Wezwanie do zapłaty - jak wygenerować w systemie wfirma.pl

Zdarza się, że przedsiębiorcy mają problem z uzyskaniem należności od nabywcy z tytułu sprzedanych towarów lub usług. W przypadku, gdy kontrahent zalega z płatnościami i termin płatności został przekroczony można wystawić wezwanie do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty

W systemie wygenerowanie wezwania do zapłaty jest możliwe w pakiecie KSIĘGOWOŚĆ ONLINE. Aby wygenerować wezwanie w systemie należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI ustawić filtr płatności jako NIEROZLICZONE. W oknie pojawi nam się zestawienie wszystkich faktur, które nie są jeszcze opłacone (rozliczone).

Wezwanie do zapłaty

Należy zaznaczyć fakturę, dla której chcemy wygenerować dokument, a następnie wybrać opcję GENERUJ:

Wezwanie do zapłaty

Generując wezwanie należy wybrać jego rodzaj: plik PDF, wysyłka mailem, pocztą lub SMS, dodatkowo podaje się termin płatności i numer konta bankowego.

Wezwanie do zapłaty

Istnieje możliwość rozszerzenia treści wezwania dodatkowymi informacjami o:

  • przekazaniu windykacji wierzytelności kancelarii,
  • publikacji długu na giełdzie wierzytelności,

w razie dalszego braku zapłaty.

Lista wystawionych wezwań do zapłaty znajduje się jest w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.

Zbiorcze wezwanie do zapłaty

Aby wygenerować zbiorcze wezwanie do zapłaty w systemie należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY zaznaczyć kontrahenta po czym wybrać GENERUJ:

  • ZBIORCZE WEZWANIE DO ZAPŁATY,
  • ZBIORCZE WEZWANIE DO ZAPŁATY Z NALICZENIEM ODSETEK,
  • ZBIORCZE OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY.

Wezwanie do zapłaty

Kolejny etap wygląda tak, jak przy wystawianiu zwykłego wezwania do zapłaty, przy czym dodatkowo możliwy jest wybór faktur dotyczących danego kontrahenta, jakich ma dotyczyć zbiorcze wezwanie.

Każde wystawione zbiorcze wezwanie dostępne jest w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka