Ewidencja środków trwałych

W zakładce EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH znajduje się ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały wprowadzone do systemu wfirma.pl.

Ewidencja środków trwałych - kartoteka środków trwałych

W zakładce KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH mieści się szereg opcji dotyczących środków trwałych. Można je dodawać, modyfikować, usuwać, a także zobaczyć plan amortyzacji. Istnieje również możliwość przeprowadzenia likwidacji, sprzedaży, czy też ukrycia środka trwałego.

Zakup środków trwałych oraz WNiP

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadza się poprzez zakładkę WYDATKI (więcej szczegółów na ten temat w punkcie Zakup środków trwałych oraz Zakup wartości niematerialnych i prawnych.)

Od 2018 roku obowiązuje nowa klasyfikacja środków trwałych (KŚT 2016). Środki trwałe nabyte do końca 2017 roku będą wprowadzane pod kategorią wynikającą z KŚT 2010, która jest aktualna do końca roku 2017. Natomiast nabyte w 2018 roku środki trwałe będą objęte symbolami nowej KŚT 2016.

Ewidencja środków trwałych - dodawanie środka trwałego bezpośrednio do ewidencji

Chcąc dodać środek trwały bezpośrednio do ewidencji środków trwałych należy przejść do zakładki EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

Ewidencja środków trwałych - dodawanie środka trwałego

Dodając składniki majątku w ten sposób należy pamiętać o tym, że tworzone są jedynie wpisy amortyzacyjne do KPiR (na podstawie wartości początkowej i daty wprowadzenia), natomiast zapisy w rejestrze VAT nie są dokonywane.

Ewidencja środków trwałych - dodawanie środka trwałego

Od 1 stycznia 2018 r. wartość składników majątku uznawanych za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które powinny być wprowadzone obowiązkowo do ewidencji środków trwałych wzrasta z 3.500 zł do 10.000 zł (netto dla czynnych podatników VAT, brutto dla podatników zwolnionych z VAT). W związku z tym niskocenne środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł będzie można wprowadzić bezpośrednio w koszty lub zamortyzować jednorazowo. Wzrost wartości początkowej środków trwałych ma dotyczyć składników majątku przyjętych do używania w firmie po dniu 31 grudnia 2017 r.

Po zapisaniu system automatycznie wygeneruje dokument OT, który należy wydrukować z zakładki EWIDENCJE » MAJĄTEK » DOKUMENTY. Pod wydruk należy podpiąć kopie dokumentów potwierdzających wartość początkową środka trwałego.

Ewidencja środków trwałych - drukowanie OT

Drukowanie zestawień środków trwałych

W zakładce KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH można również wydrukować zestawienie środków trwałych, plan amortyzacji bądź miesięczną amortyzację wybierając w pasku zadań opcję DRUKUJ.

Ewidencja środków trwałych - drukowanie

Zawieszenie amortyzacji środków trwałych

W celu zawieszenia amortyzacji należy przejść do Kartoteki środków trwałych, następnie zaznaczyć odpowiedni środek trwały (lub wartość niematerialną i prawną) oraz na pasku zadań wybrać PLAN AMORTYZACJI.

Ewidencja środków trwałych - plan amortyzacji

W oknie, które się pojawi trzeba przejść do zakładki ZAWIESZENIE AMORTYZACJI i wybrać opcję DODAJ ZAWIESZENIE AMORTYZACJI

Ewidencja środków trwałych - dodawanie zawieszenia amortyzacji

Kolejny krok to wskazanie okresu zawieszenia.

Ewidencja środków trwałych - dodawanie zawieszenia amortyzacji

Sprzedaż środka trwałego

Sprzedaż środka trwałego należy przeprowadzać w zakładce EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, gdzie trzeba zaznaczyć odpowiedni środek trwały i wybrać w pasku zadań opcję SPRZEDAŻ.

Ewidencja środków trwałych - sprzedaż posiadanego środka trwałego

Faktura sprzedaży środka trwałego trafi do Rejestru sprzedaży VAT oraz do Księgi Przychodów i Rozchodów. W KPiR zostanie ujęta również umorzona (niezamortyzowana) część wartości początkowej środka trwałego. Po zapisaniu pojawi się znaczekEwidencja środków trwałych - wFirma.plinformujący o tym, że środek trwały został sprzedany.

Ewidencja środków trwałych - informacja o sprzedaży

 

Likwidacja środka trwałego

W celu likwidacji środka trwałego, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, zaznaczyć odpowiedni środek trwały i wybrać opcję LIKWIDACJA.

Ewidencja środków trwałych - likwidacja środka trwałego

lub sporządzić protokół likwidacyjny bezpośrednio w zakładce EWIDENCJE » MAJĄTEK » DOKUMENTY » PROTOKOŁY LIKWIDACJI » DODAJ PROTOKÓŁ.

Ewidencja środków trwałych - protokół LT

Po zapisaniu pojawi się ikona informująca o tym, że środek trwały został zlikwidowany. 

Ukryj środek trwały

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie chce, aby dany środek trwały podpowiadał się w systemie podczas księgowania, możliwe jest jego ukrycie w systemie.

W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH i zaznaczyć odpowiedni środek trwały. Po czym z górnego paska menu należy wybrać opcję UKRYJ.

Ewidencja środków trwałych - ukrywanie środka trwałego

Filtry wyszukiwania w kartotece środków trwałych

W zakładce EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH pod tabelą środków trwałych znajdują się się filtry wyszukiwania środków trwałych, w zależności od statusu danego środka trwałego.

Ewidencja środków trwałych - filtrowanie

Po wybraniu danego filtra, w tabeli wyświetlą się wyłącznie te środki trwałe, które mają dany status. Po wybraniu statusu:

  • zlikwidowane - wyświetlą się wyłącznie zlikwidowane środki trwałe,
  • w trakcie amortyzacji - wyświetlone zostaną amortyzowane środki trwałe,
  • zamortyzowany - wyświetlą się środki trwałe, których amortyzacja już się zakończyła.

Ponadto istnieje możliwość wyfiltrowania środków trwałych, które zostały ukryte w systemie.

Ewidencja środków trwałych - filtr widocznych środków trwałych