Magazyn

Import produktów w nowym magazynie

Do serwisu wfirma.pl łatwo można zaimportować zewnętrzną bazę produktów. Więcej na temat tego jak przeprowadzić import produktów znajdziecie Państwo w tym artykule. czytaj dalej

Magazyn

magazyn Zakładka magazyn służy do monitorowania i kontrolowania stanów magazynowych. Umożliwiają to opcje wydania i przyjęcia towaru na podstawie różnych dokumentów oraz dodawanie nowych produktów. Sprawdź, jak zarządzać modułem magazyn w systemie! czytaj dalej

Jednolity Plik Kontrolny dla magazynu - JPK MAG

jpk mag Od lipca 2018 r. przedsiębiorcy prowadzący ewidencję gospodarki magazynowej w sposób elektroniczny zobowiązani są do generowania pliku JPK MAG. System umożliwia generowanie i wysyłkę pliku JPK MAG. Zobacz w jaki sposób jej dokonać! czytaj dalej

Automatyczna aktualizacja ceny zakupu

automatyczna aktualizacja ceny W module rozbudowanego magazynu istnieje możliwość automatycznego zaktualizowania katalogowej ceny zakupu, na podstawie której obliczana jest cena sprzedaży w grupach cenowych. Funkcja ta dostępna jest pod nazwą "Automatyczna aktualizacja ceny zakupu". czytaj dalej

Dokumenty magazynowe - najistotniejsze informacje

dokumenty magazynowe Posiadając w ramach pakietu moduł Magazyn, można wygenerować dokumenty PZ, PW, WZ, RW. Każdy dokument automatycznie aktualizuje stany magazynowe. Sprawdź, jak we właściwy sposób wygenerować dokumenty magazynowe za pośrednictwem systemu! czytaj dalej

Rezerwacje produktów od klientów

rezerwacje Funkcja Rezerwacje służy do wprowadzenie rezerwacji dla klientów. Na ich podstawie można następnie wystawić dokumenty WZ, faktury lub paragony, które automatycznie zmniejszają ilość towarów w stanach magazynowych. czytaj dalej

Grupy cenowe - pomocne narzędzie przy definiowaniu cenników

grupy cenowe Grupy cenowe mają zastosowanie przy definiowaniu cenników produktów. Domyślnie zdefiniowana jest grupa detaliczna. Nie ma jednak ograniczeń w dodawaniu indywidualnych grup cenowych. Sprawdź w jaki sposób można dodawać nowe grupy cenowe w systemie! czytaj dalej

Kompletacja nowego towaru

Kompletacja  towaru Funkcja kompletacji umożliwia przypisanie do nowego produktu zużytych do jego produkcji materiałów podstawowych. Stany magazynowe zostaną automatycznie zaktualizowane. czytaj dalej

Dekompletacja produktów

Dekompletacja produktów System magazynowy umożliwia demontaż zakupionego produktu na części składowe. Stany magazynowe zostaną automatycznie zaktualizowane. czytaj dalej

Kompletacja - sprzedaż usługi

kompletacja Funkcja kompletacji przy sprzedaży usług umożliwia przypisanie do danej usługi zużytych w trakcie jej realizacji materiałów. Stany magazynowe zostaną automatycznie zaktualizowane. czytaj dalej

Drukowanie cennika i zestawienia stanów magazynowych

drukowanie cennika System umożliwia drukowanie cennika artykułów znajdujących się w magazynie oraz zestawienia stanów magazynowych. Funkcja dostępna jest wyłącznie dla użytkowników korzystających z modułu magazynowego. Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Ukrywanie produktów w magazynie wFirma.pl

Ukrywanie produktów W magazynie systemu wFirma jest możliwe ukrywanie produktów, które zostały wycofane ze sprzedaży. Służy do tego opcja Ukryj. Wszystkie produkty można w łatwy sposób odnaleźć używając wygodnego filtra zamieszczonego pod tabelą. Sprawdź, jak to działa! czytaj dalej

Produkcja

produkcja Zakładka Produkcja służy do kompletacji produktów w jeden zestaw (montaż) lub ponownego oddania na stan magazynowy produktów użytych wcześniej do montażu (demontaż). Zlecenia mogą posiadać jeden z trzech statusów: nowe, w realizacji lub zakończone. czytaj dalej

Partie magazynowe w rozbudowanym magazynie

partie magazynowe Magazyn działa zgodnie z metodą FIFO. Stany magazynowe zmienia się tylko na podstawie dokumentów magazynowych. Każde przyjęcie magazynowe (dokumenty PZ, PW, faktura zakupu) tworzy nowe partie magazynowe. czytaj dalej

Scalanie i powielanie produktów

Scalanie i powielanie produktów W systemie wfirma.pl istnieje możliwość zarówno scalania i powielania produktów, wprowadzonych na stan magazynowy. Dodatkowo można w prosty sposób uporządkować listę produktów lub stworzyć nowe produkty w oparciu o już istniejące. czytaj dalej

Aktualizacja cen zakupu

Aktualizacja cen zakupu W module magazynowym istnieje możliwość zaktualizowania katalogowej ceny zakupu, na podstawie której obliczana jest cena sprzedaży w grupach cenowych. czytaj dalej

Zamówienia do dostawców

zamówienia  magazyn Zakładka Zamówienia pozwala na szybkie generowanie zamówień i przyjęć towarów, których stan magazynowy jest niewystarczający do prowadzenia sprzedaży. czytaj dalej

Tryb edycji okna dla produktów

Dzięki opcji tryb edycji okna, system wFirma oferuje możliwość zdefiniowania domyślnego zachowania niektórych pól podczas dodawania produktu czytaj dalej

Czytnik kodów kreskowych

czytnik kodów Moduł magazynowy systemu wfirma.pl jest zintegrowany z czytnikami kodów kreskowych. Podczas wprowadzania nowego towaru jego kod można wprowadzić ręcznie lub zeskanować. czytaj dalej

Analizy magazynowe produktów oraz towarów

analizy magazynowe Moduł Magazyn zawiera funkcję "Analizy magazynowe", pozwalające na analizę stanu produktów i materiałów na stanie magazynowym. Dla użytkowników korzystających z modułu magazynowego dostępne są funkcje, umożliwiające generowanie analiz stanów magazynowych. czytaj dalej