0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura VAT OSS - jak wystawić?

Wielkość tekstu:

Zawierając transakcje z osobami prywatnymi z innych krajów UE przedmiotem sprzedaży mogą być towary i usługi tak jak w obrocie krajowym. Oba rodzaje sprzedaży od 1 lipca 2021 roku mogą być rozliczane w ramach procedury VAT OSS gdzie faktury sprzedaży opodatkowane są stawką VAT właściwą dla kraju nabywcy.

Funkcja wystawiania faktur w procedurze VAT OSS dostępna jest w pakiecie zarówno w pakiecie Fakturowanie oraz Księgowość online.

Jak włączyć zagraniczne stawki VAT?

Aby móc w systemie wFirma wystawiać faktury sprzedaży w procedurze VAT OSS (One Stop Shop), w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT oraz zaznaczyć opcję: 

  • PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W OSS - gdy przedmiotem sprzedaży są wyłącznie usługi na rzecz osób prywatnych z innych krajów UE,

faktura vat oss

Przedsiębiorcy którzy przed 1 lipca 2021 roku byli zarejestrowani do procedury VAT MOSS i nadal dokonują wyłącznie sprzedaży usług na rzecz osób prywatnych z UE nie muszą dokonywać zmian ustawień systemu. Wprowadzenie funkcjonalności VAT OSS nie wpływa na dotychczasowy sposób wystawiania faktur z zagranicznym podatkiem VAT.

  • PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W OSS i ZAGRANICZNA SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA - jeżeli przedmiotem sprzedaży są towary w systemie wysyłkowym lub towary i usługi.

faktura vat oss

Procedura VAT OSS w przypadku sprzedaży wysyłkowej towarów dostępna jest wyłącznie w przypadku posiadania pakietu z dodatkiem rozbudowanego magazynu.

Jak wystawić fakturę VAT OSS?

W celu wystawienia faktury VAT sprzedaży należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Wprowadzając dane kontrahenta jako identyfikator należy wybrać opcję BRAK a następnie uzupełnić wymagane pola wybierając zagraniczną STAWKĘ VAT właściwą dla kraju nabywcy.

faktura vat oss

Faktura VAT OSS - sprzedaż usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych

W formularzu wystawiania faktury w zakładce OSS należy uzupełnić dane dotyczące przedmiotu sprzedaży w polu RODZAJ SPRZEDAŻY, czyli wybrać rodzaj sprzedawanych usług.

faktura vat oss

Następnie należy wybrać rodzaj dowodów określających kraj konsumpcji. Podatnik świadczący usługi w procedurze VAT OSS powinien określić kraj konsumpcji/ usługobiorcy na podstawie co najmniej dwóch dowodów, które nie mogą być ze sobą sprzeczne. 

faktura vat oss

Wystawiona w ten sposób faktura OSS trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów/Ewidencji przychodów oraz do Rejestru sprzedaży VAT OSS.

Faktura VAT OSS - sprzedaż wysyłkowa towarów

W formularzu wystawiania faktury w zakładce OSS należy uzupełnić dane dotyczące przedmiotu sprzedaży w polu RODZAJ SPRZEDAŻY czyli wybrać opcję WSTO - SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA TOWARÓW.

faktura vat oss

Następnie należy wybrać rodzaj dowodów określających kraj konsumpcji. Podatnik sprzedający towary w procedurze VAT OSS powinien określić kraj konsumpcji na podstawie co najmniej dwóch dowodów, które nie mogą być ze sobą sprzeczne.

faktura vat oss

Wystawiona w ten sposób faktura OSS trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów/Ewidencji przychodów oraz do Rejestru sprzedaży VAT OSS.

Wystawiona faktura VAT OSS trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów/Ewidencji przychodów oraz do Rejestru sprzedaży VAT OSS. Dodatkowo, transakcja zostanie wykazana w deklaracji VIU-DO. Jeżeli faktura wystawiona została w walucie innej niż euro, system dokona automatycznego przeliczenia wartości faktury na euro w momencie generowania deklaracji VIU-DO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów