Strona 2 - Najczęstsze pytania

Jak zaksięgować polisę ubezpieczeniową samochodu?

Sposób rozliczenia wydatków związanych z polisą ubezpieczenia pojazdu osobowego wykorzystywanego do celów firmowych zależy od przyjętej metody rozliczania kosztów. Dowiedz się, jak poprawnie przeprowadzić księgowanie polisy ubezpieczeniowej samochodu. czytaj dalej

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z zawieszeniem działalności?

W celu zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien złożyć formularz aktualizujący dane CEIDG-1. Zawieszenie działalności wywołuje określone konsekwencje podatkowe. Sprawdź, jakie działania należy wykonać w systemie! czytaj dalej

Przeniesienie księgowości na przełomie roku

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wynikające z deklaracji rozliczeniowej ZUS sporządzonej poza systemem należy ująć w momencie dodawania zaliczki na podatek dochodowy. Przeniesienie księgowości na przełomie roku krok po kroku. Zobacz! czytaj dalej

Przeniesienie księgowości w trakcie roku

Przedsiębiorca może dokonać przeniesienia księgowości z innego systemu lub z biura rachunkowego do systemu wfirma.pl. System skonstruowany jest w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić przedsiębiorcy przeniesienie księgowości w trakcie roku! czytaj dalej

Jak sporządzić spis z natury?

Na zakończenie każdego roku podatkowego przedsiębiorca musi sporządzić spis z natury (remanent). Pomocny podczas sporządzania spisu z natury może być zestaw stanów magazynowych dostępny dla użytkowników korzystających z modułu magazyn. Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Faktura VAT-RR

Przedsiębiorco, dokonałeś zakupów u rolnika ryczałtowego? Czy wiesz, że masz obowiązek wystawienia na ten zakup faktury VAT-RR? Sprawdź, jak w systemie wFirma.pl powinna zostać zaksięgowana faktura VAT-RR. Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Śmierć pracownika w czasie trwania umowy

W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy pracodawca ma kilka obowiązków. Przeczytaj jak śmierć pracownika wpłynie na wypłacenie wynagrodzenia i jakie obowiązki ma pracodawca! Przeczytaj jak rozliczyć taką sytuacje na wFirma.pl! czytaj dalej

Umowa o pracę nakładczą w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl można rozliczać osoby wykonujące pracę nakładczą. Jakie różnice są w naliczaniu wynagrodzenia dla takich pracowników? W opracowaniu znajdziesz informację jak powinna być prawidłowo rozliczana umowa o pracę nakładczą! czytaj dalej

Rozliczenie małoletnich w systemie wFirma.pl

Osoby poniżej 15 roku życia, mogą zostać zatrudnione na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło pod warunkiem zgodny rodziców oraz inspektora pracy. W systemie wFirma.pl jest możliwe rozliczenie małoletnich pracowników. Jak to zrobić? Przeczytaj! czytaj dalej

Jak rozliczyć zniszczony towar?

Wydatki sklasyfikowane jako materiały podstawowe lub towary handlowe, które zostały zniszczone, uszkodzone bądź uległy przeterminowaniu mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Dowiedz się, w jakich sytuacjach zniszczony towar może stać się kosztem. czytaj dalej

Jak zaksięgować zwrot towarów handlowych na podstawie paragonu?

Zwrot towarów, których sprzedaż została zewidencjonowana na kasie fiskalnej, należy ujmować w ewidencji zwrotu towarów. Następnie przychody należy pomniejszyć o wartość zwróconego towaru. Sprawdź, jak wykazać zwrot towaru w ewidencjach księgowych. czytaj dalej

Jak wprowadzić środek trwały, gdy nie jestem VAT-owcem?

Prowadzisz własną działalność gospodarczą i jesteś podatnikiem zwolnionym z podatku od towarów i usług? Czy wiesz, jak należy wycenić środek trwały? Dowiedz się, w jaki sposób należy prawidłowo wprowadzić środek trwały do systemu wfirma.pl! czytaj dalej

Co miesiąc zaliczka podatkowa jest pomniejszana o 525,12 zł

Przedsiębiorco, czy wiesz w jaki sposób wyliczana jest zaliczka na podatek dochodowy? Sprawdź, dlaczego co miesiąc zaliczka podatkowa jest pomniejszana o 525,12 zł, czyli o kwotę wolna od podatku. Odpowiedź znajdziesz czytając nasz artykuł! czytaj dalej

Zaliczka na podatek dochodowy na zasadach ogólnych - jak wyliczyć?

Przedsiębiorco, wybrałeś zasady ogólne jako formę rozliczenia z fiskusem? Czy wiesz, jak wyliczana jest zaliczka na podatek dochodowy na zasadach ogólnych? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak wylicza się zaliczki na podatek w systemie wFirma.pl! czytaj dalej

Jak zaksięgować fakturę od wfirma.pl?

Sposób księgowania faktury za usługi wfirma.pl jest zależny od przyjętej przez przedsiębiorcę metody ujmowania kosztów. Przeczytaj i sprawdź, jak zaksięgować fakturę przy zastosowaniu obu metod rozliczania kosztów: metody kasowej i memoriałowej. czytaj dalej

Samochód w ewidencji środków trwałych - jak wprowadzić?

Przedsiębiorca ma prawo wprowadzić do środków trwałych samochód zakupiony lub przekazany dla celów działalności i go amortyzować. W systemie wfirma.pl może tego dokonać na dwa sposoby. Dowiedz się, jak należy ująć samochód w ewidencji środków trwałych! czytaj dalej

Faktura, na której widnieje odwrotne obciążenie i inna stawka VAT

W obrocie gospodarczym często można spotkać się z fakturą, która zawiera zwykłą stawkę VAT oraz adnotację "odwrotne obciążenie". Dowiedz się, jak taka faktura powinna zostać prawidłowo zaksięgowana w systemie wfirma. Odpowiedź znajduje się w artykule! czytaj dalej

Jak udokumentować usługi budowlane wykonane w Unii Europejskiej?

Usługi budowlane świadczone poza terytorium kraju podlegają opodatkowaniu w miejscu, w którym znajduje się nieruchomość, której dotyczy usługa. Sprawdź, jak należy poprawnie wystawić fakturę za usługi budowlane wykonane w Unii Europejskiej w wFirma.pl. czytaj dalej

Czy konieczna jest korekta faktury jeśli wpisałam niepoprawną kwotę?

Popełniłeś błąd w wystawionej fakturze sprzedaży wpisując niepoprawne wartości. Nic straconego! Dowiedz się, jak postępować w przypadku błędnie wpisanej kwoty na fakturze pierwotnej. Sprawdź, jak powinna wyglądać korekta faktury w systemie. czytaj dalej

Jak zaksięgować faktury z miesiąca, za który już została zapłacona zaliczka na podatek dochodowy?

Zdarzają się sytuacje, w których podatnik pierwotnie nie zaksięguje faktury, do okresu którego ona dotyczy. Przez obowiązek sporządzania JPK_VAT należy wykazać właściwą datę wystawienia dokumentu. Jak zatem księgować faktury otrzymane z opóźnieniem? czytaj dalej