Wyniki wyszukiwania zus od pracowników

Deklaracje ZUS pracownika w systemie wFirma.pl - Pomoc wFirma.pl
Zatrudnianie pracowników wymusza stosowania zgłoszeń deklaracji w ZUS. W
systemie można wygenerować deklaracje ZUS pracownika: ZUA, ZZA, ZWUA, ...
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS przy zatrudnieniu ...
Założyłeś działalność gospodarczą i zatrudniasz pracowników? Sprawdź, jakie
są obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń ...
Składki za pracowników w deklaracji ZUS DRA - Pomoc wFirma.pl
Składki ZUS za pracowników wylicza się i opłaca do 15. dnia miesiąca
następującego po miesiącu wypłaty. Dowiedz się, czytając artykuł, jak w prosty
sposób ...
Deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA/ RCA/ RZA / RSA w systemie ...
W sytuacji braku zatrudnionych pracowników, deklaracje rozliczeniowe ZUS
należy złożyć i opłacić do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przeciwnym
 ...
Składki ZUS wyliczone poza systemem wFirma.pl - gdzie ...
Jeżeli deklaracja ZUS DRA została wygenerowana poza systemem wfirma.pl, ...
Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, a deklaracja ZUS DRA nie jest ...
Deklaracje zgłoszeniowe ZUS dostępne na wFirma.pl - Pomoc ...
System wFirma.pl pozwala wygenerować deklaracje zgłoszeniowe ZUS dla
właściciela, osoby współpracującej i pracownika. Spróbuj i przekonaj się sam,
jak ...
Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej ZUS IMIR - Pomoc ...
W celu wygenerowania Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej należy
przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY następnie zaznaczyć wybranego ...
Koszt zatrudnienia pracownika zależy od rodzaju umowy - Pomoc ...
Przy zatrudnieniu pracownika część składek ZUS jest potrącana z
wynagrodzenia pracownika, natomiast część jest finansowana ze środków
pracodawcy.
Import e-zwolnień lekarskich z PUE ZUS do wFirma.pl - Pomoc ...
Po wybraniu odpowiedniego pliku pojawi się okno z wykazem pracowników,
których zwolnienie lekarskie zostało pobrane z PUE ZUS. Jeśli wszystkie dane
się ...
Szczegóły pracownika - najważniejsze dane związane z ...
Zakładka służy do generowania deklaracji zgłoszeniowych pracownika do ZUS,
które są niezbędne przy zatrudnianiu pracownika, takich jak ZUS ZUA, ZUS ZZA
 ...
Następna