0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kadry

Kadry

Interaktywny kwestionariusz osobowy

Zatrudnienie pracownika wiąże się z koniecznością pozyskania danych koniecznych do sporządzenia umowy lub też zgłoszenia do ubezpieczeń. Interaktywny kwestionariusz osobowy znacznie ułatwia pozyskiwanie tych danych. Sprawdź to!

3 kwietnia 2024

Kadry

Praca zdalna - oznaczenie w grafiku pracowników

Praca zdalna w Polsce jest regulowana przez przepisy Kodeksu pracy. Pracownik może wykonywać pracę zdalną, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy. Oznaczenie w grafiku pracownika wykonywania pracy zdalnej w systemie wFirma jest niezwykle łatwe.

29 marca 2024

Kadry

Kwalifikacje pracowników - dodanie terminów i informacji o szczególnych uprawnieniach pracowników

Kwalifikacje i szczególne uprawnienia pracownika to dwa ważne aspekty, które wpływają na jego zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku. W systemie wFirma jest możliwe wprowadzenie tych danych. Sprawdź gdzie wprowadzić kwalifikacje pracowników.

29 marca 2024

Kadry

Pierwsze zatrudnienie zleceniobiorcy w systemie wFirma

Zawieranie umów cywilnoprawnych jest często praktykowanym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy przedsiębiorca potrzebuje pomocy. Zatrudnienie zleceniobiorcy czy wykonawcy to minimum formalności. Zobacz, jak proste jest rozliczanie takiej osoby w wFirma.pl!

29 marca 2024

Kadry

Kwestionariusz osobowy w panelu ePracownik

Kwestionariusz osobowy jest dokumentem, w którym pracownik uzupełnia dane osobowe niezbędne do nawiązania stosunku pracy. W jaki sposób uzupełnić kwestionariusz osobowy w systemie wFrima.pl w panelu e-Pracownik? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

29 marca 2024

Kadry

Łatwy proces zatrudnienia pracownika w systemie

Nowy pracownik w firmie to dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorcy. Konieczne jest wygenerowanie odpowiednich dokumentów, a w późniejszym czasie założenie akt oraz dokumentacji pracowniczej. System wFirma.pl pomaga przejść proces zatrudnienia pracownika!

29 marca 2024

Kadry

Skierowanie na badania lekarskie - jak wydrukować?

Skierowanie na badania lekarskie powinno zostać przekazane pracownikowi przed podjęciem pracy, jak i w trakcie zatrudnienia, w celu wykonania badań okresowych i kontrolnych. Zobacz jak w prosty sposób wystawić skierowanie na badania w systemie wFirma!

29 marca 2024

Kadry

Dodawanie umowy o pracę - jakie informacje należy wprowadzić?

W systemie wFirma.pl można dodać kilka rodzajów umów o pracę, w tym m. in. umowę na czas określony, nieokreślony czy na okres próbny. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak wygląda dodawanie umowy o pracę w naszym systemie oraz jakie dane są potrzebne!

29 marca 2024

Kadry

Dodawanie umowy zlecenie

System umożliwia sporządzanie umów zlecenie oraz ich rozliczanie. Zatrudniając zleceniobiorcę, należy wygenerować dla niego umowę cywilnoprawną. Jak to zrobić? Jaki schemat ZUS ustawić? Przeczytaj jak w systemie wFirm.pl wygląda dodawanie umowy zlecenie!

29 marca 2024

Kadry

Szkolenia BHP i badania lekarskie - wprowadzenie terminów ważności

Szkolenia BHP i badania lekarskie są dwa najważniejsze terminy związane z pracownikiem. W systemie wFirma istnieje możliwość definiowania terminów szkoleń BHP i badań. Już nigdy więcej nie wylecą Ci one z głowy. Sprawdź, gdzie je wprowadzić!

4 marca 2024

Kadry

Deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA / RCA / RSA

System wFirma.pl pozwala na wygenerowanie deklaracji ZUS DRA razem z raportami ZUS RCA oraz ZUS RSA . Możliwie jest wyliczenie pełnych oraz częściowych składek społecznych. Dowiedz się więcej jak w systemie stworzyć deklaracje rozliczeniowe ZUS!

27 lutego 2024

Kadry

Historia aktywności modułu Kadry, płace i ubezpieczenia

W module Kadr, płac i ubezpieczeń systemu wFirma możliwa jest weryfikacja historia aktywności czyli zmian w ustawieniach pracowników, czy wpisów dotyczących podstawy małego ZUS Plus. Sprawdź jak mozna weryfikować te informacje!

3 marca 2024

Kadry

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy może być korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Dowiedz się więcej czym jest porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego i jak wystawić je w systemie wFirma!

25 lutego 2024

Kadry

Rozliczanie cudzoziemców w systemie wFirma.pl

Obcokrajowcy, którzy nie posiadają certyfikatu rezydencji są rozliczani inaczej niż obywatele Polski. Dotyczy to głównie umów cywilnoprawnych, od których pobiera się zryczałtowany podatek. Rozliczanie cudzoziemców nierezydentów teraz także w wFirma.pl!

25 lutego 2024

Kadry

Zaświadczenie ZUS Z-3 - jak utworzyć je w systemie?

System wFirma.pl pozwala wygenerować zaświadczenie ZUS Z-3, czyli dokumentu niezbędny do otrzymania przez pracownika świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa. Jakie dane należy podać w tym formularzu? Przeczytaj i dowiedz się!

25 lutego 2024

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów