Drukowanie cennika i zestawienia stanów magazynowych

W celu wygenerowania cennika artykułów znajdujących się w magazynie lub zestawienia stanów magazynowych, należy przejść do zakładki MAGAZYN » DRUKUJ » CENNIK / ZESTAWIENIE STANÓW MAGAZYNOWYCH.

cennik

Cennik produktów może być pomocny przy sporządzaniu ofert handlowych. Istnieje możliwość wygenerowania cennika tylko dla wybranych pozycji. W tym celu należy zaznaczyć dane pozycje w magazynie oraz wybrać opcję DRUKUJ » CENNIK.

Zestawienie stanów magazynowych może być natomiast pomocne przy ustaleniu różnic remanentowych podczas sporządzania spisu z natury towarów handlowych i materiałów.  Aby włączyć moduł Magazyn należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » INNE » MAGAZYN i wybrać opcję Włącz moduł magazyn. Wtedy też pojawi się dodatkowa zakładka Magazyn.

Magazyn dostępny jest tylko w pakietach Zarządzanie sprzedażą + magazyn oraz Księgowość online + magazyn., dla czynnych podatników VAT.