0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawiadomienie ZAW-FA - jak wygenerować i uzupełnić druk?

Wielkość tekstu:

Podmiot, który chciałaby korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur w okresie dobrowolnego dostępu lub po wejściu w życie obowiązkowego fakturowania w KSeF, może upoważnić do czynności w KSeF osobę trzecią. W tym celu jednym ze sposobów jest zawiadomienie ZAW-FA, które należy złożyć w urzędzie.

Jak wygenerować zawiadomienie ZAW-FA?

W celu wygenerowania formularza ZAW-FA należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ » ZAWIADOMIENIE ZAW-FA. Dzięki temu otworzy się okno z formularzem zawiadomienia ZAW-FA w którym należy uzupełnić wymagane dane. W pierwszej kolejności należy w części A wybrać cel złożenia formularza czyli:

  1. Nadanie uprawnień - aby upoważnić osobę trzecią do nadawania uprawnień w KSeF,
  2. Odebranie uprawnień - aby odwołać wcześniej upoważnioną przez formularz zawiadomienia ZAW-FA osobę trzecią,
  3. Zgłoszenie danych unikalnych identyfikujących kwalifikowany podpis elektroniczny podatnika.

Poprzez zawiadomienie ZAW-FA możliwe jest upoważnienie w KSeF tylko jednej osoby. Nie można złożyć wielu formularzy ZAW-FA upoważniając tym samym w KSeF kilka podmiotów.
Dane dotyczące spółki w tym NIP, urząd skarbowy, adres siedziby/zamieszkania uzupełnione zostają automatycznie na podstawie danych wypełnionych w systemie w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE oraz USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT.

Zawiadomienie ZAW-FA

Na formularzu należy wypełnić natomiast dane identyfikacyjne/zamieszkania/kontaktowe dotyczące podmiotu któremu spółka chce nadać uprawnienia w części C. W sekcji C.3. bardzo ważne jest uzupełnienie poz. 38 dotyczącej adresu e-mail podmiotu, który zostaje upoważniony w KSeF.

Zawiadomienie ZAW-FA

Szczegółowe omówienie kwestii związanych z wypełnieniem formularza zawiadomienia ZAW-FA znajduje się w artykule: Zawiadomienie ZAW-FA - wzór z omówieniem

Jak wydrukować zawiadomienie ZAW-FA?

Wypełnione zawiadomienie ZAW-FA można złożyć w urzędzie w formie papierowej. Aby wydrukować wypełniony formularz należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT gdzie po zaznaczeniu na liście zawiadomienia ZAW-FA i z górnego menu wybrać opcję DRUKUJ.

Zawiadomienie ZAW-FA

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów