Wezwanie do zapłaty - jak wygenerować?

Wezwanie do zapłaty

Aby wygenerować wezwanie do zapłaty w systemie, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI ustawić filtr płatności jako NIEROZLICZONE. W oknie pojawi nam się zestawienie wszystkich faktur, które nie są jeszcze opłacone (rozliczone).

Wezwanie do zapłaty - lista nierozliczonych płatności

Należy zaznaczyć fakturę, dla której chcemy wygenerować dokument, a następnie wybrać opcję GENERUJ:

Wezwanie do zapłaty - generowanie

Podczas generowania dokumentu należy wybrać jego rodzaj: plik PDF, wysyłka mailem, pocztą lub SMS, dodatkowo podaje się termin płatności i numer konta bankowego.

Wezwanie do zapłaty - rodzaj wysyłki

Istnieje możliwość rozszerzenia treści wezwania do zapłaty dodatkowymi informacjami o:

  • przekazaniu windykacji wierzytelności kancelarii,
  • publikacji długu na giełdzie wierzytelności,

w razie dalszego braku zapłaty.

Lista wystawionych wezwań do zapłaty dostępna jest w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.

Zbiorcze wezwanie do zapłaty

Aby wygenerować zbiorcze wezwanie w systemie, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY zaznaczyć kontrahenta po czym wybrać GENERUJ:

  • ZBIORCZE WEZWANIE DO ZAPŁATY,
  • ZBIORCZE WEZWANIE DO ZAPŁATY Z NALICZENIEM ODSETEK,
  • ZBIORCZE OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY.

Zbiorcze wezwanie do zapłaty - generowanie

Kolejny etap wygląda tak, jak przy wystawianiu zwykłego wezwania do zapłaty, przy czym dodatkowo możliwy jest wybór faktur, dotyczących danego kontrahenta, jakich ma dotyczyć zbiorcze wezwanie.

Lista wystawionych zbiorczych wezwań do zapłaty dostępna jest w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.