Faktura VAT OSS - jak wystawić?

Zawierając transakcje z osobami prywatnymi z innych krajów UE przedmiotem sprzedaży mogą być towary i usługi tak jak w obrocie krajowym. Oba rodzaje sprzedaży od 1 lipca 2021 roku mogą być rozliczane w ramach procedury VAT OSS gdzie faktury sprzedaży opodatkowane są stawką VAT właściwą dla kraju nabywcy.

Funkcja wystawiania faktur w procedurze VAT OSS dostępna jest w pakiecie zarówno w pakiecie Fakturowanie oraz Księgowość online.

Jak włączyć zagraniczne stawki VAT?

Aby móc w systemie wFirma wystawiać faktury sprzedaży w procedurze VAT OSS (One Stop Shop), w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT oraz zaznaczyć opcję: 

  1. PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W OSS - gdy przedmiotem sprzedaży są wyłącznie usługi na rzecz osób prywatnych z innych krajów UE,

Faktura OSS - ustawienia w wFirma

Przedsiębiorcy którzy przed 1 lipca 2021 roku byli zarejestrowani do procedury VAT MOSS i nadal dokonują wyłącznie sprzedaży usług na rzecz osób prywatnych z UE nie muszą dokonywać zmian ustawień systemu. Wprowadzenie funkcjonalności VAT OSS nie wpływa na dotychczasowy sposób wystawiania faktur z zagranicznym podatkiem VAT.

  1. PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W OSS i ZAGRANICZNA SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA - jeżeli przedmiotem sprzedaży są towary w systemie wysyłkowym lub towary i usługi.

Faktura OSS - ustawienia dla zarejestrowanego podatnika do OSS

Procedura VAT OSS w przypadku sprzedaży wysyłkowej towarów dostępna jest wyłącznie w przypadku posiadania pakietu z dodatkiem rozbudowanego magazynu oraz integratora e-commerce. Więcej o dodatkach w systemie w artykule: Dodatki w systemie wfirma.pl - jak je uruchomić?

Jak wystawić fakturę VAT OSS?

W celu wystawienia faktury VAT sprzedaży należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.

Faktura OSS - wystawienie faktury

W pierwszej kolejności należy dodać nabywcę lub uzupełnić DANE KONTRAHENTA. Ważne, aby w polu KRAJ wybrać z listy odpowiednie państwo z obszaru Unii Europejskiej, natomiast jako rodzaj identyfikacji podatkowej zaznaczyć BRAK.

Faktura OSS - procedura wystawienia faktury

Po uzupełnieniu danych odbiorcy w polu STAWKA automatycznie pojawią się dodatkowe stawki VAT obowiązujące we wcześniej wybranym kraju nabywcy. Należy wybrać odpowiednią stawkę VAT oraz uzupełnić pozostałe dane.

Faktura OSS - stawka VAT w procedurze OSS

W celu zmiany języka lub waluty faktury należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE.

Faktura OSS - zmiana języka i waluty faktury

W podzakładce KSIĘGOWE istnieje możliwość zmiany SKUTKU KSIĘGOWEGO. Szczegółowe informacje o tej opcji w artykule: Określenie skutku księgowego.

Faktura OSS - określenie skutku księgowego

Faktura VAT OSS - sprzedaż usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych

W formularzu wystawiania faktury w zakładce OSS należy uzupełnić dane dotyczące przedmiotu sprzedaży w polu RODZAJ SPRZEDAŻY, czyli wybrać rodzaj sprzedawanych usług. 

Faktura OSS - wybór rodzaju sprzedaży

Następnie należy wybrać rodzaj dowodów określających kraj konsumpcji. Podatnik świadczący usługi w procedurze VAT OSS powinien określić kraj konsumpcji/ usługobiorcy na podstawie co najmniej dwóch dowodów, które nie mogą być ze sobą sprzeczne. 

Faktura OSS - dowody określające kraj konsumpcji

Wystawiona w ten sposób faktura OSS trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów/Ewidencji przychodów oraz do Rejestru sprzedaży VAT OSS.

Faktura VAT OSS - sprzedaż wysyłkowa towarów

W formularzu wystawiania faktury w zakładce OSS należy uzupełnić dane dotyczące przedmiotu sprzedaży w polu RODZAJ SPRZEDAŻY czyli wybrać opcję WSTO - SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA TOWARÓW.

Faktura OSS - sprzedaż wysyłkowa towarów

Następnie należy wybrać rodzaj dowodów określających kraj konsumpcji. Podatnik sprzedający towary w procedurze VAT OSS powinien określić kraj konsumpcji na podstawie co najmniej dwóch dowodów, które nie mogą być ze sobą sprzeczne.

Faktura OSS - udokumentowanie sprzedaży wysyłkowej towarów

Wystawiona w ten sposób faktura OSS trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów/Ewidencji przychodów oraz do Rejestru sprzedaży VAT OSS.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka