Faktura MOSS - jak wystawić?

Aby móc w systemie wFirma wystawiać faktury MOSS (Mini One Stop Shop), w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT oraz zaznaczyć okienko PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W MOSS.

Faktura MOSS ustawienia

Po zapisaniu zmian należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.

W pierwszej kolejności należy dodać nabywcę lub uzupełnić DANE KONTRAHENTA. Ważne, aby w polu KRAJ wybrać z listy odpowiednie państwo z obszaru Unii Europejskiej, natomiast jako rodzaj identyfikacji podatkowej zaznaczyć BRAK.

Faktura MOSS numer NIP

Po uzupełnieniu danych odbiorcy w polu STAWKA automatycznie pojawią się dodatkowe stawki VAT obowiązujące we wcześniej wybranym kraju. 

Faktura MOSS - wybór stawki VAT

Należy wybrać odpowiednią stawkę VAT oraz uzupełnić pozostałe dane.

W celu zmiany języka lub waluty faktury należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE.

Faktura MOSS - język i waluta

W podzakładce KSIĘGOWE istnieje możliwość zmiany SKUTKU KSIĘGOWEGO. Szczegółowe informacje o tej opcji w artykule: Określenie skutku księgowego.

Faktura MOSS - skutek księgowy

Następnie w zakładce MOSS należy uzupełnić dane dotyczące rodzaju usługi oraz dowodów określających kraj konsumpcji (podatnik świadczący usługi w procedurze VAT MOSS powinien określić kraj konsumpcji/ usługobiorcy na podstawie co najmniej dwóch dowodów, które nie mogą być ze sobą sprzeczne). 

Faktura MOSS- dowody potwierdzające kraj nabywcy

Wystawiona w ten sposób faktura MOSS trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów/Ewidencji przychodów oraz do Rejestru sprzedaży VAT MOSS.