Strona 7 - Najczęstsze pytania

Minimalne wynagrodzenie - jak wprowadzić je w systemie?

Minimalne wynagrodzenie za pracę to najniższa płaca na jaką może zatrudnić pracownika pracodawca. Kwota ta co roku ulega zmianie, powodując tym samym konieczność sporządzania aneksów do umów. Zobacz jak rozwiązać ten problem w systemie wFirma? czytaj dalej

Czy w systemie można wprowadzić dodatki i potrącenia do wynagrodzenia?

Czy jest funkcja, która służy do naliczenia dodatkowych składników wynagrodzenia. Jak w systemie wFirma.pl można wprowadzać dodatki i potrącenia do wynagrodzenia? Przeczytaj i sprawdź jak wprowadzać dodatki i potrącenia do wynagrodzenia w systemie! czytaj dalej

Przekazanie środka trwałego między firmami małżonków

Możliwe jest przekazywanie środka trwałego między firmami małżonków. Czy wiesz, jak należy taką transakcję przeprowadzić oraz rozliczyć? Sprawdź, jak powinno przebiegać przekazanie środka trwałego między firmami małżonków! Odpowiedź w artykule! czytaj dalej

Kiedy mogę odliczyć zaległe składki ZUS?

Opłacone składki ZUS uwzględniane są w zaliczce na podatek dochodowy w okresie,w którym faktycznie zostały zapłacone. Jak rozliczyć zaległe składki ZUS, które zostały zapłacone po terminie? Zobacz, jak ująć je w zaliczce na podatek dochodowy. czytaj dalej

Powypadkowa naprawa samochodu osobowego - rozliczenie kosztów i otrzymanego odszkodowania

Wypadek samochodu firmowego rodzi konsekwencje także na gruncie podatkowym, w kwestii rozliczenia kosztów naprawy oraz otrzymanego odszkodowania za powstałą szkodę. W jaki sposób rozliczana jest powypadkowa naprawa samochodu firmowego w systemie? Sprawdź! czytaj dalej

VAT od paliwa na samochód osobowy wynajęty z wypożyczalni

Odliczenie VAT od wydatków na paliwo dla samochodu osobowego z wypożyczalni jest możliwe na takich samych zasadach, jak od wydatków związanych z samochodem firmowym o przeznaczeniu mieszanym. czytaj dalej

Jak zaksięgować zakup programu komputerowego?

Oprogramowanie użytkowe o wartości wyższej niż 10 tys. zł stanowić będzie wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji. Sprawdź jak wprowadzić do systemu fakturę za zakup oprogramowania o wartości przekraczającej kwotę 10 tys. zł. czytaj dalej

Czy muszę składać zerowe deklaracje, a jeżeli tak to jakie?

W przypadku podatku dochodowego nie ma konieczności informowania US o zerowej zaliczce. Natomiast zerowe deklaracje należy złożyć w przypadku JPK V7 lub JPK V7K, który obowiązuje czynnych podatników VAT. Dowiedz się, jak złożyć zerową deklarację! czytaj dalej

Jak wprowadzić samochód będący współwłasnością do środków trwałych?

Aby samochód mógł stanowić środek trwały musi stanowić własność lub współwłasność podatnika, być kompletny i zdatny do użytku oraz używany w działalności przez co najmniej rok. Zobacz, jak wprowadzić samochód będący współwłasnością do środków trwałych! czytaj dalej

Jak wprowadzić podstawowe informacje w systemie?

Po założeniu konta w systemie wFirma.pl należy dokładnie uzupełnić podstawowe informacje dotyczące prowadzonej działalności. Dane te wprowadza się w zakładce USTAWIENIA. Przeczytaj i sprawdź, jakie dane i w którym miejscu należy uzupełnić. czytaj dalej

Blokada wyliczenia zaliczki na podatek u ryczałtowców

Faktury korygujące zmniejszające podstawę opodatkowania u ryczałtowców księgowane są w całości w dacie wystawienia korekty. Jeśli w danym miesiącu przychody będą niewystarczające nastąpi blokada wyliczenia zaliczki. Zobacz jak postąpić w takiej sytuacji. czytaj dalej

Jaką formę pomocy użytkownikom oferuje system wfirma?

Eksperci wfirma świadczą pomoc w formie pisemnych wiadomości, gwarantujących profesjonalne i aktualne informacje. czytaj dalej

Czy w serwisie istnieje możliwość wystawienia faktury bez VAT?

System wfirma.pl umożliwia wystawianie faktur również tym podmiotom, które korzystają ze zwolnienia z VAT. Wówczas osoby takie wystawiają faktury bez VAT. Dowiedz się, jak we właściwy sposób wygenerować fakturę bez podatku VAT! czytaj dalej

Jaką pomoc dla użytkowników oferuje się w ramach systemu?

Funkcja Zapytaj eksperta stworzona jest z myślą o tych użytkownikach, którzy mają problemy związane z księgowością prowadzoną w systemie. Dostępna jest także obszerna pomoc. Sprawdź, jaką pomoc dla użytkowników przewiduje system wfirma.pl. czytaj dalej

Gdzie znaleźć w systemie wiadomości od eksperta?

Historia wiadomości od eksperta systemu wFirma.pl dostępna jest w zakładce wiadomości. Dzięki niej w każdej chwili możesz powrócić do odczytania dawnej korespondencji. Przeczytaj i sprawdź gdzie znajdziesz wszystkie odpowiedzi ekspertów! czytaj dalej

Czy pomogą mi Państwo wybrać numer PKD?

PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności, jest to podział rodzajów działalności gospodarczych, wykonywanych przez podmioty gospodarcze działające na rynku. Gdzie można znaleźć wyszukiwarkę kodów PKD? Odpowiedź w w artykule! czytaj dalej

Czy odpowiadacie za poprawność księgowania dokumentów firmy?

Wfirma.pl to nie biuro rachunkowe. Jednak posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za prawidłowe działanie oprogramowania. czytaj dalej

Ewidencja przebiegu pojazdu - jak ją prowadzić w systemie?

Aby móc poprawnie prowadzić kilometrówkę należy wprowadzić pojazd do systemu. Następnie należy wprowadzać trasy, na których używa się samochodu dla celów firmowych. Dowiedz się, jak prawidłowo powinna być prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu w systemie! czytaj dalej