0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dekompletacja towaru - jak ją przeprowadzić?

Wielkość tekstu:

Użytkownicy systemu wFirma dla biur rachunkowych korzystający z modułu magazynu poza kompletowaniem towarów mają również możliwość dekompletacji zakupionych towarów, czyli rozłożenia składników wchodzących w skład tego kompletu na pojedyncze elementy. Wówczas możliwa jest sprzedaż poszczególnych składników. Dekompletacja towaru jest funkcją szczególnie przydatną dla użytkowników, którzy dokonują zakupu towarów a następnie odsprzedają ich poszczególne części.

Dekompletacja towaru

Krok 1.

Aby zdekompletować zakupiony produkt należy najpierw dodać nowy produkt - komplet w systemie. Wówczas należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY » PRODUKT » DODAJ PRODUKT i w pojawiającym się oknie uzupełnić dane produktu a w pozycji Typ zaznaczyć opcję KOMPLET. Następnie należy przejść do zakładki KOMPLETACJA i w oknie które się pojawi wybrać elementy, wchodzące w skład produktu głównego oraz określić ich ilość.

Szczegółowy schemat dodawania kompletu znajduje się w artykule: Kompletacja towarów, czyli nowe typy produktów Ważne aby wprowadzając komplet ustawić prawidłowe jednostki partii, gdyż nie można ich później modyfikować. Więcej na temat systemu jednostek w artykule: Jednostki miar w katalogu produktów systemu wfirma.

Dekompletacja towaru - jak dodać komplet?

Krok 2.

Następnie należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKCJA » NOWE ZLECENIE » DEMONTAŻ i w pojawiającym się oknie dodawania nowego dokumentu ZPD, w polu Treść wybrać produkt, który planujemy zdemontować.

Dekompletacja towaru - jak dodać?

Przed dokonaniem demontażu kompletu należy uzupełnić jego stan magazynowy (MAGAZYN » PRODUKTY » PRZYJĘCIE), na podstawie faktury zakupu lub dokumentu PZ. W innym przypadku system uniemożliwi demontaż.

Po zapisaniu, zlecenie produkcyjne demontażu (ZPD) pojawi się na liście dokumentów. A jego status zostanie oznaczony jako NOWE.

Krok 3.

W ostatnim kroku należy zakończyć zlecenie demontażu. W tym celu należy zaznaczyć je na liście i wybrać z górnego menu opcję REALIZACJA » ZAKOŃCZ PRODUKCJĘ.

Dekompletacja towaru - realizacja demontażu

Wówczas dekompletacja towaru zostanie sfinalizowana i status zlecenia zostanie zmieniony na ZAKOŃCZONE. Zakończenie zlecenia produkcyjnego spowoduje powstanie nowych produktów, zmieniając automatycznie stany magazynowe poszczególnych elementów składowych. Zmniejszy się stan produktu demontowanego (produktu głównego), a wzrośnie stan elementów składowych (półproduktów) oraz powstaną powiązane dokumenty PW i RW.

Do powstałych produktów użytkownik będzie miał możliwość wystawienia m.in. faktury, paragonu czy przesuwać produkt między magazynami, co zostało opisane w artykule: Zarządzanie produktami - funkcjonalność magazynu.

Dekompletacja towaru a daty ważności 

Jeśli dla co najmniej jednego ze składników kompletu zostały włączone daty ważności (niezależnie od tego czy funkcja daty ważności została włączona dla kompletu) po zakończeniu demontażu pojawi się komunikat o przyjęciu partii (na podstawie dokumentu PW) zawierające części składowe kompletu bez ustalonych dat ważności.

Szczegółowe działanie dat ważności w systemie wyjaśnia artykuł: Daty ważności produktów w magazynie

Dekompletacja towaru - daty ważności

W tej sytuacji po dokonaniu dekomplementacji produktu konieczne jest ustalenia dat ważności dla przyjętych partii składników kompletu. W tym celu należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY oraz kliknąć na nazwę produktu. Następnie w podzakładce MAGAZYN, w części Partie produktu należy kliknąć na ikonę kalendarza Dekompletacja towaru - ikona i uzupełnić datę ważności dla danej partii
Datę ważności można ustawić tylko raz dla danej partii. Nie ma możliwości jej późniejszej zmiany.
Dekompletacja towaru - daty ważności składników kompletu

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów