Jak zaksięgować fakturę od Google-Ireland?

Otrzymałem od Google-Ireland fakturę za zakupione usługi, jak zaksięgować ją w systemie? 

 

Fakturę od Google za usługi AdWords, w której wartość przedpłat jest równa kwocie realizowanych usług, należy zaksięgować za pomocą zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » RODZAJ WYDATKU: INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Kwotę z faktury wpisuje się jako kwotę netto i opodatkowuje się całą transakcję krajową stawką VAT (23%). Szczególnie ważna w jest zakładka IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE. Należy tam zaznaczyć opcję "Import usług art. 28b".

Google-ireland - ksiegowanie

W rejestrach zakupu i sprzedaży VAT zostaną utworzone lustrzane wpisy. Natomiast kwota netto zostanie ujęta w KPiR.

W przypadku gdy kwoty przedpłat oraz rozliczeń nie są równe, fakturę z Google AdWords należy księgować na dwa razy - osobno dla celów podatku VAT oraz osobno dla celów PIT.

Kwotę zaliczki (Przedpłata za Google Adwords), która wpłacona była jako zasilenie konta należy ująć w rejestrze VAT poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS - w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję "Import usług art. 28b". Kwota przedpłat będzie stanowiła wartość netto, którą należy opodatkować 23% stawką VAT.

Google-ireland - dodawanie wpisu do rejestru

Taki sam zapis należy umieścić w rejestrze zakupu VAT w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, gdzie również w podzakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję "Import usług art. 28b".

Google-ireland - wpis do rejestru VAT zakupów

Następnie, kwotę wykazaną na fakturze jako “GoogleAdWords” (czyli wartość faktycznie świadczonych usług) należy zaksięgować poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » RODZAJ WYDATKU: INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

Google-ireland - księgowanie wartości netto

Tak zaksięgowane pozycje zostaną poprawnie ujęte w pliku JPK V7 oraz w KPiR.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz