Aktualizacja cen zakupu w systemie wfirma.pl

W module magazynowym dostępnym w systemie wfirma możliwa jest aktualizacja cen zakupu (cen katalogowych), na podstawie których obliczana jest cena sprzedaży w grupach cenowych.

Aktualizacja cen zakupu - w jaki sposób?

Funkcja aktualizacji cen dostępna jest w zakładce MAGAZYN » PRODUKT » AKTUALIZUJ CENĘ ZAKUPU (opcja jest aktywna po zaznaczeniu odpowiednich produktów z listy).

Aktualizacja cen zakupu

W kolejnym kroku należy wybrać metodę obliczenia aktualnej ceny zakupu. Istnieje również możliwość zaktualizowania indywidualnych cen (opcja dla produktów, które mają zdefiniowane indywidualne ceny sprzedaży) oraz wskazanie aby aktualizacja nastąpiła tylko na podstawie dodatnich partii produktów (każde przyjęcie magazynowe tworzy nową partię).

Aktualizacja cen zakupu - metoda obliczania ceny

Dostępne metody aktualizacji cen to:

 • maksymalna cena dostawy,
 • minimalna cena dostawy,
 • średnia cena dostawy,
 • średnia ważona cena dostawy,
 • cena z pierwszej dostawy,
 • cena z ostatniej dostawy,

Zaktualizowane ceny obliczane są na podstawie partii magazynowych, które powstają na podstawie dokumentów PZ (Przyjęcie zewnętrzne) oraz PW (Przyjęcie wewnętrzne). W szczegółach każdego produktu w zakładce MAGAZYN dostępna jest tabela Partii Magazynowych.

Aktualizacja cen zakupu

Jak obliczane są ceny według poszczególnych metod?

Ceny obliczane są w następujący sposób:

maksymalna cena dostawy:

 • najwyższa cena dostawy w historii produktu lub
 • po zaznaczeniu odpowiedniej, opcji najwyższa cena dostawy partii z dodatnim stanem magazynowym,

minimalna cena dostawy:

 • najniższa cena dostawy w historii produktu lub
 • po zaznaczeniu odpowiedniej opcji, najniższa cena dostawy partii z dodatnim stanem magazynowym,

średnia cena dostawy:

 • średnia cena dostawy w historii produktu lub
 • po zaznaczeniu odpowiedniej opcji, średnia cena dostawy partii z dodatnim stanem magazynowym,
 • obie wersje liczone są wg. wzoru: (cena1 + cena2+...+cenaN)/N

średnia ważona cena dostawy:

 • średnia ważona ceny dostawy w historii produktu liczona wg. wzoru:
  (cena1*ilość_na_stanie1+cena2*ilość_na_stanie1+...+cenaN*ilość_na_stanieN)/suma_ilości

cena z pierwszej dostawy:

 • cena dostawy najstarszej partii w historii produktu lub
 • po zaznaczeniu odpowiedniej opcji, cena dostawy najstarszej partii z dodatnim stanem magazynowym,

cena z ostatniej dostawy:

 • cena dostawy najnowszej partii w historii produktu lub
 • po zaznaczeniu odpowiedniej opcji, cena dostawy najnowszej partii z dodatnim stanem magazynowym.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka