Strona 2 - Najczęstsze pytania

Jak zaksięgować zakup towarów od kontrahenta z UE?

Zakup towarów od kontrahenta z UE jest dosyć powszechnym zjawiskiem. Zastanawiasz się jak poprawnie zaksięgować fakturę za towary handlowe zakupione od kontrahenta z UE? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Rozliczanie transakcji zagranicznych przez nievatowca

Podatnicy zwolnieni z VAT, którzy dokonują transakcji zakupu bądź sprzedaży z kontrahentami zagranicznymi mają obowiązek przed pierwszą transakcją dokonać rejestracji do VAT UE. Sprawdź, jak wygląda rozliczanie transakcji zagranicznych u nievatowca! czytaj dalej

Zmiana kodu ubezpieczenia - jak przejść na duży ZUS?

Po zakończeniu okresu opłacania preferencyjnych składek ZUS należy wygląda zmiana kodu ubezpieczenia. Jak dokonać zmiany schematu opłacania składek w systemie wfirma.pl. Sprwdż co należy zrobić po zakończeniu okresu preferencji. Przeczytaj! czytaj dalej

Kwota zmniejszająca podatek - działalność i etat

Pracodawca przy wyliczaniu zaliczki z tytułu umowy o pracę może odliczyć miesięcznie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Prawo do odliczania tej kwoty ma również przedsiębiorca. Jak jest rozliczana kwota zmniejszająca podatek z etatu i działalności? czytaj dalej

Jak zaksięgować w systemie zakup kasy fiskalnej?

Sposób księgowania zakupu kasy fiskalnej w systemie zależy od jej wartości początkowej, która uzależniona jest od limitu jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Artykuł wyjaśnia, w jaki sposób właściwie rozliczyć zakup kasy fiskalnej w systemie. czytaj dalej

Jak zaksięgować polisę ubezpieczeniową samochodu?

Sposób rozliczenia wydatków związanych z polisą ubezpieczenia pojazdu osobowego wykorzystywanego do celów firmowych zależy od przyjętej metody rozliczania kosztów. Dowiedz się, jak to poprawnie przeprowadzić księgowanie polisy ubezpieczeniowej samochodu. czytaj dalej

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z zawieszeniem działalności?

W celu zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien złożyć formularz aktualizujący dane CEIDG-1. Zawieszenie działalności wywołuje określone konsekwencje podatkowe. Sprawdź, jakie działania należy wykonać w systemie! czytaj dalej

Przeniesienie księgowości na przełomie roku

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wynikające z deklaracji rozliczeniowej ZUS sporządzonej poza systemem należy ująć w momencie dodawania zaliczki na podatek dochodowy. Przeniesienie księgowości na przełomie roku krok po kroku. Zobacz! czytaj dalej

Przeniesienie księgowości w trakcie roku

Przedsiębiorca może dokonac przeniesienia księgowości z innego systemu lub z biura rachunkowego do systemu wfirma.pl. System skonstruowany jest w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić przeniesienie księgowości w trakcie roku! czytaj dalej

Faktura VAT-RR

Przedsiębiorco, dokonałeś zakupów u rolnika ryczałtowego? Czy wiesz, że masz obowiązek wystawienia na ten zakup faktury VAT-RR? Sprawdź, jak w systemie wFirma.pl powinna zostać zaksięgowana faktura VAT-RR. Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Jak rozliczyć zniszczony towar?

Wydatki sklasyfikowane jako materiały podstawowe lub towary handlowe, które zostały zniszczone, uszkodzone bądź uległy przeterminowaniu mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Dowiedz się, w jakich sytuacjach zniszczony towar może stać się kosztem. czytaj dalej

W którym miejscu mogę wygenerować PIT-4 do umów o dzieło i zlecenie?

Zobowiązania podatkowe PIT-4 generowane są na podstawie rachunków do umów cywilnoprawnych i list płac. Zaliczki PIT-4 można generować w zakładce BIURO. Po zakończeniu roku generuje i składa roczne rozliczenie PIT-4R. Sprawdź jak to zrobić! czytaj dalej

Jak sporządzić spis z natury?

Na zakończenie każdego roku podatkowego przedsiębiorca musi sporządzić spis z natury (remanent). Pomocny podczas sporządzania spisu z natury może być zestaw stanów magazynowych dostępny dla użytkowników korzystających z modułu magazyn. Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Jak wprowadzić środek trwały, gdy nie jestem VAT-owcem?

Prowadzisz własną działalność i jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT? Czy wiesz, w jaki sposób należy wycenić środek trwały? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się w jaki sposób należy prawidłowo wprowadzić środek trwały do systemu wFirma.pl! czytaj dalej

Zaliczka na podatek dochodowy na zasadach ogólnych - jak wyliczyć?

Przedsiębiorco, wybrałeś zasady ogólne jako formę rozliczenia z fiskusem? Czy wiesz, jak wyliczana jest zaliczka na podatek dochodowy na zasadach ogólnych? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak wylicza się zaliczki na podatek w systemie wFirma.pl! czytaj dalej

Jak zaksięgować fakturę od wfirma.pl?

Sposób księgowania faktury za usługi wfirma.pl jest zależny od przyjętej przez przedsiębiorcę metody ujmowania kosztów. Przeczytaj i sprawdź, jak zaksięgować fakturę przy zastosowaniu obu metod rozliczania kosztów: metody kasowej i memoriałowej. czytaj dalej

Samochód w ewidencji środków trwałych - jak wprowadzić?

Przedsiębiorca ma prawo wprowadzić do środków trwałych samochód zakupiony lub przekazany dla celów działalności i go amortyzować. W systemie wFirma.pl może tego dokonać na dwa sposoby. Dowiedz się, jak należy ująć samochód w ewidencji środków trwałych! czytaj dalej

Faktura, na której widnieje odwrotne obciążenie i inna stawka VAT

W obrocie gospodarczym często można spotkać się z fakturą, która zawiera zwykłą stawkę VAT oraz adnotację "odwrotne obciążenie". Dowiedz się, jak taka faktura powinna zostać prawidłowo zaksięgowana w systemie wfirma. Odpowiedź znajduje się w artykule! czytaj dalej

Jak zaksięgować faktury z miesiąca, za który już została zapłacona zaliczka na podatek dochodowy?

Zdarzają się sytuacje, w których podatnik pierwotnie nie zaksięguje faktury, do okresu którego ona dotyczy. Przez obowiązek sporządzania JPK_VAT należy wykazać właściwą datę wystawienia dokumentu. Jak zatem księgować faktury otrzymane z opóźnieniem? czytaj dalej

Jak zaksięgować zakup towarów oraz materiałów i koszty wysyłki, które znajdują się na jednej fakturze?

Fakturę dokumentującą zakup towarów lub materiałów wraz z kosztami ubocznymi dotyczącymi np. kosztów przesyłki należy księgować z rozbiciem na dwa rodzaje wydatków. Zobacz, jak księgować koszty uboczne zakupu wraz z innymi pozycjami na fakturze. czytaj dalej