Drukowanie cennika i zestawienia stanów magazynowych

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na większą skalę, oprócz ofert handlowych przedstawiają klientom także szczegółowe cenniki dotyczące oferowanych przez nich towarów i usług. W przypadku przedsiębiorców prowadzących sprzedaż towarową, pomocne w prowadzeniu gospodarki magazynowej staje się także zestawienie stanu produktów, które tak samo jak cennik można wygenerować z poziomu systemu wfirma.pl.

Jak wydrukować cennik?

Cennik produktów może być pomocny przy sporządzaniu ofert handlowych. W celu wygenerowania cennika produktów znajdujących się w magazynie należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY i skorzystać z opcji DRUKUJ » CENNIK. Drukowanie cennika jest również możliwe tylko dla wybranych pozycji. W tym celu należy zaznaczyć dane pozycje w magazynie oraz wybrać opcję DRUKUJ » CENNIK.

Drukowanie cennika

Dodatkowo w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY, za pomocą funkcji DRUKUJ » CENNIK (DETALICZNA), możliwe jest wydrukowanie cennika dla wybranej grupy cenowej.

Drukowanie cennika

W przypadku produktów z włączoną datą ważności, na wydrukowanym zestawieniu stanów magazynowych, nie będzie pojawiać się informacja o dacie ważności partii. Więcej na temat funkcjonowania dat ważności w systemie w artykule: Daty ważności w rozbudowanym magazynie.

Jak wygenerować zestawienie stanów na magazynie?

e stanów magazynowych może być natomiast pomocne przy ustaleniu różnic remanentowych podczas sporządzania spisu z natury towarów handlowych i materiałów. Możliwe jest wygenerowanie zestawienia stanów magazynowych do formatu XLSX (excel) lub PDF. W celu wygenerowania stanów magazynowych do formatu XLSX należy w zakładce: MAGAZYN » PRODUKTY, skorzystać z opcji DRUKUJ » ZESTAWIENIE STANÓW (XLSX).

Drukowanie cennika

Natomiast aby wydrukować zestawienie stanów w PDF należy w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY, skorzystać z opcji DRUKUJ » ZESTAWIENIE STANÓW (PDF).

Drukowanie cennika