Najczęstsze pytania

Zaliczki do 1000 zł a zwolnienie z opłacania

W związku z nowelizacją ustawy o PIT zostały wdrożone zmiany, które obejmują zwolnienie z obowiązku opłacania zaliczek do 1000 zł przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dowiedz się, jak zmiany prawne wpłyną na rozliczenia w systemie. czytaj dalej

Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników wobec urzędu skarbowego i ZUS

Każdy przedsiębiorca musi regulować zobowiązania względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawdź, jakie są obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników wobec ZUS i US! czytaj dalej

Sprzedaż w e-commerce - osoby fizyczne

Podatnicy dokonujący sprzedaży przez internet na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności nie zawsze są zobowiązani do ewidencjonowania jej na kasie fiskalnej. Dowiedz się, w jaki sposób osoba fizyczna może prowadzić sprzedaż w e-commerce. czytaj dalej

Moduł w wersji Beta

Beta to oznaczenie modułu w rozbudowie. czytaj dalej

Jak księgować dropshipping?

Prowadzisz sklep internetowy w ramach dropshippingu? Sprawdź, jak wyglądają zasady rozliczeń w tym modelu sprzedaży. Artykuł wyjaśnia w jaki sposób właściwie zaksięgować fakturę za zakup towaru handlowego oraz jak wówczas rozliczyć dropshipping. czytaj dalej

Jak zaksięgować środek trwały częściowo zakupiony z dotacji?

Posiadasz środek trwały który częściowo został sfinansowany dotację? Czy wiesz, jak należy rozliczyć taką transakcję? Sprawdź, jak w łatwy sposób można zaksięgować środek trwały częściowo zakupiony z dotacji w systemie wFirma.pl! czytaj dalej

Przekazanie środka trwałego między firmami małżonków

Możliwe jest przekazywanie środka trwałego między firmami małżonków. Czy wiesz, jak należy taką transakcję przeprowadzić oraz rozliczyć? Sprawdź, jak powinno przebiegać przekazanie środka trwałego między firmami małżonków! Odpowiedź w artykule! czytaj dalej

Zmiana adresu e-mail nadawcy przy wysyłce faktur z konta wfirma.pl

Przedsiębiorco wysyłasz klientom faktury w formie elektronicznej? Czy wiesz, że przy wysyłce faktur z konta wfirma.pl możliwa jest zmiana adresu e-mail nadawcy? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się kiedy i w jaki sposób należy tego dokonać! czytaj dalej

Sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie z kasy

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych w systemie wysyłkowym w określonych sytuacjach mogą korzystać ze zwolnienia z kasy. Sprawdź, jak powinna w takiej sytuacji być ewidencjonowana sprzedaż wysyłkowa. czytaj dalej

Kilometrówka PIT u podatnika zwolnionego z VAT

Przedsiębiorcy którzy wykorzystują w prowadzonej działalności swój prywatny samochód w ciężar kosztów mogą zaliczyć wydatki do wysokości limitu wynikającego z kilometrówki. Sprawdź, jak wygląda kilometrówka PIT u podatnika zwolnionego z VAT. czytaj dalej

Faktura VAT-RR

Przedsiębiorco, dokonałeś zakupów u rolnika ryczałtowego? Czy wiesz, że masz obowiązek wystawienia na ten zakup faktury VAT-RR? Sprawdź, jak w systemie wFirma.pl powinna zostać zaksięgowana faktura VAT-RR. Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Faktura, na której widnieje odwrotne obciążenie i inna stawka VAT

W obrocie gospodarczym często można spotkać się z fakturą, która zawiera zwykłą stawkę VAT oraz adnotację "odwrotne obciążenie". Dowiedz się, jak taka faktura powinna zostać prawidłowo zaksięgowana w systemie wfirma. Odpowiedź znajduje się w artykule! czytaj dalej

Inwestycja w obcym środku trwałym - jak zaksięgować?

Przeprowadzasz prace remontowe lub inwestycyjne w wynajmowanym lokalu? Przeczytaj naszą instrukcję i sprawdź, w jaki sposób powinna zostać w prawidłowy sposób rozliczona inwestycja w obcym środku trwałym w systemie wfirma.pl! Podpowiadamy! czytaj dalej

Faktura z Amazon - jak zaksięgować?

Otrzymałeś fakturę od firmy Amazon z naliczonym polskim podatkiem VAT i nie wiesz jak właściwie należy ją ująć w ewidencji księgowej? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, w jaki sposób powinna zostać prawidłowo zaksięgowana faktura z Amazon. czytaj dalej

Jak usunąć podwójne rozliczenie faktury (podwójną płatność)?

Przez przypadek dokonałeś rozliczenia zapłaty za tą samą fakturę dwa razy? Sytuacja taka może dotyczyć zarówno faktury zakupu, jak i faktury sprzedaży. Dowiedz się, jak usunąć podwójne rozliczenie faktury w systemie wFirma.pl. czytaj dalej

Jak rozliczyć zniszczony towar?

Wydatki sklasyfikowane jako materiały podstawowe lub towary handlowe, które zostały zniszczone, uszkodzone bądź uległy przeterminowaniu mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Dowiedz się, w jakich sytuacjach zniszczony towar może stać się kosztem. czytaj dalej

Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego?

Posiadasz w firmie środek trwały który chcesz sprzedać? Czy wiesz, jak właściwie zaksięgować sprzedaż środka trwałego w systemie wFirma.pl? Przeczytaj nasz artykuł gdzie znajdziesz odpowiedź na te i inne pytania odnośnie sprzedaży środka trwałego! czytaj dalej

Kwota zmniejszająca podatek - działalność i etat

Pracodawca przy wyliczaniu zaliczki z tytułu umowy o pracę może odliczyć miesięcznie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Prawo do odliczania tej kwoty ma również przedsiębiorca. Jak jest rozliczana kwota zmniejszająca podatek z etatu i działalności? czytaj dalej

Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem?

W systemie wfirma istnieje możliwość stworzenia świadectwa pracy oraz wyrejestrowania pracownika z ZUS, lecz zacząć należy od dodania zakończenia do umowy. Przeczytaj, jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem? Pomożemy Ci zadbać o wszystkie formalności! czytaj dalej

Rozliczanie transakcji zagranicznych przez nievatowca

Podatnicy zwolnieni z VAT, którzy dokonują transakcji zakupu bądź sprzedaży z kontrahentami zagranicznymi mają obowiązek przed pierwszą transakcją dokonać rejestracji do VAT UE. Sprawdź, jak wygląda rozliczanie transakcji zagranicznych u nievatowca! czytaj dalej