0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy oprócz wystawienia faktury muszę wystawiać paragon?

Wielkość tekstu:

Prowadzę sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz firm, posiadam kasę fiskalną. Czy do każdej transakcji muszę wystawić paragon?

 

Jeżeli jest to sprzedaż dla firmy, należy wystawić fakturę VAT i nie ma obowiązku wystawienia dodatkowo paragonu na udokumentowanie sprzedaży.

Natomiast sprzedaż na rzecz osób fizycznych powinna być przede wszystkim udokumentowana za pomocą kasy fiskalnej. W sytuacji, gdy dana osoba żąda wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, należy dodatkowo wystawić fakturę do paragonu (wystawienie faktury po wskazanym terminie jest dobrowolne). 

Wystawienie paragonu w wfirma.pl

Jeżeli system został zintegrowany z drukarką fiskalną, wystawienie paragonu możliwe jest bezpośrednio w wfirma.pl przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić wymagane dane, a następnie wybrać ZAPISZ.

Paragon fiskalny - sposób wystawienia w systemie wFirma.pl

Tak wystawiony paragon nie zostanie wykazany w ewidencjach podatkowych, ponieważ od 1 października 2020 podatnicy nie mają możliwości wprowadzania do JPK V7 każdego paragonu z osobna. Sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie należy ujmować na podstawie raportu okresowego, zgodnie z artykułem: Łączny raport okresowy z kasy fiskalnej - sposób księgowania.

Wystawienie faktury do paragonu w wfirma.pl

Jeżeli paragony fiskalne wystawiane są w systemie (dzięki integracji systemu z drukarką fiskalną), fakturę do paragonu wystawia się poprzez przejście do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ gdzie należy zaznaczyć wystawiony wcześniej paragon fiskalny, po czym z górnego menu należy wybrać opcję WYSTAW » FAKTURĘ DO PARAGONU. Po wybraniu tej opcji, w oknie szczegółów faktury, wszystkie dane zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie paragonu fiskalnego.

Faktura do paragonu - w jaki sposób wystawić w wfirma.pl

Jeżeli jednak drukarka fiskalna nie została zintegrowana z systemem wfirma.pl fakturę do paragonu należy wystawić w systemie poprzez PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie w zakładce KSIĘGOWE należy zaznaczyć opcję FAKTURA DO PARAGONU. W podzakładce OPIS należy uzupełnić adnotację wskazującą do którego paragonu została wystawia faktura, a po wydrukowaniu podpiąć do niej paragon.Faktura do paragonu - wystawianie faktury

Wystawiając fakturę do paragonu, w związku z nową strukturą JPK_V7, oznacza się go symbolem “FP”, dzięki czemu nie ma konieczności pomniejszania raportu kasowego o jej wartość, a faktura do paragonu zostanie wykazana tylko w części ewidencyjnej JPK_V7, nie dublując przychodu. Szczegółowy sposób wystawiania faktury do paragonu opisano w artykule: Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów