Przychody

Faktura cykliczna - jak wystawić?

Faktura cykliczna usprawnia działania w firmie, gdy na rzecz kontrahenta świadczona jest w sposób powtarzalny dostawa towarów albo usługa. Wystarczy, zapisać schemat wystawiania faktury cyklicznej oraz wskazać okres jej obowiązywania. czytaj dalej

Faktura metoda kasowa w VAT - jak wystawić?

Mali podatnicy korzystając z metody kasowej w podatku VAT mają możliwość odpowiedniego wystawiania faktur w systemie. Przed wystawieniem pierwszej faktury należy wprowadzić właściwe ustawienia. Jak stosowana jest metoda kasowa podczas wystawiania faktur? czytaj dalej

Faktura korygująca dane formalne - jak wystawić?

Faktura korygująca dane formalne jest konieczna, jeśli popełniono błąd w adresie, numerze NIP czy nazwie kontrahenta. Nie wywołuje jedynak skutków podatkowych. Zobacz, w jaki sposób sprzedawca może wystawić fakturę korygującą dane formalne w systemie. czytaj dalej

Faktura pro forma - jak ją wystawić w systemie wfirma.pl?

Faktura pro forma może być wystawiona systemie wfirma.pl, na podstawie wygenerowanego zamówienia. Na jej podstawie można wygenerować dokumenty takie jak: faktura zaliczkowa, faktura końcowa, paragon fiskalny, paragon niefiskalny oraz oferty. czytaj dalej

Oferty dla klientów - jak wystawić?

System wfirma.pl umożliwia wystawienie oferty dla klientów, która nie podlega ewidencji. Na ich podstawie można wygenerować faktury VAT, proformy, faktury zaliczkowe bądź końcowe a także paragon fiskalny i niefiskalny. Zobacz jak wystawić ofertę! czytaj dalej

Faktura zaliczkowa - jak wystawić?

faktura zaliczkowa W celu rozliczenia otrzymanej zaliczki, zadatku powinna zostać wystawiona faktura zaliczkowa. Wystawienie faktury zaliczkowej możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym dodaniu zamówienia. Sprawdź, w jaki sposób wystawić fakturę zaliczkową w systemie! czytaj dalej

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?

jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem Czy zaliczka na usługę budowlaną z odwrotnym obciążeniem powoduje konieczność wystawienia faktury? Tak, bowiem obowiązek podatkowy, mimo braku konieczności naliczania VAT, powstał. Zobacz więc jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem! czytaj dalej

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

System umożliwia użytkownikom księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji np. wystawionych faktur poza systemem czy też ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. Zobacz, w jaki sposób następuje w systemie księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji. czytaj dalej

Korekta faktury zaliczkowej - jak ją wystawić w systemie?

Zaliczka to kwota jaką nabywca wpłaca na poczet przyszłego świadczenia. Wpłatę zaliczki dokumentuje się fakturą zaliczkową. Jednak w niektórych sytuacjach konieczna jest korekta faktury zaliczkowej. Zobacz, jak wystawić ją w systemie wfirma! czytaj dalej

Dodawanie usługi

W systemie istnieje możliwość zdefiniowania sprzedawanych usług przez zakładkę Produkty. Dodawanie usługi przyczyni się do jej automatycznego podpowiadania podczas wystawienia faktur, gdzie będzie określona nazwa, numer PKWiU, stawka VAT oraz cena usługi. czytaj dalej

Księgowanie faktury z zewnętrznego systemu

Wystawiając faktury w innym programie w systemie wfirma przedsiębiorcy dokonują ich księgowania poprzez zakładkę Inne przychody, gdzie należy wypełnić dane na podstawie dokumentu źródłowego. Zobacz, jak wygląda księgowanie faktury z zewnętrznego systemu. czytaj dalej

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

System umożliwia księgowanie przychodów wynikających z zewnętrznych ewidencji np. z ewidencji sprzedaży bezrachunkowej czy raportu z kasy fiskalnej. Sprawdź, jak poprawnie dokonać księgowania przychodu z zewnętrznej ewidencji w systemie wfirma.pl. czytaj dalej

Łączny raport okresowy z kasy fiskalnej - sposób księgowania

raport okresowy Przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy fiskalnej, mogą księgować w systemie dobowe lub miesięczne raporty z kasy rejestrującej. czytaj dalej

Wystawienie dokumentu sprzedaży na podstawie wydatku

wystawienie dokumentu sprzedaży System umożliwia wprowadzanie wydatku na podstawie faktury, dowodu wewnętrznego oraz na podstawie pliku. Do wprowadzonego wydatku możliwe jest wystawienie dokumentu sprzedaży. Sprawdź, jak można to zrobić w systemie! czytaj dalej

Nota księgowa - jak wystawić

Nota księgowa to uniwersalny dowód księgowy służący dokumentowaniu transakcji niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Dowiedz się, w jaki sposób powinna zostać wystawiona nota księgowa w systemie oraz jak właściwie należy ją rozliczyć! czytaj dalej

Wysyłanie wystawionej faktury

Wystawioną fakturę można w dowolnym czasie wysłać e-mailem lub tradycyjną pocztą do nabywcy bezpośrednio z systemu. Dodatkową przydatną funkcją jest możliwość wysłania przypomnienia o niezapłaconej fakturze. czytaj dalej

Usuwanie wystawionej faktury

usuwanie wystawionej faktury Wfirma.pl umożliwia usuwanie nieprawidłowo wystawionych faktur, które nie trafiły jeszcze do obiegu prawnego. Dowiedz, się jak w prawidłowy sposób przebiega usuwanie wystawionej faktury oraz w jakich sytuacjach jet ono możliwe. Odpowiedź w artykule! czytaj dalej

Modyfikowanie wystawionej faktury

Jeżeli w wystawionej fakturze znajduje się błąd, a dokument nie został jeszcze przekazany kontrahentowi, można skorzystać z opcji modyfikowania dokumentu w celu skorygowania nieścisłości. Sprawdź, jak przebiega modyfikowanie faktur w systemie! czytaj dalej