0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Drukowanie cennika i zestawienia stanów magazynowych

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na większą skalę, oprócz ofert handlowych przedstawiają klientom także szczegółowe cenniki dotyczące oferowanych przez nich towarów i usług. W przypadku przedsiębiorców prowadzących sprzedaż towarową, pomocne w prowadzeniu gospodarki magazynowej staje się także zestawienie stanów produktów, które tak samo jak cennik można wygenerować z poziomu systemu wfirma.pl.

Jak wydrukować cennik?

Cennik produktów może być pomocny przy sporządzaniu ofert handlowych. W celu wygenerowania cennika produktów znajdujących się w magazynie należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY i skorzystać z opcji DRUKUJ » CENNIK. Drukowanie cennika jest również możliwe tylko dla wybranych pozycji. W tym celu należy zaznaczyć dane pozycje w magazynie oraz wybrać opcję DRUKUJ » CENNIK.

zestawienie stanów - drukowanie cennika
Dodatkowo w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY, za pomocą funkcji DRUKUJ » CENNIK (DETALICZNA), możliwe jest wydrukowanie cennika dla wybranej grupy cenowej

zestawienie stanów - cennik detaliczny
W przypadku produktów z włączoną datą ważności, na wydrukowanym zestawieniu stanów magazynowych nie będzie pojawiać się informacja o dacie ważności partii. Więcej na temat funkcjonowania dat ważności w systemie w artykule: Daty ważności w rozbudowanym magazynie.

Jak wygenerować zestawienie stanów na magazynie?

Zestawienie stanów magazynowych może być natomiast pomocne przy ustaleniu różnic remanentowych podczas sporządzania spisu z natury towarów handlowych i materiałów. Możliwe jest wygenerowanie zestawienia stanów magazynowych do formatu XLSX (Excel) lub PDF. W celu wygenerowania stanów magazynowych do formatu XLSX należy w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY, skorzystać z opcji DRUKUJ » ZESTAWIENIE STANÓW (XLSX).

zestawienie stanów - xmls
Natomiast aby wydrukować zestawienie stanów w PDF należy w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY, skorzystać z opcji DRUKUJ » ZESTAWIENIE STANÓW (PDF).

zestawienie stanów - pdf

Automatyczne generowanie zestawienia stanów na koniec miesiąca

W naszym systemie użytkownik posiada możliwość włączenia funkcji automatycznego generowania zestawienia stanów na koniec miesiąca. W celu włączenia danej opcji należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » OGÓLNE i zaznaczyć pole wyboru przy Automatyczne generowanie zestawienia stanów.

zestawienie stanów - automatyczne generowanie stanów
Po aktywowaniu opcji automatycznego generowania zestawienia stanów, pierwszego dnia każdego miesiąca o godzinie 00:00 będzie generowany plik z zestawieniem stanów magazynowych w formacie .xlsx. Plik ten będzie można znaleźć w module CRM » DOKUMENTY.

zestawienie stanów - dokumenty

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów