Aktualizacja cen zakupu

W module magazynowym możliwa jest aktualizacja cen zakupu (cen katalogowych), na podstawie których obliczana jest cena sprzedaży w grupach cenowych.

Funkcja aktualizacji cen dostępna jest w zakładce MAGAZYN » PRODUKT » AKTUALIZUJ CENĘ ZAKUPU (opcja jest aktywna po zaznaczeniu odpowiednich produktów z listy).

Aktualizacja cen zakupu

W kolejnym kroku należy wybrać metodę obliczenia aktualnej ceny zakupu. Istnieje również możliwość zaktualizowania indywidualnych cen (opcja dla produktów, które mają zdefiniowane indywidualne ceny sprzedaży) oraz wskazanie aby aktualizacja nastąpiła tylko na podstawie dodatnich partii produktów (każde przyjęcie magazynowe tworzy nową partię).

Aktualizacja cen zakupu

Dostępne metody aktualizacji cen to:

  • maksymalna cena dostawy,
  • minimalna cena dostawy,
  • średnia cena dostawy,
  • średnia ważona cena dostawy,
  • cena z pierwszej dostawy,
  • cena z ostatniej dostawy.

Zaktualizowane ceny obliczane są na podstawie partii magazynowych, które powstają na podstawie dokumentów PZ (Przyjęcie zewnętrzne) oraz PW (Przyjęcie wewnętrzne). W szczegółach każdego produktu w zakładce MAGAZYN dostępna jest tabela Partii Magazynowych.

Aktualizacja cen zakupu