Najczęstsze pytania

Jak zaksięgować polisę ubezpieczeniową samochodu?

Sposób rozliczenia wydatków związanych z polisą ubezpieczenia pojazdu osobowego wykorzystywanego do celów firmowych zależy od przyjętej metody rozliczania kosztów. Dowiedz się, jak poprawnie przeprowadzić księgowanie polisy ubezpieczeniowej samochodu. czytaj dalej

Jak zaksięgować fakturę VAT marża?

W przypadku zakupu pojazdów używanych często wystawiana jest faktura VAT-marża. Co do zasady cała wartość faktury stanowi wówczas wartość początkową środka trwałego. Dowiedz się, jak zaksięgować fakturę VAT marża otrzymaną przy zakupie samochodu. czytaj dalej

Samochód w ewidencji środków trwałych - jak wprowadzić?

Przedsiębiorca ma prawo wprowadzić do środków trwałych samochód zakupiony lub przekazany dla celów działalności i go amortyzować. W systemie wfirma.pl może tego dokonać na dwa sposoby. Dowiedz się, jak należy ująć samochód w ewidencji środków trwałych! czytaj dalej

Jak zaksięgować sprzedaż firmowego samochodu osobowego?

Decydując się na sprzedaż samochodu przedsiębiorca musi mieć na uwadze, aby odpowiednio ująć tą transakcje w swoich ewidencjach. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo zaksięgować sprzedaż firmowego samochodu osobowego w systemie wfirma.pl. czytaj dalej

Kilometrówka PIT u podatnika zwolnionego z VAT

Przedsiębiorcy którzy wykorzystują w prowadzonej działalności swój prywatny samochód w ciężar kosztów mogą zaliczyć wydatki do wysokości limitu wynikającego z kilometrówki. Sprawdź, jak wygląda kilometrówka PIT u podatnika zwolnionego z VAT. czytaj dalej

Czy zamortyzowany samochód mam ponownie dodać do ewidencji w systemie?

Zastanawiasz się jak wprowadzić do systemu samochód, który został już zamortyzowany? Istotne znaczenie ma data wpisana w polu data wprowadzenia pojazdu do środków trwałych. Dowiedz się, jak poprawnie wprowadzić do systemu wfirma zamortyzowany samochód. czytaj dalej

Jak zaksięgować raty kredytu samochodowego wprowadzonego do środków trwałych?

Sama rata kredytu samochodu używanego w działalności nie stanowi kosztów uzyskania przychodu. Do kosztów przedsiębiorca może jednak zaliczyć odsetki. Sprawdź, w jaki sposób księgować w systemie raty kredytu samochodowego wprowadzonego do środków trwałych. czytaj dalej

Prywatny samochód w środkach trwałych firmy

Przedsiębiorca ma prawo przekazać swój prywatny samochód na cele działalności gospodarczej. Sprawdź, jak wprowadzić pojazd do ewidencji środków trwałych. Czy wiesz jak wprowadzić prywatny samochód w środkach trwałych firmy? Przeczytaj w artykule pomocy! czytaj dalej

Jak wprowadzić samochód będący współwłasnością do środków trwałych?

Aby samochód mógł stanowić środek trwały musi stanowić własność lub współwłasność podatnika, być kompletny i zdatny do użytku oraz używany w działalności przez co najmniej rok. Zobacz, jak wprowadzić samochód będący współwłasnością do środków trwałych! czytaj dalej

Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników wobec urzędu skarbowego i ZUS

Każdy przedsiębiorca musi regulować zobowiązania względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawdź, jakie są obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników wobec ZUS i US! czytaj dalej

Minimalne wynagrodzenie - jak wprowadzić je w systemie?

Minimalne wynagrodzenie za pracę to najniższa płaca na jaką może zatrudnić pracownika pracodawca. Kwota ta co roku ulega zmianie, powodując tym samym konieczność sporządzania aneksów do umów. Zobacz jak rozwiązać ten problem w systemie wfirma? czytaj dalej

Czy otrzymam fakturę VAT za zakupiony pakiet na wfirma.pl?

Faktura za zakupiony pakiet na wfirma.pl jest wystawiana natychmiast po otrzymaniu przez wfirmę płatności. Klient otrzymuje ją w formie elektronicznej na adres e-mail oraz jest ona zawarta również w systemie. Sprawdź, w jakiej zakładce znajdziesz fakturę! czytaj dalej

Umowa o pracę nakładczą w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl można rozliczać osoby wykonujące pracę nakładczą. Jakie różnice są w naliczaniu wynagrodzenia dla takich pracowników? W opracowaniu znajdziesz informację jak powinna być prawidłowo rozliczana umowa o pracę nakładczą! czytaj dalej

Rozliczenie małoletnich w systemie wFirma.pl

Osoby poniżej 16 roku życia, mogą zostać zatrudnione na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło pod warunkiem zgodny rodziców oraz inspektora pracy. W systemie wFirma.pl jest możliwe rozliczenie małoletnich pracowników. Jak to zrobić? Przeczytaj! czytaj dalej

Śmierć pracownika w czasie trwania umowy

W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy pracodawca ma kilka obowiązków. Przeczytaj jak śmierć pracownika wpłynie na wypłacenie wynagrodzenia i jakie obowiązki ma pracodawca! Przeczytaj jak rozliczyć taką sytuacje na wfirma.pl! czytaj dalej

Faktura z Amazon - jak zaksięgować?

Otrzymałeś fakturę od firmy Amazon z naliczonym polskim podatkiem VAT i nie wiesz jak właściwie należy ją ująć w ewidencji księgowej? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, w jaki sposób powinna zostać prawidłowo zaksięgowana faktura z Amazon. czytaj dalej

Jak można utworzyć nowe konto w wFirmie dla pracownika?

Nowe konto w wFirmie dla pracownika możliwe jest z konta głównego w zakładce Ustawienia. Podczas tworzenia ważne jest ustawienie opcji Uprawnienia i Zależność dla dodawanego użytkownika. Nowo utworzone konto w wFirmie, jest nieaktywne do czasu zaakceptowa czytaj dalej

Jak wyłączyć powiadomienie przychodzące na adres mailowy?

Powiadomienie przychodzące na adres mailowy można dostosować lub wyłączyć w terminarzu w zakładce AKCJE. Można wybrać typ przychodzących powiadomień lub zupełnie je wyłączyć (odznaczyć przypomnienie. czytaj dalej

W jaki sposób zmienić hasło do konta w systemie wFirma.pl?

Zmiana hasła do konta w systemie wFirma.pl jest możliwa. Można tego dokonać z poziomu ustawień. Funkcja ta bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo konta. czytaj dalej

Gdzie znaleźć w systemie wiadomości od eksperta?

Historia wiadomości od eksperta systemu wfirma.pl dostępna jest w zakładce Biuro. Dzięki niej w każdej chwili możesz powrócić do odczytania dawnej korespondencji. czytaj dalej