Drukowanie cennika i zestawienia stanów magazynowych

W celu wygenerowania cennika artykułów znajdujących się w magazynie lub zestawienia stanów magazynowych, należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY » DRUKUJ » CENNIK / ZESTAWIENIE STANÓW MAGAZYNOWYCH.

drukowanie cennika

 Cennik produktów może być pomocny przy sporządzaniu ofert handlowych. Drukowanie cennika jest również możliwe tylko dla wybranych pozycji. W tym celu należy zaznaczyć dane pozycje w magazynie oraz wybrać opcję DRUKUJ » CENNIK.

Zestawienie stanów magazynowych może być natomiast pomocne przy ustaleniu różnic remanentowych podczas sporządzania spisu z natury towarów handlowych i materiałów. Aby włączyć moduł Magazyn należy przejść do zakładki USTAWIENIA w sekcji INNE » MAGAZYN i zaznaczyć opcję WŁĄCZ MODUŁ MAGAZYN. Wtedy też pojawi się dodatkowa zakładka MAGAZYN.
Magazyn dostępny jest tylko w pakietach Zarządzanie sprzedażą + magazyn oraz Księgowość online + magazyn., dla czynnych podatników VAT.