Księgowanie wydatków

Koszty działalności gospodarczej księguje się w zakładce WYDATKI, klikając na Dodaj wydatek, gdzie do wyboru są trzy rodzaje dokumentów księgowych: faktura, faktura (bez VAT) lub dowód wewnętrzny.

księgowanie wydatków

Po wybraniu rodzaju wpisu pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wszystkie dane związane z wydatkiem.

Na początku należy uzupełnić dane nabywcy, korzystając z menu rozwijanego po prawej stronie. Jeżeli nabywca został już wcześniej wpisany do katalogu kontrahentów, można pobrać jego dane klikając Szukaj w katalogu

księgowanie wydatków

lub wpisując pierwsze litery jego nazwy w polu Dostawca.

księgowanie wydatków

Istnieje również możliwość importowania danych bezpośrednio z bazy urzędu statystycznego przez kliknięcie pola Pobierz GUS.

wydatek księgowanie

System sam automatycznie dopisze go do katalogu kontrahentów.

Kolejną czynnością, jaką należy wykonać jest wypełnienie pola z numerem dokumentu oraz wybór metody płatności.

Od stycznia 2013 roku bardzo istotnymi informacjami z punktu widzenia księgowego są data terminu płatności oraz data rozliczenia po dokonaniu zapłaty. Więcej na ten temat jest zawarte w informacji dotyczącej korekty kosztów oraz pomniejszenia odliczenia VAT.

księgowanie wydatkówKoszty udokumentowane fakturami z prawem do odliczenia podatku VAT księgowane są do rejestru zakupu VAT w dacie z pola Data odbioru faktury. Do KPiR wpis zostanie umieszczony w dacie z pola Data wystawienia dokumentu. Faktury bez VAT (rachunki) oraz dowody wewnętrzne trafiają bezpośrednio do Księgi Przychodów i Rozchodów w dacie z pola Data wystawienia.W celu prawidłowego ujęcia kosztu w KPiR, należy wybrać odpowiedni schemat księgowy.