Czy oprócz wystawienia faktury muszę wystawiać paragon?

Prowadzę sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz firm, posiadam kasę fiskalną. Czy do każdej transakcji muszę wystawić paragon?

 

Jeżeli jest to sprzedaż dla firmy, należy wystawić fakturę VAT i nie ma obowiązku wystawienia dodatkowo paragonu na udokumentowanie sprzedaży.

Natomiast sprzedaż na rzecz osób fizycznych powinna być przede wszystkim udokumentowana za pomocą kasy fiskalnej. W sytuacji, gdy dana osoba żąda wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, należy dodatkowo wystawić fakturę do paragonu (wystawienie faktury po wskazanym terminie jest dobrowolne). 

Wystawienie paragonu w wfirma.pl

Jeżeli system został zintegrowany z drukarką fiskalną, wystawienie paragonu możliwe jest bezpośrednio w wfirma.pl przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić wymagane dane, a następnie wybrać ZAPISZ.

Paragon fiskalny - sposób wystawienia w systemie wFirma.pl

Tak wystawiony paragon nie zostanie wykazany w ewidencjach podatkowych, ponieważ od 1 października 2020 podatnicy nie mają możliwości wprowadzania do JPK V7 każdego paragonu z osobna. Sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie należy ujmować na podstawie raportu okresowego, zgodnie z artykułem: Łączny raport okresowy z kasy fiskalnej - sposób księgowania.

Wystawienie faktury do paragonu w wfirma.pl

Jeżeli paragony fiskalne wystawiane są w systemie (dzięki integracji systemu z drukarką fiskalną), fakturę do paragonu wystawia się poprzez przejście do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ gdzie należy zaznaczyć wystawiony wcześniej paragon fiskalny, po czym z górnego menu należy wybrać opcję WYSTAW » FAKTURĘ DO PARAGONU. Po wybraniu tej opcji, w oknie szczegółów faktury, wszystkie dane zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie paragonu fiskalnego.

Faktura do paragonu - w jaki sposób wystawić w wfirma.pl

Jeżeli jednak drukarka fiskalna nie została zintegrowana z systemem wfirma.pl fakturę do paragonu należy wystawić w systemie poprzez PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie w zakładce KSIĘGOWE należy zaznaczyć opcję FAKTURA DO PARAGONU. W podzakładce OPIS należy uzupełnić adnotację wskazującą do którego paragonu została wystawia faktura, a po wydrukowaniu podpiąć do niej paragon.Faktura do paragonu - wystawianie faktury

Wystawiając fakturę do paragonu, w związku z nową strukturą JPK_V7, oznacza się go symbolem “FP”, dzięki czemu nie ma konieczności pomniejszania raportu kasowego o jej wartość, a faktura do paragonu zostanie wykazana tylko w części ewidencyjnej JPK_V7, nie dublując przychodu. Szczegółowy sposób wystawiania faktury do paragonu opisano w artykule: Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn