Jak księgować składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Przeniosłem księgowość do systemu wFirma.pl. Wcześniej księgowość firmy prowadziło biuro rachunkowe. W jaki sposób zaksięgować składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wyliczanych w systemie zaliczkach na podatek dochodowy?

Ścieżka księgowania składek społecznych oraz zdrowotnych zależna jest od stosowanej formy opodatkowania. W związku z tym poniżej omówione jest księgowanie składek społecznych i zdrowotnych w kontekście danej formy opodatkowania.

Jak księgować składki na ubezpieczenie społeczne?

W przypadku składek społecznych w kontekście:

  • ryczałtu - możliwe jest ich odliczenie wyłącznie od uzyskanego przychodu w kwocie bezpośrednio przy wyliczeniu podatku,
  • podatku liniowego bądź skali podatkowej - możliwe jest ich odliczenie od uzyskanego dochodu bądź ująć bezpośrednio jako koszt podatkowy (wybraną metodę należałoby konsekwentnie stosować przez cały rok podatkowy).

Aby zdefiniować jak ma być ujmowana składka społeczna w przypadku podatku liniowego lub skali podatkowej konieczne jest określenie parametru:

  • ODLICZENIE W ZALICZCE, lub
  • KOSZT W KPIR

w polu SKŁADKA SPOŁECZNA WŁAŚCICIELA w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE. 

Składki na ubezpieczenie społeczne - dostosowanie ustawień

Aby w systemie składki zostały odliczone automatycznie konieczne jest w generowane ZUS DRA w systemie schematem poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, o czym więcej w artykule pomocy: Deklaracje rozliczeniowe ZUS.

składki na ubezpieczenie społeczne

Po wygenerowaniu deklaracji i jej opłaceniu należy ją oznaczyć jako opłaconą poprzez zaznaczenie odpowiedniej deklaracji ZUS DRA i  wybranie w górnym menu funkcję ROZLICZ. Deklaracje ZUS DRA należy rozliczyć w faktycznej dacie dokonania zapłaty.

Składki na ubezpieczenie społeczne - rozliczenie płatności DRA

Przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za dany okres (miesiąc, kwartał) system weźmie pod uwagę składki opłacone w okresie, za który liczona jest zaliczka. Od dochodu/przychodu (w przypadku ryczałtu) automatycznie zostanie odjęta opłacona w danym okresie składka ubezpieczenia społecznego bądź nie zostanie odliczona jeśli ta ujęta została w kosztach podatkowych w formie dowodu wewnętrznego - system sam tego pilnuje.

Wyjątek! Składka na Fundusz Pracy po opłaceniu automatycznie jest ujmowana bezpośrednio w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki, na podstawie wygenerowanego przez system dowodu wewnętrznego.

Jak księgować składki na ubezpieczenie zdrowotne?

W przypadku składek zdrowotnych w kontekście:

  • skali podatkowej - składki zdrowotne nie podlegają odliczeniu ani ujęciu w kosztach. 
  • ryczałtu - możliwe jest ich odliczenie wyłącznie od uzyskanego przychodu w 50% wartości zapłaconej składki zdrowotnej.
  • podatku liniowego - możliwe jest jej odliczenie od uzyskanego dochodu bądź ująć bezpośrednio jako koszt podatkowy (wybraną metodę należałoby konsekwentnie stosować przez cały rok podatkowy). Składka zdrowotna w ciągu roku nie może łącznie zostać odliczona / ujęta w kwocie wyższej niż 8700 zł.

W przypadku podatku liniowego korzystniejszą metodą ujmowania składek zdrowotnych jest ujmowanie ich w formie kosztu podatkowego. Wynika to z tego, że dodatkowo ujęta w kosztach podatkowych składka zdrowotna pomniejszy podstawę wyliczenia dalszych składek zdrowotnych. Więc jest to zdecydowanie korzystniejsza forma. W związku z tym domyślnie w systemie wskazane jest ujmowanie składki zdrowotnej w kosztach podatkowych. Opcję tą będzie można zmienić.

Aby zdefiniować jak ma być ujmowana składka zdrowotna przy opodatkowaniu liniowym konieczne jest określenie parametru:

  • ODLICZENIE W ZALICZCE, lub
  • KOSZT W KPIR

w polu SKŁADKA ZDROWOTNA WŁAŚCICIELA w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE.

Składki na ubezpieczenie społeczne

W przypadku spółek nie jest możliwe w systemie określenie, że składki zdrowotne są ujmowane jako koszt. Wówczas składki zdrowotne w przypadku wspólników spółki ujmowane są bezpośrednio w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy jako odliczenie od dochodu.

Analogicznie do składek społecznych, składki zdrowotne odliczane są bądź ujmowane w formie DW we właściwej kwocie automatycznie przez system po rozliczeniu utworzonej deklaracji ZUS DRA. Tak więc, aby system działał pod tym kątem automatycznie konieczne jest w systemie generowane ZUS DRA schematem: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, o czym więcej w artykule pomocy: Deklaracje rozliczeniowe ZUS.

Składki na ubezpieczenie społeczne - generowanie DRA

I następnie każdorazowo oznaczać jej opłacenie - dokonuje się tego poprzez oznaczenie odpowiedniej deklaracji ZUS DRA i  wybranie w górnym menu funkcję ROZLICZ. Deklaracje ZUS DRA należy rozliczyć w faktycznej dacie dokonania zapłaty. W przypadku składki zdrowotnej system dokonuje jej limitowania zgodnie z formą opodatkowania, która jest stosowana przez użytkownika w momencie dokonywania akcji ROZLICZ.

Składki na ubezpieczenie społeczne - rozliczenie płatności DRA

Przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za dany okres (miesiąc, kwartał) system weźmie pod uwagę składki opłacone w okresie, za który liczona jest zaliczka. Od dochodu automatycznie zostanie odjęta opłacona w danym okresie składka ubezpieczenia zdrowotnego (zgodnie z występującymi limitami jeśli korzystamy z ujmowania składek poprzez rozliczenia ZUS DRA) bądź nie zostanie odliczona jeśli ta ujęta została w kosztach podatkowych w formie dowodu wewnętrznego - system sam tego pilnuje.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka