Artykuły na temat smsincloud

SMSinCloud - SMS-y wysyłane bezpośrednio z systemu

Skorzystaj z nowego dodatku jakim jest funkcja SMSinCloud! Wysyłaj w formie SMS informacje o wystawieniu faktury, przypomnienia o płatnościach, wezwania do zapłaty, podziękowania za płatności oraz przypomnienia o ważnych terminach bezpośrednio z systemu! czytaj dalej

Automatyczna wysyłka SMS w dodatku SMSinCloud

Automatyczna wysyłka SMS to funkcja dostępna dla użytkowników którzy posiadają aktywny dodatek SMSinCloud. Dzięki niej możliwe jest automatyczne wysłanie z systemu przypomnienia o niezapłaconej fakturze oraz podziękowania za płatność przy użyciu SMS! czytaj dalej