Wyniki wyszukiwania ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy online w systemie wfirma.pl - Pomoc wFirma.pl
30 Gru 2019 ... System wFirma.pl umożliwia prowadzenie ewidencji czasu pracy, a na jej
podstawie rozliczanie godzin pracy. Możliwe jest również ...
Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy w formie oświadczenia ...
Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona ewidencja czasu pracy
zleceniobiorcy? Jak w łatwy sposób wygenerować oświadczenie o
przepracowanych ...
Wyznaczenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym
Jeżeli pracownik odbierze wszystkie godziny nadliczbowe w innym terminie, w
zakładce KADRY » WYBÓR PRACOWNIKA » EWIDENCJA CZASU PRACY ...
Jak wygląda wprowadzenie nieobecności pracownika? - Pomoc ...
WFirma.pl umożliwia prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika! W
systemie możliwe jest wprowadzenie nieobecności takich jak choroba, urlopy czy
inne ...
Ewidencja czasu pracy dla samozatrudnionych w systemie wFirma ...
Ewidencja czasu pracy w systemie wFirma.pl może być prowadzona przez osobę
samozatrudniającą. Sprawdź, jak prosto udokumentować ewidencję czasu ...
Dzień wolny za święto przypadające w sobotę - wprowadzenie ...
System wfirma.pl udostępnia rozwiązanie, które sprawia, że ewidencja czasu
pracy dla pracownika w danym okresie jest sporządzona prawidłowo.
Grafik dla pracowników w systemie wfirma.pl - Pomoc wFirma.pl
Wprowadzone akcje zarówno w pozycji KADRY » GRAFIK oraz KADRY »
PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » EWIDENCJA CZASU PRACY ...
Szczegóły pracownika - najważniejsze dane związane z ...
Dodatkowo, istnieje możliwość wydrukowania ewidencji czasu pracy (akcja
Drukuj). Użytkownik może również w tym miejscu wejść w grafik pracownika czy
 ...
Jak wygląda wprowadzanie nieobecności pracownika w Kadrach?
w zakładce KADRY » PRACOWNICY wybrać nazwisko pracownika, a następnie
EWIDENCJA CZASU PRACY » AKCJE » kliknąć na ikonkę NIEOBECNOŚCI ...
Urlop ojcowski pracownika - jak go wprowadzić do systemu wfirma ...
Aby dodać urlop ojcowski, należy w zakładce KADRY » PRACOWNICY (wybrać
pracownika), następnie w EWIDENCJA CZASU PRACY. Wprowadzenie ...
Następna