0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Elektroniczna faktura ustrukturyzowana w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Obecnie faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji. Elektroniczna faktura ustrukturyzowana pozwala na ograniczenie błędów wywołanych przez “czynnik ludzki” przy wprowadzaniu dokumentów do systemów księgowych oraz ułatwia obieg dokumentów między sprzedawcą, nabywcą i biurami rachunkowymi.

Faktura elektroniczna ustrukturyzowana w wfirma.pl

Przed wystawieniem e-faktury należy włączyć integrację z KSeF zgodnie ze ścieżką opisaną w artykule: KSeF - łatwa integracja z systemem wFirma.pl

Wystawiane w systemie faktury za pomocą zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, posiadają automatycznie zapisany format elektronicznej faktury ustrukturyzowanej.

Elektroniczna faktura ustrukturyzowana - jak wystawić?

Postać ustrukturyzowana faktury w formacie XML załączana jest do pliku z fakturą, który po pobraniu dla użytkownika wygląda jak zwykły PDF, lecz technicznie pod plikiem znajduje się format ustrukturyzowany w postaci XML. Każdy rodzaj faktury wystawiony w systemie wfirma.pl ma postać elektronicznej faktury ustrukturyzowanej. Dzięki temu, otrzymujący taką fakturę użytkownik nie musi ręcznie wprowadzać danych z takich faktur.

Faktura ustrukturyzowana a OCR

System wfirma.pl umożliwia księgowanie faktur kosztowych na podstawie pliku np. w formacie XML (w tym wystawionych przez innych użytkowników wfirma), co jest realizowane przy użyciu zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » NA PODSTAWIE PLIKU, gdzie w pojawiającym się oknie należy załączyć plik z fakturą wybierając ZAŁĄCZ PLIK lub przeciągając plik z komputera do wskazanego miejsca.

Elektroniczna faktura ustrukturyzowana - księgowanie na podstawie pliku

Dane z faktury dodanej na podstawie pliku zostaną wypełnione automatycznie. Przy księgowaniu po raz pierwszy faktury od danego kontrahenta należy dokonać wyboru rodzaju wydatku, natomiast przy kolejnych fakturach od zapisanego w bazie kontrahenta ostatnio wybrany rodzaj wydatku będzie podpowiadany automatycznie. W razie potrzeby użytkownik może również dokonać ręcznej zmiany rodzaju wydatku.

Faktura ustrukturyzowana a KSeF

Użytkownik posiadający włączoną integrację z KSeF ma możliwość pobrania faktur zakupowych z Krajowego Systemu e-Faktur bezpośrednio do systemu wFirma.pl. 

Aby zaimportować faktury zakupu, należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » WERSJE ROBOCZE » IMPORTUJ Z KSEF. W nowo otwartym oknie należy wskazać datę od której mają zostać pobrane faktury.

Elektroniczna faktura ustrukturyzowana - import faktur zakupowych

Po kliknięciu w opcję POBIERZ zostanie wyświetlone okno z listą dokumentów. 

Zaimportowane faktury zakupu można zaksięgować bezpośrednio przy imporcie poprzez wybranie opcji ZAPISZ I ZAKSIĘGUJ lub zapisać jako wersje robocze poprzez wybranie opcji ZAPISZ JAKO WERSJĘ ROBOCZĄ.

Elektroniczna faktura ustrukturyzowana - importowanie wydatków z KSeF

Wybór bezpośredniego księgowania faktury spowoduje jej ujęcie w rejestrze VAT zakupów oraz jako koszt w KPiR. Zaksięgowane faktury będą również widoczne w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » ZAKSIĘGOWANE.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów