oraz adnotację "odwrotne obciążenie"? Zobacz, jak taka faktura powinna zostać zaksięgowana w systemie wfirma?

Czytaj dalej...

Przedsiębiorcy którzy wykorzystują w prowadzonej działalności swój prywatny samochód w ciężar kosztów mogą zaliczyć wydatki do wysokości limitu wynikającego z kilometrówki. Sprawdź, jak wygląda kilometrówka PIT u podatnika zwolnionego z VAT.

Czytaj dalej...

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych w systemie wysyłkowym w określonych sytuacjach mogą korzystać ze zwolnienia z kasy. Sprawdź jak powinna w takiej sytuacji być ewidencjonowana sprzedaż wysyłkowa.

Czytaj dalej...

Przedsiębiorco wysyłasz klientom faktury w formie elektronicznej? Czy wiesz, że przy wysyłce faktur z konta wfirma.pl możliwa jest zmiana maila nadawcy? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się kiedy i w jaki sposób należy tego dokonać!

Czytaj dalej...

Zakupiłeś środek trwały który częściowo był sfinansowany z dotacji? Czy wiesz, jak należy rozliczyć taką transakcję? Sprawdź, jak zaksięgować środek trwały częściowo zakupiony z dotacji w systemie wFirma.pl!

Czytaj dalej...

Możliwe jest przekazywanie środka trwałego między firmami małżonków. Czy wiesz, jak należy taką transakcję rozliczyć? Sprawdź, jak powinno przebiegać przekazanie środka trwałego między firmami małżonków! Odpowiedź w artykule!

Czytaj dalej...

Dokonując transakcji z zagranicznymi kontrahentami, przedsiębiorcy zwolnieni z VAT zobowiązani są do ich odpowiedniego zewidencjonowania. Sprawdź, jak zaksięgować takie transakcje w systemie wfirma.pl!

Czytaj dalej...

Pracodawca przy wyliczaniu zaliczki z tytułu umowy o pracę może odliczyć miesięcznie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Prawo do odliczania tej kwoty ma również osoba prowadząca działalność. Jak powinno się odliczyć przy działalności i jednoczesnym zatrud

Czytaj dalej...