Wyniki wyszukiwania kadry e-pracownik

PIT-11 dla pracownika - generowanie deklaracji dochodów - Pomoc ...
9 Lip 2019 ... KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce ... System daje
możliwość edycji danych w sekcji D i E oraz punktu 10 w ...
Pracownik młodociany rozliczany w systemie wFirma.pl - Pomoc ...
1 Sty 2019 ... Pracownik młodociany, to uczeń w przedziale wiekowym od 15 do 18 lat. ...
wprowadzić do systemu umowę KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O
PRACĘ. .... E-akta i dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej w ...
Deklaracje ZUS w wersji elektronicznej - jak wysłać? - Pomoc ...
1 Lip 2018 ... Jeżeli firma nie posiada podpisu elektronicznego, e-deklaracje mogą być
wysyłane przy użyciu podpisów elektronicznych, należących do ...
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS przy zatrudnieniu ...
31 Gru 2018 ... Deklarację zgłoszeniową można wygenerować poprzez KADRY ... z tej opcji, o
czym więcej : Deklaracje ZUS w wersji elektronicznej - E-ZUS .
System uprawnień użytkowników w biurze rachunkowym ...
Z listy uprawnień wybieramy te czynności, z których chcemy, aby pracownik mógł
... KADRY (dodawanie pracowników, sporządzanie listy płac, rachunków itp.) ...
Deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA/ RCA/ RZA / RSA w systemie ...
4 Lut 2019 ... Dodatki takie można wprowadzić poprzez KADRY » PRACOWNICY »
SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ, ...
Zaświadczenie ZUS Z-3 płatnika składek w systemie wFirma.pl ...
25 Cze 2019 ... 5 należy zaznaczyć czy w okresie niezdolności do pracy pracownik ... kliknięciu
Zapisz zostanie zapisane w zakładce KADRY » DEKLARACJE.
Deklaracje ZUS pracownika w systemie wfirma.pl - Pomoc wFirma.pl
1 Lip 2018 ... KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce ... należy wejść
w KADRY » DEKLARACJE oraz zaznaczyć daną deklarację i ...
Wysyłka elektroniczna deklaracji w biurze rachunkowym - Pomoc ...
1 Lip 2018 ... Biuro rachunkowe ma możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu
elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.
Ukrywanie pracownika w systemie wfirma.pl - Pomoc wFirma.pl
31 Sie 2018 ... Moduł kadry dostępny na wfirma.pl umożliwia ukrycie pracownika, ... W ten
sposób pracownik powróci na listę pracowników widocznych w ...
Następna